Ds. W. Arkeraats
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

13 januari 2022 door Jeffrey Schipper

Refoweb-vragensteller vraagt zich af: straft God mij?

"Ik heb in het verleden veel fouten gemaakt zo’n 20 jaar geleden, zoals stelen. Nu heb ik sinds kort voor God gekozen en ik bid dagelijks. Nu is mijn grootste angst altijd al geweest dat ik blind of slechtziend word. Nu heb ik gelezen dat God straft. Straft God mij nu hiermee door blind of slechtziend te worden?", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

Ds. W. Arkeraats raadt de vragensteller allereerst aan om contact te zoeken met iemand uit zijn of haar eigen omgeving. "Levensvragen staan dikwijls in heel nauw verband met je concrete levensweg; een persoonlijk contact is dan veel waardevoller dan het raadplegen van een site."

"Je spreekt over de straf van God. Als ik je goed begrijp denk je dat concrete zonden altijd een concrete straf van God oproepen", vervolgt de hervormde emerituspredikant. "Zo spreekt de Bijbel gelukkig niet. In Johannes 9 lezen we dat de Heere Jezus een blindgeborene ontmoet. Zijn discipelen menen meteen een verband te moeten leggen tussen zijn blindheid en eventuele zonden in het verleden. Daarin worden zij wel heel duidelijk gecorrigeerd.

Straft God de zonde? Het antwoord is: ja, wel degelijk. Dat lezen we duidelijk in bijvoorbeeld Genesis 3, het hoofdstuk over de zondeval. Maar de Bijbel spreekt óók over de Heere Jezus. Hij kwam naar deze wereld om de straf op de zonde op zich te nemen. Dat deed Hij voor hen die zich in het geloof aan Hem overgeven. We stellen nu wéér de vraag: Straft God de zonde? En het antwoord is opnieuw: Ja, wel degelijk, maar met dit verschil dat Hij de straf op Christus legt en de zondaar vrijspreekt.

De volle Bijbelse boodschap is als volgt samen te vatten: Straft God de zonde? Dan zeggen we: Ja EN nee. JA, als je Hem niet dient en NEE als je de Heere Jezus als je Middelaar kent. En bij Hem is vergeving voor ALLE zonden. Ook de zonden van een moordenaar. Kijk maar naar de geschiedenis van de kruisiging. Het was de moordenaar die genade kreeg", maakt Arkeraats duidelijk.

Lees zijn volledige antwoord in de vragenrubriek van Refoweb.nl

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen