Wim Eijk
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

13 januari 2022 door Redactie

Aartsbisschop draagt gesloten kerken op deuren te openen: 'Fysieke vieringen essentieel voor zielenheil'

De keuze van zes parochies in het aartsbisdom Utrecht om fysieke vieringen volledig af te gelasten, is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Diverse parochianen reageren boos en kardinaal Wim Eijk heeft in de parochies in een brief opgedragen om zo snel mogelijk weer open te gaan.

De overheid is gedurende de coronacrisis niet bij machte om kerken regels en wetten op te leggen in verband met de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. Er wordt echter wel intensief overleg gevoerd tussen overheid en kerken en er zijn regelmatig adviezen over hoe de kerken zich het beste kunnen organiseren. Deze adviezen passen zich aan de geldende maatregelen aan. Op dit moment is het advies dat er met maximaal 50 aanwezigen fysieke kerkdiensten kunnen worden georganiseerd. Lang niet alle kerken maken daar echter gebruik van. Veel kerken kiezen ervoor om volledig digitaal te zijn, vaak uit loyaliteit naar de rest van de samenleving.

Ook zes parochies in het aartsbisdom Utrecht maakten die keuze. Dat was echter buiten de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Wim Eijk gerekend. In een brief heeft hij ze de opdracht gegeven de kerkdeuren weer te openen.

'Hoe mooi en verzorgd livestreaming ook is, het vervangt niet het horen van Gods Woord.' 

‘Meer dan eens is gebleken hoe belangrijk het is dat juist in deze tijd gelovigen de liturgische vieringen kunnen bijwonen, in het bijzonder de Heilige Eucharistie die immers essentieel voedsel is voor het zielenheil’, schrijft Eijk in de brief. ‘Hoe mooi en verzorgd livestreaming ook is, deze vervangt niet het horen van Gods Woord en het ontvangen van de Heilige Communie in de gemeenschap van de Kerk die daartoe bijeenkomt.’

De aartsbisschop schrijft vervolgens dat er parochies zijn die op basis van het huidige advies en protocol vieringen houden met maximaal vijftig gelovigen. ‘Echter, er zijn ook parochies die in de huidige omstandigheden ervoor gekozen hebben om helemaal geen gelovigen toe te laten bij de vieringen. Daar krijgt de bisdomstaf brieven en e-mails over met zeer teleurstellende of boze reacties van parochianen. De bisdomstaf heeft veel begrip voor deze reacties. Immers, het kunnen bijwonen door onze gelovigen van vieringen is essentieel voor hun zielenheil.’

‘Dat vieringen door gelovigen kunnen worden bijgewoond is bovendien essentieel voor de voortgang van ons kerkelijk leven nu en in de toekomst’, vervolgt de kardinaal. ‘Wanneer aan gelovigen langdurig geen mogelijkheid meer wordt geboden om in hun parochie vieringen fysiek bij kunnen wonen, heeft dat een nauwelijks te herstellen ondermijnend effect op het kerkelijk leven. Nu al hebben diverse geloofsgemeenschappen gemerkt dat na de lockdown van 2020 de kerkgang minder is geworden. Dat moge voor ons allen een ernstige waarschuwing zijn. U moet er bovendien rekening mee houden dat de coronapandemie mogelijk nog enkele jaren zal aanhouden. Het is daarom zaak om voor de deelname van gelovigen aan de vieringen in ieder geval de ruimte te benutten die door het coronaprotocol van de Nederlandse Bisschoppenconferentie wordt geboden.’

'Diverse geloofsgemeenschappen hebben gemerkt dat na de lockdown van 2020 de kerkgang minder is geworden. Dat moge voor ons allen een ernstige waarschuwing zijn.'

Van Eijk eindigt zijn brief dan ook met een opdracht aan de parochies: ‘Om bovengenoemde zwaarwegende redenen draag ik u bij dezen op om (indien dat in uw parochie nu niet geschiedt) op zo kort mogelijke termijn maar in elk geval vanaf zondag 16 januari aanstaande gelovigen conform het geldende coronaprotocol van de Nederlandse Bisschoppenconferentie weer toe te laten tot de vieringen, in ieder geval in het eucharistie centrum.’

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

P
Wel opmerkelijk dat onze rooms-katholieke broeders en zusters blijkbaar een voorbeeld moeten zijn voor veel protestantse gemeenten...
" ... in het bijzonder de Heilige Eucharistie die immers essentieel voedsel is voor het zielenheil ..." Waar staat dat zo in de Bijbel en kan uitgelegd worden wat daarmee precies bedoeld wordt? En wat is 'Heilige Eucharistie', (ook) door mensen bedacht? Er staat wél in Bijbel, dat wie op de duisternis overwint, zich mag voeden met de Levensboom die in Gods paradijs staat (Op. 2:7). Hij mag zich verzadigen met Gods beeld, zich daar één mee maken (Ps. 17:15). Hij richt zich op zijn gelijkvormigheid aan Jezus Christus.
J
Beste Jan de Goede, naar mijn idee spreekt u langs de bedoeling van Piet Jansen heen. Volgens mij probeert hij te zeggen dat wij als protestanten de kerkdeuren open moeten houden voor de eredienst. Daar sluit ik me daar van harte bij aan.