Robert Plomp
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

13 januari 2022 door Jeffrey Schipper

Gereformeerde Bond gaat in gesprek met auteur Robert Plomp over 'vrouw in ambt'

"Belangrijke dag! Ik ben uitgenodigd door het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond om vanmiddag met hen te praten over de plaats van de vrouw in de kerk, naar aanleiding mijn boekje Geschapen om te regeren. Erg blij hiervoor, en kijk er naar uit!", laat schrijver Robert Plomp (foto) weten via Twitter.

In tegenstelling tot de Gereformeerde Bond, een conservatieve stroming binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is Plomp voorstander van vrouwelijke ambtsdragers. De zogenaamde zwijgteksten betrekt de schrijver vooral op de toenmalige Grieks-heidense cultuur die hiërarchisch was ingesteld. "In de toenmalige cultuur stonden de goden bovenaan, gevolgd door de mannen en pas daarna kwamen vrouwen in beeld", zei hij eerder tegenover CIP.nl. (...) "Dat Paulus zegt dat vrouwen hun man moeten gehoorzamen heeft dus vooral te maken met de context van Korinthe en niet met een scheppingsorde, die we niet terugvinden in het Oude Testament."

"Orthodoxe christenen bestuderen ook de Bijbel, maar komen tot de conclusie dat het bevestigen van vrouwelijke ambtsdragers tegen de Bijbel ingaat", vervolgde Plomp destijds. "De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Gereformeerde Bond willen recht doen aan de Bijbel, daar ben ik van overtuigd. Maar ik denk dat men zich te veel door de eigen kerkelijke cultuur en overtuigingen die men van jongs af aan heeft meegekregen laat beïnvloeden. Hoe verstaan we de Heilige Geest in onze tijd? De opdracht ‘wees elkaar onderdanig’ moeten we telkens opnieuw uitvinden."

In januari 2020 schreven zeven (oud)-synodeleden van de PKN een open brief waarin ze pleiten voor het openstellen van alle ambten voor de vrouw. De brief was specifiek gericht aan de Gereformeerde Bond. Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, wees eerder op "het onderscheid in roeping en taak van man en vrouw een rode draad in het bijbelse getuigenis is". "Als in 1 Timotheüs 2 aan vrouwen het gezagsvol spreken en onderwijzen in de eredienst ontzegd wordt, volgt er een verwijzing naar deze scheppingsorde én naar de zondeval."

Om voor- en tegenstanders van vrouwelijke ambtsdragers met elkaar in gesprek te brengen, publiceerde CIP.nl in 2020 een briefwisseling tussen ds. Almatine Leene en prof. dr. Wim van Vlastuin over dit hete hangijzer binnen kerkelijk Nederland.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

J
Er is één ding wat mij zorgen baart dat de vrouw uiteindelijk de man voorbij gaat. Ik heb geen harde cijfers maar overal waar vrouwen nu meer naar voren worden geschoven zien we de mannen ‘verdwijnen’ let maar eens op alle woordvoerders die op de tv komen…….bij de politie, of andere grote concerns, als je erop let is het opvallend, alleen maar vrouwen. Ik hoop dat de mannen zich niet gaan terug trekken……….ik heb geen cijfers maar hoe is de verhouding in bijv de PKN tussen mannelijke en vrouwelijke voorgangers? Dus: mannen: emancipeer.
Met Robert Plomp ben ik het bij andere onderwerpen oneens, maar wat betreft de vrouw in het ambt, ben ik het wel met hem eens. Waarom zou iemand als de Amerikaanse Joyce Meyer haar internationaal bekende preekbediening niet mogen hebben? Iemand zei eens: “Als de vrouw niet in het ambt zou mogen, dan heeft de duivel al de helft van potentiële leidinggevenden in de kerk uitgeschakeld”.
K
Jij noemt een Joyce Meyer, die ik verder niet ken, maar ik denk dat de Hervormde Bond niet alleen maar door hun eigen bril naar de bijbel moeten blijven kijken, maar ook om zich heen om te zien of vrouwen die een ambt vervullen, wellicht daarin ook door de Heilige Geest worden geleidt.
Toon meer antwoorden (1)
Toon meer reacties (1)