prof. dr. M. J. Paul
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

26 januari 2022 door Jeffrey Schipper

Klopt het dat God geen verbond sloot met Adam?

"Aan dr. M. J. Paul. U sprak in uw lezing over beloften in het Oude Testament dat er bij Adam niet over een verbond gesproken kan worden en dat het woord verbond niet genoemd wordt. Bent u het wel op bijbelse gronden eens met de stelling dat de HEERE toch een bindende afspraak had gemaakt met de mens - met als hoofd Adam - maar ook voor al zijn nakomelingen?", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"Het is niet geheel zeker of er een verbond met Adam is geweest", maakt prof. dr. M. J. Paul duidelijk. "Zeker, er was een bindende afspraak met het verbod van een bepaalde boom te eten. Toch gebruikt Genesis hiervoor niet het woord verbond. Er is wel een latere tekst, in Hosea 6, waar staat: “Zij hebben echter als Adam het verbond overtreden” (vs. 7). Is dat de ontbrekende vermelding? Sommige uitleggers betwijfelen echter de vertaling “Adam” en menen dat iets anders bedoeld is (bijv. de mens, zie de Septuaginta, of de stad Adam, zie NBV). Kortom: het is zeker mogelijk dat Hosea doelt op de val van Adam in het paradijs, maar het blijft onzeker. Het verband in Hosea 6 geeft geen duidelijkheid.

Wie de verbonden in de Bijbel nagaat (o.a. met Noach, Abram, Israël, David ) merkt dat de verbonden een plechtige verzekering aangeven van soms al eerder gedane beloften. Vanuit de Bijbelteksten is het moeilijk vol te houden dat God alleen maar via verbonden communiceert met mensen. De verbonden zijn een intense vorm van communicatie, bedoeld om de waarachtigheid van de toezeggingen te onderstrepen. Net als een eed een bevestiging is van een gegeven woord. Dat zou ons in de dogmatiek voorzichtig moeten maken om al te zeer de nadruk te leggen op verbonden.

Terug naar de vraag. Inderdaad was er een bindende afspraak met de mens, met Adam en zijn nakomelingen. Dat blijkt duidelijk uit de eerste hoofdstukken van het boek Genesis. Bovendien hebben wij het getuigenis van de apostel Paulus in Romeinen 5. In die hoofdstukken ontbreekt echter het woord verbond. Wie uitgaat van Gods bindende spreken met mensen, zowel in beloften als in bedreigingen, heeft hier het begrip verbond ook niet nodig."

Lees zijn volledige antwoord in de vragenrubriek van Refoweb.nl

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen