bidden
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

28 december 2021 door Jeffrey Schipper

Boodschap aan CGK: organiseer speciale biddag vanwege coronacrisis

De classis ’s-Gravenhage van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) roept alle gemeenten binnen het kerkverband op 'een biddag uit te schrijven waarop we als kerken samen de Heere zoeken in gebed' naar aanleiding van de alsmaar durende coronacrisis. De oproep is uit 's-Gravenhage afkomstig omdat in 1918 en 1953 de generale synode van de CGK de classis ’s-Gravenhage heeft aangewezen om in crisistijd een biddag uit te schrijven. Dit is vastgelegd in de Kerkorde.

In de oproep wijst de classis 's-Gravenhage op de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis, verwijzend naar de miljoenen doden, de zorgcrisis en de sociale, maatschappelijke en economische gevolgen van de coronapandemie. De classis merkt ook op dat de coronacrisis veel impact heeft op het kerkelijk leven. 'Er zijn zorgen omtrent het vasthouden van de jeugd, ouderen die eenzaamheid ervaren, gezinnen die de regelmaat van de kerkgang al zo lang missen', verklaart de classis, die ook de invloed op de generale synode van de CGK benoemt. Belangrijke onderwerpen, zoals het kerkelijk beleid omtrent vrouwelijke ambtsdragers, konden nog niet in een fysieke vergadering worden behandeld. 

Voor de te organiseren bidstond geeft de clasis 's-Gravenhage drie aandachtspunten mee:

1. De pandemie
'De vele besmettingen, zieken en rouwdragenden vanwege sterfgevallen. Het verzorgend personeel en artsen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsenpraktijken en de thuiszorg van wie een grote inspanning gevraagd wordt waarbij hun eigen gezondheid ook gevaar loopt.'

2. De regering en overheden
'Zij die het beleid moeten maken om deze pandemie het hoofd te bieden hebben wijsheid van Boven nodig. De effectiviteit van de maatregelen en de medische zorg is afhankelijk van de zegen van de Heere. Ons vertrouwen op de Heere te stellen en het van Hem alleen te verwachten.'

3. De kerk
'De jeugd bij wie de band met de kerk onder druk kan staan door deze situatie en voor wie het ook mentaal en psychisch zwaar is evenals voor ouders met jonge kinderen. De ouderen, alleenstaanden en alleengaanden die minder het gemeenteleven kunnen meemaken en daardoor meer eenzaamheid en soms ook angst ervaren.

Ons kerkverband, de zusterkerken in binnen- en buitenland, de wereldwijde kerk. Gebed om Gods genade die samenbindt en de gemeente bijeenhoudt. Gebed om volharding in geloof, hoop en liefde en om de voortgang van het Evangelie.'

De classis 's-Gravenhage noemt 12 januari 2022 als datum voor de te organiseren biddag. 'Waar mogelijk zou het goed zijn om als CGK de plaatselijke kerken te vragen om met deze dag van verootmoediging en gebed te participeren', aldus de classis, verwijzend naar Psalm 123:2, 'Zie, gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren; gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw; alzo zijn onze ogen op de Heere, onze God, totdat Hij ons genadig zij.'


Corona
- Hoe christenen reageren op de harde lockdown vanwege omikron
- Pastor Sebastiaan van Wessem: "Het stigmatiseren van ongevaccineerden moet stoppen"
- Roep om vaccinatieplicht neemt toe: begrijpelijk? 3 deskundigen antwoorden
- Waarom iedereen testen beter is dan ongevaccineerden uitsluiten
- Pastor Anne Borkent maakt zich zorgen over 2G: “Gevaarlijke weg en glijdende schaal”
Meer over Corona »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

F
Ik vind het ook hard nodig dat ALLE kerken een speciale biddag houden!! Wat zou er vanuit gaan als we dat allen doen en schuld belijden. We hebben God op t hoogst misdaan! Wij zijn van t heilspoor af gegaan ja wij allen!
L
2 januari bidden en vasten! ikknielneer.nl