Schreeuw om Leven
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

16 december 2021 door Schreeuw om Leven

Schreeuw om Leven uit zorgen na presentatie regeerakkoord

Schreeuw om Leven bezorgd heeft, met het oog op thema's als abortus, met bezorgdheid kennisgenomen van het nieuwe regeerakkoord, maar er is ook een sprankeltje hoop waarneembaar.

Hoopvol
Het voornemen van de regering om haar inzicht te verbeteren inzake de keuze voor abortus, stemt enigszins hoopvol. Het regeerakkoord geeft er blijk van dat de regering samen met maatschappelijke organisaties passende voorlichting en ondersteuning wil bieden, waardoor het aantal ongewenste dan wel onbedoelde zwangerschappen en (herhaalde) abortussen verminderd kunnen worden. Schreeuw om Leven is, mede op basis van inzichten vanuit onze eigen hulpverlening (Er is Hulp), van mening dat het juiste beleid jaarlijks duizenden vrouwen kan helpen om perspectief te zien en daardoor niet te kiezen voor een abortus.

Bezorgd
Meerdere keren wordt in het regeerakkoord gesproken over ‘abortuszorg’. Er zou sprake zijn van zorg voor de vrouw rondom abortus, maar abortus kan niet gezien worden als een normale (medische) handeling. De term ‘abortuszorg’ tendeert wel in die richting. Het is echter niet voor niets dat abortus onder het wetboek van strafrecht valt. Daarnaast is het de route geworden een aantal initiatief wetsvoorstellen over te laten aan de persoonlijke stemming van Tweede Kamerleden.

Arthur Alderliesten, directeur Schreeuw om Leven: “Strategisch is dat slim in het kader van het regeerakkoord, maar het is te voorzien dat de komende periode waarschijnlijk de abortuspil verstrekt gaat worden via de huisarts en de beraadtermijn komt te vervallen. Dat zou slecht nieuws zijn en lijkt bovendien tegenstrijdig met het voornemen om het aantal abortussen te verminderen. Dergelijke plannen zouden bijdragen aan de normalisering van abortus en dat baart me zorgen. Zo wordt er ook gesproken over ‘Integrale benadering voor zwangerschap, abortuszorg en geboorte’. Dit draagt allemaal bij aan de beeldvorming van de normaliteit van abortus. Dat is het echter niet. Abortus provocatus hoort niet in dit rijtje thuis. Het is niet alleen ingrijpend voor de vrouw, er wordt ook menselijk leven afgebroken.”

De verschuivingen ten aanzien van (de evaluatie van) de embryowet zijn terughoudend, maar tenderen niettemin richting verruiming. Zo wil men bijvoorbeeld langer met een embryo kunnen onderzoeken dan de huidige toegestane 14 dagen. Dit betekent een toenemend conflict met de beschermwaardigheid van (embryonaal) menselijk leven.

Benieuwd
Het regeerakkoord geeft richting en visie op hoofdlijnen en maakt benieuwd naar de verdere uitwerking. Het verbeteren van nazorg aan vrouwen die kiezen voor zwangerschapsafbreking, het afstaan van een kind ter adoptie, pleegzorg of bevallen onder geheimhouding zijn op papier mooie punten, maar het ‘hoe’ ligt grotendeels nog open. Schreeuw om Leven denkt graag mee aan deze verdere invulling.


Regeerakkoord
- ChristenUnie stapt opnieuw in regering met VVD en D66: verstandig?
- Is dit het laatste kabinet met ChristenUnie?
- Hoe christenen reageren op het nieuwe regeerakkoord (en deelname van de ChristenUnie)
- Door corona is het mogelijk om de Hebreeuwse Bijbel beter te begrijpen
- Regeerakkoord: Kamerleden mogen geweten volgen bij medisch-ethische kwesties
Meer over Regeerakkoord »

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen