Ds. M. Baan
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

04 januari 2022 door Jeffrey Schipper

Vraagt God van ons om alles te verkopen om Hem te dienen?

'Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker', zo meldt Mattheüs 13:44. "Is het de bedoeling dat mensen die God hebben mogen vinden in hun leven, dan alle dingen moeten verkopen?", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"Om een antwoord te vinden ga ik eerst kijken naar het Oude Testament", antwoordt ds. M. Baan. "Daar tref ik de aartsvader Abraham aan. Moest die man alles verliezen om de Heere te kunnen dienen en later de hemelse heerlijkheid te kunnen verwerven? Dat zegt de Bijbel echter nergens. De Heere maakte Abraham zelfs uitermate rijk. Hij werd niet minder dan een alom geëerd en gevreesd herdersvorst in het land Kanaän! Ook David werd niet arm gemaakt door de Heere om hem pasklaar te maken voor de hemelpoort. Om over Salomo maar te zwijgen.

Als ik 10.000 euro verlies (gesteld al dat ik die had!) en bovendien helpen dieven mij van al mijn verdere bezittingen af, ben ik dàn zover dat ik de Heere Jezus kan gaan volgen? In dat geval ben ik toch àlles kwijt? Inderdaad, maar je kunt in dat geval toch nog wel aan al je vroegere bezit ‘vastzitten’! En dáár hebben we het punt waar het op aan komt: je kunt letterlijk alles kwijtraken, terwijl je toch nog met je hart aan alles vastzit. Ananias en Saffira verkochten wel heel veel ten behoeve van de gemeente, maar ze hielden voor zichzelf eerst een behoorlijk bedrag achter, want de mens heeft van nature het aardse zo lief! 

Waar komt het dus vooral op aan? Dat we ons hart aan de Heere Jezus kwijtraken. En dan heb je eigenlijk niets meer dan Jezus alleen. Maar in Hem heb je wel voor eeuwig alles: de Parel van grote waarde en de schat in de akker erbij", aldus de hervormde predikant uit Veenendaal.

Lees zijn volledige antwoord in de vragenrubriek van Refoweb.nl

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

De schat in de akker erbij ,wijst op een principe van het "koninkrijk der hemelen" Mattheus is ook de enige die de naam van dit koninkrijk zo gebruikt. Dat is het koninkrijk wat werd gepredikt door Johannes de doper en de Here Jezus, als zijnde nabij gekomen. Dat heeft alles te maken met de lijfelijke aanwezigheid van de enige genomineerde van een koningschap op de aarde, die de profeet Daniël in een nachtgezicht openbaar mocht maken. (Daniël 7:13,14) (Mattheus 19:28)
Voorts moet er goed op de verschillen worden gelet en ook onderscheiden als er principes zijn die zowel voor het hemelse en het aardse koninkrijk gelden. In Mattheus 8:10 verwonderde de Here Jezus zich dat de hoofdman te Kafarnaüm zelfs dit genezingswonder op afstand onderdeel was van het geloof dezer hoofdman. Direct verteld Jezus het geheimenis van de tieneeuwigheid die op de aarde zal komen, waar kinderen van dat koninkrijk uitgeworpen worden, terwijl in Johannes 6:37 iets totaal anders wordt gezegd.