Jeffrey Schipper
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

23 december 2021 door Jeffrey Schipper

5 redenen waarom CIP.nl bericht over een omstreden PKN-predikant

Berichten over een dominee die leugens verspreidt, gezinnen en kerken heeft verscheurd en een dubbelleven leidt. Is dat nu echt nodig? CIP.nl heeft vandaag een artikel gepubliceerd over ds. W. P. van der Aa, predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), naar aanleiding van gesprekken met vijf betrokkenen. Zij vinden het onacceptabel dat de predikant actief is binnen de grootste protestantse kerk van ons land. Als eindredacteur leg ik in onderstaand artikel verantwoording af over de werkwijze van CIP.nl, zodat lezers begrijpen waarom er is bericht over een dominee die zich herhaaldelijk schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik.

1. Een voor christelijk Nederland actuele kwestie duiden
Begin december berichtten diverse media over bekladdingen op het kerkgebouw van de hervormde gemeente in Waspik. Om christenen in Nederland hierover goed te kunnen informeren heeft CIP.nl besloten om een achtergrondverhaal te maken naar aanleiding van dit nieuwsfeit. Berichtgeving over een dergelijk incident is interessant, maar lezers zijn vooral gebaat bij achtergrondartikelen, zodat ‘het verhaal achter het nieuws’ wordt verteld. Om die reden is een artikel over de kwestie-Van der Aa tot stand gekomen. Niet om bij te dragen aan tendentieuze berichtgeving, maar om een nieuwsbericht te duiden dat voor honderden kerkgangers in Nederland van meerwaarde is omdat hen dit direct of indirect aangaat.

2. Een spiegel voorhouden
‘Lijden aan de kerk’ is in kerkelijk Nederland een bekend begrip geworden. Wie de betrokkenen van de kwestie-Van der Aa spreekt (voor- en tegenstanders) kan niet anders dan concluderen dat hoe het er in de kerk aan toe kan gaan, mensen vaak slapeloze nachten bezorgt. Liever spreken we naar buiten toe niet over zaken die, zacht uitgedrukt, de schoonheidsprijs niet verdienen. Wie de kerk liefheeft is geneigd om zonden te bedekken, van de reformatorische gezindte tot de evangelische beweging. Maar waarom zouden verhalen - waarbij de kerk negatief wordt afgeschilderd - niet gedeeld mogen worden? Verhalen van slachtoffers in de kwestie-Van der Aa houden kerkelijk Nederland een spiegel voor en mogen dan ook niet verzwegen worden.

Deze roep om gerechtigheid verdient een podium, met het oog op de honderden mensen die in de afgelopen dertig jaar hebben geleden of nog altijd lijden onder deze kwestie.

3. Alle partijen hebben de kans gekregen om te reageren
De verhalen van betrokkenen in de kwestie-Van der Aa worden door voorstanders van de PKN-predikant betiteld als ‘roddel en achterklap’, zoals dat wel vaker gebeurt bij slachtoffers die zich via de media uitlaten over een gevoelige kwestie die men liever binnenskamers wil houden. Bij roddel is er echter sprake van een eenzijdig verhaal. CIP.nl heeft ervoor gekozen om alle betrokkenen aan het woord te laten, hoewel ze niet allemaal van die gelegenheid gebruik maakten, zodat ook de andere kant van het verhaal aan bod komt. Er is dus sprake van hoor en wederhoor, zoals het hoort als iemand of een instituut beschuldigd wordt.

4. Nieuwswaarde
Mensen uit het ‘kamp van der Aa’ laten herhaaldelijk weten dat deze zaak is afgedaan. Wie vragen stelt over deze kwestie zou oude koeien uit te sloot halen. Maar dat is te kort door de bocht. De PKN constateerde eerder dat Van der Aa ‘op pastoraal gebied naar eigen waarden en normen handelt’, ‘kerkelijke gemeenten verdeelt in voor- en tegenstanders en volstrekt verscheurde gemeenten achterliet’. Ook werd aangegeven dat de dominee ‘geen inzicht heeft in eigen handelen’. Van der Aa heeft na zijn terugkeer in het ambt zijn dubbelleven niet stopgezet, grensoverschrijdend gedrag voortgezet als docent, is financieel zijn boekje te buiten gegaan en heeft opnieuw een kerkelijke gemeente verdeeld door zijn aanwezigheid. Dat mag niet onbesproken blijven. Een predikant is in kerkelijk Nederland een publiek figuur en staat jaarlijks op een kansel tegenover duizenden mensen. Met het artikel hopen we leden van de PKN, die direct of indirect met de predikant in aanraking komen, op zorgvuldige wijze te informeren.

5. Roep om gerechtigheid
“Om meer schade in kerkelijk Nederland te voorkomen, zeg ik: deze man moet weg. Zo snel mogelijk”, zegt een van de betrokkenen in het artikel op CIP.nl. De uitspraak is kenmerkend voor hoe slachtoffers in de kwestie-Van der Aa deze zaak ervaren. Vijf betrokkenen constateren dat nadat Van der Aa zijn preekbevoegdheid heeft teruggekregen de predikant nog altijd een gevaar is voor zijn directe omgeving als gevolg van zijn dubbelleven. Het ‘kamp Van der Aa’ en ook de PKN verwijzen naar een interventie van het Generale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen, waardoor Van der Aa zijn ambt sinds 2011 weer kan uitoefenen. Dat de PKN duidelijk maakt dat niemand tweemaal voor dezelfde zaken terecht kan staan ervaren de betrokkenen als een klap in het gezicht. Deze roep om gerechtigheid verdient een podium, met het oog op de honderden mensen die in de afgelopen dertig jaar hebben geleden of nog altijd lijden onder deze kwestie.

Jeffrey Schipper is eindredacteur van CIP.nl. Voor vragen en opmerkingen over de kwestie-Van der Aa is hij per e-mail bereikbaar.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

D
Jeffrey, idd, hier moet een einde aan komen. Goed dat je uitleg geeft waarom CIP deze berichten plaatst. Niet om de sensatie. Dit leed moet stoppen. Maar het ergste is dat Gods Naam gelasterd wordt. Hier is haast bij.
Natuurlijk moet hier een einde aan komen. Of dat dit de taak van Jeffrey is, is maar zeer de vraag. Daar zijn de dader en de slachtoffers niet mee geholpen; en ook de PKN ook niet. Dus beste schoenmaker Jeffrey, hou je bij je leest. Je duikt echt al te hitsig op kerkelijke schandalen met je grrristelijke telegraaf.

M
Het is jammer dat dit uitgelegd moet worden, maar het zij zo. Heel goed dat er journalistiek bedreven wordt.
Toon meer reacties (6)