kerk
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

01 december 2021 door Redactie

Nieuw onderzoek CBS: groot verschil katholieken en protestanten in kerkgang en geloof

Meer dan de helft (55 procent) van de Nederlanders van 15 jaar en ouder is niet gelovig. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ruim 34 procent van de Nederlanders noemt zich christen en ruim 5 procent is moslim. Uit het onderzoek blijkt dat de religieuze betrokkenheid van Nederlanders opnieuw is afgenomen.

Vier jaar geleden stelde voor het eerst een meerderheid van de Nederlanders niet bij een kerk of andere religieuze organisatie te horen. Die trend zet zich voort nu in 2020 55,4 procent van de ondervraagden aangeeft geen geloof aan te hangen. 19,8 procent van de respondenten rekent zich tot de katholieke kerk en 14,4 procent noemt zich protestant. Ook het aantal Nederlanders dat regelmatig een kerkdienst of andere religieuze dienst bijwoont, is nog meer teruggelopen. In 2012 gaf 17 procent van de respondenten nog aan dit regelmatig te doen, in 2020 is dit teruggelopen tot 13 procent.

Groot verschil katholieken en protestanten
Van de Nederlanders die wel eens een dienst bezoeken, doet 8 procent dat iedere week. Daarbij is per denominatie een sterk verschil waarneembaar. Vooral het verschil tussen katholieken en protestanten is groot. Van de katholieken geeft 13 procent aan regelmatig een bijeenkomst of dienst te bezoeken, bij protestanten is dat maar liefst 50 procent. 35 procent van de moslims in Nederland brengt minstens een keer per maand een bezoek aan de moskee.

Geloof in God
In het onderzoek is ook gevraagd naar het geloof in een God. 33 procent van de Nederlanders geeft aan niet in een God te geloven. Daar staat tegenover dat 24 procent van de ondervraagden aangeeft zonder twijfel in God te geloven. 15 procent stelt wel in een hogere macht te geloven, maar niet in een God. De rest twijfelt of weet het niet precies.

Ook hier is duidelijk verschil waarneembaar tussen katholieken en protestanten. Van de katholieke deelnemers geeft namelijk 8 procent aan niet in God te geloven. Bij protestanten en moslims is dat percentage slechts 1 procent. De echt grote verschillen zijn te zien bij het percentage dat aangeeft zonder twijfel in God te geloven. 1 op de 3 katholieken kiest hiervoor. Bij protestanten is dat met 61 procent bijna twee keer zoveel en bij moslims (92 procent) maar liefst drie keer zoveel.

Opvallend is ook dat van degenen die zeggen geen geloof aan te hangen 56 procent aangeeft niet in een God te geloven. De overige 44 procent gelooft hier wel in of twijfelt erover.

Info en graphics: CBS

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen