PThU
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

13 april 2022 door Redactie

Kogel door de kerk: PThU verhuist naar Utrecht

Het college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), met vestigingen in Amsterdam en Groningen, heeft het voornemen de universiteit naar Utrecht te verplaatsen. Dit laat de universiteit weten door middel van een persbericht. De PThU streeft ernaar om 1 september 2024 te kunnen starten op de nieuwe locatie.

'Het college heeft geconstateerd dat de bestaande vestiging op twee locaties belemmerend is voor de vorming van een hechte academische gemeenschap waarin studenten, docenten en externe gasten elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken, studeren en vieren', laat de PThU weten. 'Dit vereist een vestiging op één locatie, die goed bereikbaar is, de academische verwevenheid bevordert en de eigen zichtbaarheid van de PThU ondersteunt. Bovendien is het hebben van twee locaties duur en inefficiënt, met name in de onderwijsuitvoering. Ook de eigen zichtbaarheid van de PThU is daardoor minder sterk. De toekomst van de universiteit én de kerk als geheel, is gebaat bij een draagkrachtige en toekomstbestendige theologie.'

'Bovendien vragen maatschappelijke vraagstukken om theologische doordenking en beantwoording van existentiële vragen en problemen. Daarvoor zijn predikanten en theologen nodig met een hoogwaardige, academische opleiding. Door zich op één nieuwe plek te vestigen wil de PThU hieraan een extra impuls geven. Met volledige instemming van de universiteitsraad, het college van hoogleraren en de raad van toezicht is de keuze gevallen op Utrecht als nieuwe vestigingsplaats. Dit besluit vergt nog bekrachtiging door de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, die zich daar op de synodevergadering op 21 april aanstaande zal uitspreken.'

Proces
'Het college van bestuur was zich van meet af aan bewust van het feit dat het initiatief tot unilocatie allerlei overwegingen en gevoelens zou oproepen bij al degenen die zich al jaren inzetten voor de PThU. Daarom is vanaf september 2021 met behulp van een extern adviesbureau een zorgvuldig en intensief oriëntatie- en besluitvormingsproces ingericht. Studenten, medewerkers, raad van advies, universiteitsraad en raad van toezicht zijn daarin betrokken geweest. Ook met de diverse samenwerkingspartners is veelvuldig overlegd.

Tijdens het proces zijn vijf criteria geformuleerd voor de stadskeuze: centrale ligging en bereikbaarheid, samenwerkingsmogelijkheden met een brede universiteit, kans op versterking van de zelfstandige positie van PThU temidden van partners en een stad die divers is en academische gemeenschapsvorming faciliteert. Op basis van deze selectiecriteria en hun onderlinge weging is Utrecht als stad van voorkeur geselecteerd. Het college van bestuur is blij dat deze keuze een groot draagvlak heeft onder alle betrokkenen.'

Vervolg
'De keuze van de stad is de eerste fase in het proces naar één locatie. Nadat de generale synode het besluit over de keuze voor Utrecht bekrachtigd heeft, zal een programma van eisen worden geformuleerd voor de concrete locatie. Op basis van dit programma van eisen zal de verhuizing voorbereid worden. PThU streeft ernaar om 1 september 2024 te kunnen starten op de nieuwe locatie.'

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

R
In de korte bestaanstijd van de PKN alweer de derde verhuizing. En elke keer worden er indrukwekkende argumenten gebruikt. Het zal wel. Het zal wel vooral weer veel geld kosten. En mensen uit het noorden moeten wéér het verste reizen. Ook dat wordt nooit anders. Maar enfin, ik heb destijds ook theologie in Utrecht gestudeerd. Het is een mooie stad....