Ds. J. A. W. Verhoeven
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

30 november 2021 door Ds. J. A. W. Verhoeven, De Waarheidsvriend

Kerk en corona: ontstane paniekerigheid legt bloot hoezeer we werelds zijn gaan denken

Velen ervaren onze tijd als verwarrend en beklemmend. Dat is begrijpelijk, corona deed haar intrede. Is het virus te bestrijden? Of moeten we ermee leren leven? De toekomst is onzeker. Veel jongeren raken depressief. De rek is er uit. Onder christenen is verschil van mening over de juiste reactie, schrijft ds. J. A. W. Verhoeven in De Waarheidsvriend.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

In gemeenten ontstaat spanning over de vraag in hoeverre de kerk de overheidsmaatregelen dient op te volgen. Gemeenteleden zitten bepaald niet op één lijn. Hun ervaringen met corona zijn divers. Sommigen werken bijvoorbeeld in de zorg. Bovendien: de zaak zelf is complex, kent vele aspecten en raakt uiteenlopende belangen.

Profetisch spreken
De apostel Paulus vermaant ons om waakzaam te zijn in de gebeden. Profetisch inzicht is een gave van de Heilige Geest, die ontvangen wordt door hartelijk gebed. Er zijn misleidende geesten in de gemeente, met name in het laatste der dagen. Het is dus zaak om alert te zijn op krachten die ons willen vervreemden van de Heere en Zijn dienst. Deze waakzaamheid mogen we niet verwarren met argwaan. Als we artsen, virologen en farmaceuten, instanties en overheden op voorhand ervan beschuldigen dat zij kwaad in de zin hebben, moeten we ons afvragen of daarvoor grond is. Wij mogen niet zonder reden iemands goede naam in een kwaad daglicht stellen.

Elke generatie gelooft dat de komst van Christus nabij is. En terecht! Dat leren we niet van corona, maar van de Heilige Geest.

Er is dringend behoefte aan profetisch spreken in de kerk. Dat zal altijd samengaan met verootmoediging en schuldbesef: we belijden onze eigen zonden, niet die van anderen. We weten ons in de schuld solidair met de ander.

Wederkomst
Wij verbinden profetisch spreken aan de duiding van de tijd. Als vanzelf denken we dan aan de tekenen der tijden. Dat is inderdaad nodig. Waakzaamheid geboden! Het onheilige en onreine groeit en rijpt op weg naar de dag van Christus (Openb.22:11). Tegelijk weet niemand wanneer die dag komt.

Het boek Openbaring is een profetisch boek (Openb.1:3; 22:18). Uiteraard wordt er gesproken over de toekomst, maar allereerst is Openbaring bedoeld om het heden te doorlichten. Het is geen filmscript. Het is niet geschreven om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, het wil ons volharding leren. Daarom is het niet verstandig om bij elk beeld een al te concrete invulling te geven. Luther dacht dat de paus het beest was en dat de wederkomst ophanden was. Dat is niet verkeerd, met de blik van achteraf wel beperkt. In elke generatie opnieuw spreekt het Woord en het vraagt om duiding in onze tijd. Daarbij is doorslaggevend dat het laatst der dagen begonnen is op Pinksteren (Hand.2:17). Elke generatie gelooft dat de komst van Christus nabij is. En terecht! Dat leren we niet van corona, maar van de Heilige Geest. Ik wijs graag op de behulpzame bijbelstudies bij het boek Openbaring van ds. A. W. J. Theunisse, Mensenzoon tussen de kandelaren.

Verwachting
Zou het kunnen zijn dat we weinig hebben geleefd bij de wederkomst van Christus en daarom nu opeens zo van slag raken? Wij wisten toch allang dat Hij komt? Of hebben we ons leven daar niet op ingericht? Zijn we niet bereid? In dat laatste geval is er inderdaad reden om ongerust te zijn en alle reden om Christus te zoeken! Ik heb het vermoeden dat er een zekere paniekerigheid ontstaat, die blootlegt hoezeer we werelds zijn gaan denken en leven. Corona schudt ons wakker, maar waarom? Omdat het dichtbij komt. We verliezen geliefden. Realiseren we ons dat in allerlei landen de gevolgen van corona vanwege gebrek aan medische voorzieningen veel groter zijn dan hier in Nederland?

Het lijkt mij riskant om in de Nederlandse situatie christenen te bezien als slachtoffers van geweld en dwang. Enige bescheidenheid zou ons sieren.

Een andere vraag: waarom maakt corona ons onrustig en niet bijvoorbeeld de opwarming van de aarde? Of het onrecht dat vluchtelingen wordt aangedaan? Of de verdeeldheid van de kerk? Wat is dáárover te zeggen vanuit profetisch perspectief? En wat zegt dáárover ons geweten, wanneer wij voor God staan?

Overheid
Waar staat onze overheid op de schaal tussen Romeinen 13 en Openbaring 13? Naar mijn mening is het voorbarig om onze overheid al te dicht tegen Openbaring 13 aan te leggen. Dan weet ik wel andere landen te noemen. Onze overheid maakt allerlei fouten, maar dat betekent nog niet dat ze kwade intenties heeft. Het lijkt mij riskant om in de Nederlandse situatie christenen te bezien als slachtoffers van geweld en dwang. Enige bescheidenheid zou ons sieren.

De eerste brief van Petrus wijst ons aan hoe we oprecht kunnen leven in een niet-gelovige omgeving. Nergens klinkt de roep om revolutie. Paulus wekt ons op te bidden voor de overheid. Dat is trouwens bepaald niet onkritisch: juist zo belijden we dat we God meer moeten gehoorzamen dan de mensen. De overheid heeft geen autonoom gezag. Ze staat onder God en heeft gezag dankzij God. Des te meer reden om de overheid te gehoorzamen, zolang zij niets vraagt wat tegen het Woord van God ingaat.

Ds. J. A. W. Verhoeven is predikant van de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard te Krimpen aan den IJssel en voorzitter van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Lees hier zijn volledige artikel. Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van deze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Foto: Geloofstoerusting

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

K
Goed betoog. Dat zet de discussie voor of tegen ( het optreden van) onze overheid weer in het juiste perspectief.
Zeer behartenswaardig artikel! Waarom?“Als we artsen, virologen en farmaceuten, instanties en overheden op voorhand ervan beschuldigen dat zij kwaad in de zin hebben, moeten we ons afvragen of daarvoor grond is”.“Waar staat onze overheid op de schaal tussen Romeinen 13 en Openbaring 13? Naar mijn mening is het voorbarig om onze overheid al te dicht tegen Openbaring 13 aan te leggen. Dan weet ik wel andere landen te noemen. Onze overheid maakt allerlei fouten, maar dat betekent nog niet dat ze kwade intenties heeft”.

En dan ook nog vanwege deze quotes uit het artikel van ds. Verhoeven:“Zou het kunnen zijn dat we weinig hebben geleefd bij de wederkomst van Christus en daarom nu opeens zo van slag raken? Wij wisten toch allang dat Hij komt? Of hebben we ons leven daar niet op ingericht?”

“Ik heb het vermoeden dat er een zekere paniekerigheid ontstaat, die blootlegt hoezeer we werelds zijn gaan denken en leven”.

“Waarom maakt corona ons onrustig en niet bijvoorbeeld de opwarming van de aarde? Of het onrecht dat vluchtelingen wordt aangedaan?"
Toon meer antwoorden (2)
Toon meer reacties (1)