GerGem Alblasserdam
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

03 december 2021 door Redactie

GerGem legt advies kabinet en CIO naast zich neer: 'Zondagse erediensten zijn essentieel'

De Gereformeerden Gemeenten (GerGem) hebben gereageerd op het advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) om kerkdiensten voor 17.00 uur plaats te laten vinden. De synode legt dit advies naast zich neer en adviseert op haar beurt haar kerken om 20.00 uur als ‘eindtijdstip’ te hanteren.

Het kerkverband reageert op de website uitgebreid op de ontwikkelingen rondom de coronacrisis. Daarbij trekt men de vergelijking tussen met een bekende passage uit het Bijbelboek Jesaja waarin staat dat het volk dat in duisternis wandelt een groot licht zal zien: ‘Zo is het ook vandaag: het volk wandelt in duisternis. Juist dan laat de Heere Jesaja de adventsboodschap uitdragen.’

‘Het volk wandelt in duisternis’, schrijft het kerkverband. ‘Toen en nu. Kerkmens en wereldling. Juist doen deed de Heere Jesaja prediken: ‘Het volk dat in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien.’ Het is een wonder van de Heere dat die prediking toen mocht uitgaan. En vandaag ook nog; ook weer in adventstijd. Van de beloofde Zoon en het voortgaande welbehagen. Laten we het mogen opmerken. Wat is de voortgang van de prediking noodzakelijk. Juist in deze donkere tijd. En vooral de toepassing ervan. Door de onmisbare werking van de Heilige Geest.’

Kerkdiensten zijn essentieel
Men gaat echter niet in op het dringende advies van demissionair premier Mark Rutte en het daaropvolgende advies van CIO om avonddiensten te vervroegen of digitaal te organiseren. Men vindt namelijk dat de kerkdiensten essentieel zijn, zo blijkt uit de uitgebreide verklaring.

‘De grote waarde van de zondagse erediensten op de dag des Heeren is onopgeefbaar’, aldus de kerk. ‘Tijdens deze erediensten komt de gemeente samen rondom de verkondiging van het Woord van God, en vinden gemeenschappelijke gebeden plaats voor gemeente, kerk, overheid en samenleving, juist ook met het oog op de nood van de tijd en de noodzaak van verootmoediging en bekering.’

Men vindt het daarom van groot belang dat kerkelijke gemeentes op zondag twee keer samen kunnen komen en wijst daarbij op het feit dat dit in Zeeuwse kerken zelfs drie keer is. Dat laatste hebben ook veel andere kerken tijdens de coronacrisis ingevoerd, zodat de bezoekers meer gespreid kunnen worden

‘In het licht van bovenstaande beschouwen wij de zondagse erediensten als essentieel voor het geestelijk welzijn van de gemeenten. Wij adviseren uw kerkenraad daarom het bij ‘essentieel’ passend tijdstip van 20.00 uur zo veel mogelijk als ‘eindtijdstip’ te hanteren. Wij achten de doordeweekse diensten evenzeer van grote betekenis, al onderkennen wij het (principiële) verschil tussen de erediensten op de dag des Heeren en die in de week.’

Eigen verantwoordelijkheid
De deputaatschappen die het bericht ondertekenen, benadrukken daarin wel dat ook dit slechts om een advies gaat en niet om een algemene handreiking: ‘Uiteraard heeft u als plaatselijke kerkenraad een eigen verantwoordelijkheid om, als u dat nodig acht, alternatieve mogelijkheden voor de erediensten te benutten en andere aanvangstijdstippen te kiezen.

De verwachting is dat meerdere GerGem-kerken dit ook daadwerkelijk gaan doen. Afgelopen zondag kozen verschillende kerken er namelijk al voor om de diensten te vervroegen naar aanleiding van het advies van CIO.

Kerkelijke activiteiten
In het nieuwe advies gaat de GerGem ook in op kerkelijke activiteiten. Dringende kerkelijke vergaderingen en catechese kunnen gewoon doorgaan. ‘Wat betreft het verenigingswerk is grote terughoudendheid geboden, gelet op de oplopende besmettingsgraad onder jongeren en de kwetsbare groepen onder ouderen. Wij adviseren nadrukkelijk om te zien naar alternatieve (digitale) mogelijkheden voor ontmoeting, al dan niet in combinatie met andere tijdstippen. Dit advies geldt ook de bijeenkomsten rond de Kerstdagen.’

Foto: GerGem Alblasserdam

Eerder deze week kwam het Interkerlijk Contact in Overheidszaken (CIO) met een uitgebreid nieuw advies aan kerken. Lees daar hier alles over.


Corona
- Christelijke partijleiders in debat kritisch op coronabeleid: "Coronapas zo snel mogelijk van tafel"
- Nieuw advies voor kerken: Meer bezoekers mogelijk bij erediensten
- Hoe christenen reageren op de harde lockdown vanwege omikron
- Pastor Sebastiaan van Wessem: "Het stigmatiseren van ongevaccineerden moet stoppen"
- Roep om vaccinatieplicht neemt toe: begrijpelijk? 3 deskundigen antwoorden
Meer over Corona »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Nou dat lijkt me een goede zaak.

De essentie van het bestaan is: leef, leef ten dienste (tot eer) van God en de naaste. Mijn bestaan (mijn lichaam) is niet een "heilig" doel in zichzelf, nee ik zal er mee moeten leren leven, zoals hierboven benoemd.R
Ondanks dat ik niet tot dit kerkverband behoor, vind ik het een goed besluit van de Gereformeerde Gemeenten.

Men geeft zo de juiste eer aan God en aan de dienst tot Zijn eer, en probeert daarnaast ook recht te doen aan de situatie.

Ik zou willen dat meer kerkgenootschappen zo standvastig waren.
T
Mooi opgemerkt, Ron, wat zou dat mooi zijn als alle kerken daarin zo zouden zijn.
Toon meer reacties (13)