Ds. J. A. W. Verhoeven
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Hoop en heiliging: Ds. Verhoeven spoort aan om kritisch in deze tijd te staan

Wie Hoop en heiliging. Leven met Christus in de tussentijd ter hand neemt, eerder dit jaar verschenen in de Artios-reeks, kiest voor een boek dat sticht. Wat ds. J. A. W. Verhoeven (foto boven) heeft geschreven, is beslist opbouwend voor de gemeente van Christus in deze ‘tussentijd’.

Met die term uit de ondertitel wordt de tijd bedoeld tussen de Hemelvaart en de wederkomst van onze Heere en Heiland. In die tussentijd strijdt de gemeente haar strijd hier op aarde, terwijl haar Heere in de hemel is. Wat betekent dat voor de gemeente? Die vraag vormt het vertrekpunt van dit boek.

Levensrichting
Ds. Verhoeven werkt die vraag naar twee kanten uit aan de hand van de kernwoorden ‘hoop’ en ‘heiliging’. De hoop gaat voorop. Hoop gaat over de levensrichting. De gemeente leeft naar Christus toe. Leven uit hoop maakt ons leven hier op aarde tot een voorbereiding op de grote dag van de Heere, aldus ds. Verhoeven.

Gaat hoop over de levensrichting, heiliging gaat over de levensinrichting. De bruid wil mooi zijn voor de Bruidegom bij Zijn komst. Daarom zoekt ze naar reiniging.

Al lezend zit je de apostelen en hun verkondiging op de huid. We worden geoefend in het volharden in de leer van de apostelen.

De thema’s ‘hoop’ en ‘heiliging’ lopen als slagaders door het Bijbelse getuigenis. De aanduiding ‘Bijbelstudie’, verbonden aan andere deeltjes van de Artios-reeks, zou zonder meer ook aan dit deeltje meegegeven kunnen worden. Grondig worden Oude en Nieuwe Testament beluisterd op het thema ‘hoop’, maar daarmee is het niet gedaan. In alle delen van dit boek gaat de Bijbel open. Al lezend zit je de apostelen en hun verkondiging op de huid. We worden geoefend in het volharden in de leer van de apostelen.

Naar adem happen
De geconcentreerde stijl van schrijven maakt wel dat er veel aan de orde komt. Aan de ene kant laat dat zien hoe wezenlijk hoop en heiliging zijn binnen het geheel van de Bijbel en voor het leven van een christen, aan de andere kant doet het de lezer soms even naar adem happen.

Het pleit voor de auteur dat hij voor geen enkel thema terugdeinst. Ik zou bijna zeggen: integendeel! De auteur is zo stevig geworteld in de Schriften dat hij genoeg vastheid voelt om thema’s aan te snijden als ‘Israël’ en ‘chiliasme’. Samen met ‘zending’ en ‘de antichrist’ worden ze in dit boek besproken als vier belangrijke thema’s van de eindtijd.

Als het gaat om de heiliging van het leven, vraagt collega Verhoeven zich af waar de frontlinies lopen in deze tijd.

Bij al deze thema’s maakt de auteur rake opmerkingen en schuwt hij de confrontatie met andere meningen niet. Wel ging het voor mijn gevoel bij enkele van deze thema’s soms iets te snel en zou iets meer uitleg gewenst zijn. Als voorbeeld hiervan noem ik de bespreking van de visie van Augustinus en Calvijn op het duizendjarig rijk.

‘Kleine’ en ‘grote’ ethische vragen
Als het gaat om de heiliging van het leven, vraagt collega Verhoeven zich af waar de frontlinies lopen in deze tijd. Hij wijst vijf terreinen aan waar hij de geestelijke strijd ziet woeden. Als eerste noemt hij de tijd, met aandacht voor de sabbat en de eredienst. Als tweede komen de relaties aan de orde, een terrein waarop van alles speelt, wat terecht veel aandacht krijgt. De auteur vraagt zich wel af of de andere drie terreinen (bezit, gerechtigheid en ecologie) ook de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Volgens hem lijkt het erop dat het Bijbelse getuigenis bij ‘kleine’ ethische vragen (abortus, relaties, euthanasie) van doorslaggevend gewicht wordt geacht, maar bij ‘grote’ ethische vragen (mondiale gerechtigheid, wapenwedloop, economie) gerelativeerd wordt. Terechte opmerkingen, hoewel je je kunt afvragen of het een ‘klein’ is en het ander ‘groot’. Zoeken naar heiliging op deze terreinen is een zaak die de persoonlijke levenssfeer ontstijgt. Het raakt aan heel het maatschappelijke leven en werkt door in onze politieke keuzes. ‘De belijdenis van de theocratie staat verzwagering met het neoliberale geloof in de vrijemarktwerking in de weg,’ is zo’n typisch Verhoeven-zinnetje.

Ds. B. M. van den Bosch is predikant van de hervormde gemeente te Linschoten. Geïnteresseerd in meer lezenswaardige artikelen? Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van deze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

'Hij wijst vijf terreinen aan waar hij de geestelijke strijd ziet woeden.' Laat dit nou net allemaal aardsgerichte zaken zijn die niets met onze strijd in de geestelijke wereld (hemelse gewesten) tegen satan en zijn demonen te maken hebben (zie Ef. 6:12)! Als christenen moeten we toch bezig zijn met 'de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn' (zie Kol. 3:1,2)? In Mat. 6:33 zegt Jezus: "Maar zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles (de aardse dingen) zal u bovendien geschonken worden."