Ds. P. C. H. Kleinbloesem
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

16 november 2021 door Jeffrey Schipper

'Heel Israël zal zalig worden': hoe kan dat als zij niet geloven?

"Eerst schrijft Paulus continu dat de ongelovige takken afgehouwen zullen worden en nu in Romeinen 11:26 schrijft hij plots dat heel Israël zalig zal worden. Dat begrijp ik niet. Als heel Israël alsnog zalig zal worden, dan zijn die takken toch niet echt afgehakt? En als zij niet geloven, hoe kunnen ze dan allemaal zalig worden", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"Het uitverkoren overblijfsel is het ware Israël", maakt ds. P. C. H. Kleinbloesem duidelijk in zijn antwoord. "Uitverkiezing is niet onrechtvaardig, legt Paulus dus uit in hoofdstuk 9. Maar in hoofdstuk 10 maakt de apostel duidelijk dat het ook nog zo is dat de ongelovige massa van het volk wel de mogelijkheid had om behouden te worden. Je mag Gods soevereiniteit (uitverkiezing) en onze verantwoordelijkheid nooit tegen elkaar uitspelen. Je moet altijd met twee woorden blijven spreken. Bekering is 100 procent Gods werk, maar ook 100 procent onze verantwoordelijkheid. De oorzaak van de terzijdestelling van de massa van Israël is volgens Paulus in Romeinen 10 hun ongehoorzaamheid aan het evangelie (vers 21). 

De terzijdestelling van (de massa) van Israël had in Gods plannen een doel. 'Door hun val is de zaligheid de heidenen geworden!' Met andere woorden: alleen langs de weg van de terzijdestelling van Israël kon het evangelie bij de heidenen terechtkomen. Nu, in deze tegenwoordige tijd (vgl. vers 5), is de Heere bezig Zijn gemeente te bouwen, bestaande uit heidenen én Joden. Want zeker: Terwijl de Heere bezig is onder de volken, blijft er voor iedere Jood de mogelijkheid om behouden te worden door in Christus te gaan geloven. Maar Paulus zegt niet voor niets in Romeinen 11:14: of ik enigen uit hen behouden mocht...

Paulus weet: in deze tegenwoordige tijd (die duurt tót de wederkomst van Christus) zal slechts een overblijfsel van Christus daadwerkelijk bij de gemeente gevoegd worden. Maar, zegt Paulus, ik wil jullie een verborgenheid bekend maken (vers 25): straks zal God de draad met Zijn volk weer opnemen! Wanneer? Als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dat betekent: als de laatste is toegebracht. Dat komt ook helemaal overeen met wat Petrus zegt in zijn tweede zendbrief. Als hem gevraagd wordt waarom de Heere Jezus nog niet teruggekomen is, antwoord hij: Omdat de Heere God nog mensen aan het redden is (2 Petrus 3:9). Maar als de laatste in toegebracht, zál Hij komen!

Paulus zegt in Romeinen 11 eigenlijk hetzelfde: als de laatste is toegebracht, dan zal de Verlosser uit Sion komen en de goddeloosheden afwenden van Jakob (vers 26). Het punt is dit: God werkt nu onder heidenen. Joden mogen ook komen (er is plaats voor hen in de vrijstad van de gemeente van Christus). Maar straks, als de laatste is toegebracht, neemt God de draad met Zijn volk weer op. Dán zal heel Israël zalig worden. In de laatste jaren voorafgaand aan de wederkomst van Christus, zal God gaan werken in de harten van veel mensen van Zijn oude bondsvolk."

Lees zijn volledige antwoord op Refoweb.nl

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

H
In vers 26 staat niet 'DAN zal de Verlosser uit Sion komen'. Er staat 'kai houtos' wat betekent 'en zo' of 'op die wijze', dus: "En zo (of op die wijze) zal gans Israël worden gered, zoals ook staat geschreven ''de redder zal uit Sion komen ...'. met andere woorden het overblijfsel van Israël en de volheid Israël is samen gans Israël. Dit volk heet Israël omdat Jezus de redder is die uit Sion komt.

De HSV vertaalt dit op een juiste wijze.
Voer voor de vervangingstheologen onder ons.

Zij sluiten hun ogen voor de de OT profetieën, gewoon omdat zij zich niet voor kunnen stellen, dat God Zijn oude verbondsvolk nooit heeft verlaten en nog steeds zijn uitverkoren volk is, met de belofte van terugkeer naar hun land en met het vooruitzicht op de komst van hun Messias en dat zal blijken Jezus te zijn, die zich over hen zal ontfermen, waarna Jezus op de troon van David hun koning zal zijn. Dit gaat niet over de Kerk, maar over het Joodse volk. 1000 jr. vrede (Op.20).
@ br. Baan,

Begrijpt u nu nog steeds niet dat God aan zowel Joden als niet -Joden Zijn Zoon Jezus als Lam van God heeft gegeven om hen te redden en hen met God de Vader te verzoenen? Dáár gaat het om. Allen die in Jezus geloven en wedergeboren zijn, dus als kind van God een nieuwe schepping zijn, vormen de nieuwtestamentische gemeente van Jezus Christus, Gods heilsorgaan om deze gehele wereld onder het gezag van Koning Jezus te brengen. Zie Ef. 3:10 "opdat door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten ..".
Toon meer antwoorden (6)
Toon meer reacties (4)