Nellie van Dooijeweert
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

24 november 2021 door Jeffrey Schipper

Is het krijgen van kinderen een opdracht van God?

"We hebben geen medische en ernstige psychische redenen om te wachten met kinderen. Ik vind het een ingewikkelde kwestie omdat de Bijbel het krijgen van kinderen als iets positiefs duidt en ikzelf dat niet helemaal zo voel op dit moment. Door het krijgen van kinderen kan Gods Koninkrijk uitgebreid worden, maar wat als je kind(eren) God niet leren kennen? Is het echt zo dat je meer tot Gods eer leeft en Zijn wil doet als je kinderen hebt?", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. De vragensteller wil ook weten of adoptie een betere optie is dan een nieuw kind op de wereld zetten.

"God maakte Adam en gaf hem Eva als een hulp tegenover", antwoordt Nellie van Dooijeweert. "Samen gingen ze het leven in als eerste mensenpaar. Eva, Adams vrouw, kreeg van de Heere een lichaam dat geschapen was om nieuw leven te dragen, het vermogen om nieuw leven te voort te brengen. Borsten om te voeden. Hebben jullie er wel eens bij stilgestaan hoe groot het wonder is dat de Heere je insluit om de wereld mee te bevolken? Het menselijk geslacht voort te zetten. Kinderen voort te brengen tot Zijn eer.

Want al is het nog zo fijn in jullie huwelijk, het is niet zo dat een perfect huwelijk gebaseerd is op slechts bevrediging van de seksuele gevoelens en de creatieve behoeften van de man en de vrouw. De sleutel van een goed huwelijk is ook niet het wel of niet kinderen hebben, maar het verlangen om tot eer van de Heere te leven. Dat in elk geval na te streven. Niet ons fijne leventje met zijn genoegens en blijde dingen maakt ons gelukkig, maar leven met Hem. Dat geeft ons huwelijksleven fleur. Maar ook vreugde en rust.

Maar ook het openstaan voor nieuw leven is een onderdeel van het levensgeluk. Denk aan Sara, de vrouw van Abraham, zij was onvruchtbaar. Twintig jaar lang baden Izak en Rebekka om een kindje. En na die twintig jaar verhoorde de Heere dat gebed. (...) Nu voel je dat misschien nog niet, maar hopelijk komt dat, want het is wel de werkelijkheid. En hoe groot is de vreugde en de verwondering als je als vrouw een kindje in je armen mag sluiten. In jouw lichaam verwekt, in jouw lichaam gegroeid en straks loopt het als een volwassen mens op de wereld, misschien wel heel belangrijk voor de wereld en de Heere en zijn dienst... 

Je draagt heel wat aan, maar misschien ben je psychisch nog niet rijp om kinderen te krijgen. Het is beter om je er, samen met je man, rustig op voor te bereiden. Dan ga je vast ook zien hoe groot de zegen is als de Heere je een kindje toevertrouwt. Nog geen kinderen willen, dan kom je ook op het terrein van voorbehoedsmiddelen. Zoek een Bijbels verantwoorde weg om die te gaan. Maar ook om het intieme leven als man en vrouw niet te zien zoals de wereld die ziet, enkel als genotmiddel. Het is en blijft een onderdeel van Gods plan. Het heilige plan waarin Hij de man en de vrouw samen betrekt", aldus de pastoraal medewerkster.

Lees haar volledige antwoord op Refoweb.nl

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

J
Dat origineel stuk op Refoweb lezend komt bij mij een stroom aan vragen op omtrent de huwelijks voorbereiding/begeleiding die dit echtpaar wel of NIET in de gemeente doorlopen/gekregen heeft.

Het lijkt me tevens een appel dat elke gemeente zich nog eens nadrukkelijk bezint op haar taak en de inhoud van het voorbereiden van leden op een Christelijk huwelijk tot eer en glorie van onze Schepper, Heere en Heiland binnen onze controversiële, ´anti-Christelijke´ samenleving.

Jeffrey,

Bedankt dat je hier aandacht voor vraagt!