Alice Beuving, coach
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

MET TIME OUT

 

Alice nodigt mensen uit op retraite: "Het voelt als mijn roeping"

Al jaren zag ze het voor zich, nu is het eindelijk zover. Alice Beuving-Leemhuis (52) kan mensen eindelijk een plek bieden om bij te komen en hen te zien. “Dat gun je mensen: dat ze kunnen genieten van het leven en de balans in hun leven beter wordt.” Daarom is de therapeute ‘Time-Out’ gestart.

God bracht haar naar de opleiding, zo ervaarde Alice het. En toch, als ze in gesprek gaat met de docent die Pastorale Hulpverlening aan de ETA geeft, krijgt ze het advies om als toehoorder de studie te volgen, vanwege haar vooropleiding. Zodat ze wel kennis opdoet, maar uiteindelijk het diploma niet krijgt. Ontmoedigd rijdt ze weer naar huis, “ik kon wel huilen.” Thuisgekomen vertelt ze het haar man. “Hij vroeg mij: “Wat wil je zelf?” Ik zei: “Niets liever dan de opleiding gewoon als student volgen.” “Dan moet je uitstappen in geloof”, zei hij.” 

Groeien in genade
Het is de opmaat voor een bijzondere tijd voor Alice, die zich inschrijft voor de studie en in gebed vraagt om bevestiging. “Die kwam niet.” De eerste dag van de studie breekt aan. Alice: “Ik keek om mij heen en keek of ik met mijn vooropleiding als schoonheidsspecialiste niet uit de toon viel.” De docent komt binnen, stelt zich voor en vertelt dat God haar die ochtend een tekst gaf uit 2 Petrus: ‘Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus.’ “Het was de tekst waarmee God mij al jaren eerder stilzette en mij oproep mij in te zetten voor de gebrokenheid in de wereld. Het raakte me: dank u wel God, dacht ik. Nu komt het goed.” 

Als ze jong is, is Alice al gevoelig voor een goede harmonie. Mensen willen verzoenen, zorgen voor een positieve sfeer. “Dat heeft God in je gelegd, geloof ik. Op dat moment kan je mensen nog niet daadwerkelijk helpen, maar ik geloof dat God een aanloopje kan nemen met je." Daardoor werkte ze, nadat ze de ETA-opleiding Pastorale Hulpverlening met succes afrondde, een aantal jaar bij een pastoraal centrum. "Daar voerde ik individuele- en groepsgesprekken."

"Het uitnodigen van mensen voor een retraite met of zonder coachingsgesprekken voelt als mijn roeping"

Mensen zien, dat wil ze graag in haar praktijk ‘Time-Out’ in Westerhaar in praktijk brengen. Een plek waar haar opa en oma al woonden en zij verder bouwt. De plek is zo verbouwd dat het als Bed and Breakfast dienst zou kunnen doen, maar "dat is niet de bedoeling. Het uitnodigen van mensen voor een retraite met of zonder coachingsgesprekken voelt als mijn roeping." Een roeping zodat mensen in hun eigen ruimte tot rust kunnen komen en er de mogelijkheid is ook gesprekken te voeren.

Genieten
Al in 2004 werd de Overijsselse al “stilgezet”: “God opende mijn ogen. Voor mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat je in een stabiel gezin terechtkomt. Maar met verslaving, een mislukt huwelijk, of de zorg voor een gehandicapt kind te maken hebt. Je gunt hun dat de balans beter wordt. Dat ze kunnen genieten, zoals Prediker het zegt: geniet van de dagen die God je geeft. Maar dat is niet vanzelfsprekend: externe factoren houden mensen daar zo vaak vanaf.” 

Het zette haar in beweging, zegt Alice, al had ze toen nog een druk gezin met drie kinderen en was ze fulltime moeder. Ze besloot een driejarige opleiding theologische vorming voor gemeenteleden te volgen. “Je hebt als eerste prioriteit dat je pastoraal hulpverlener bent binnen je gezin. Belangrijk om de kinderen een goede geloofsopvoeding te kunnen geven.” Daarna volgde een tweejarige leiderschapstraining van Agapé. “Dat zette mijn eigen geloofsleven in vuur en vlam. Ik kom uit een traditionele gemeente en was ondersteboven van de vrijmoedigheid waarmee mensen in gesprek gingen over het geloof. Gebed vroegen voor elkaar. Dat was voor mij onbekend.”

"Gods Geest kan de ruimte krijgen als er op hele noten wordt gezongen of als er wordt aanbeden in Pinkstergemeenten"

Een verlangen om zelf bij te dragen resulteerde in twee gebedsgroepen, die nog steeds draaien. Elf jaar lang gaf Alice vervolgens de Alphacursus: “Daarin heb ik zoveel mogen ervaren, alles zit daarin.” Ook met de sprekerstraining die ze volgde leerde ze, “je ziet zoveel mensen. Zij geven vorm aan de kerk. Inmiddels heb ik geleerd om mij heen te kijken: ieder mens is uniek en Gods geliefde kind. En Gods Geest kan de ruimte krijgen als er op hele noten wordt gezongen of als er wordt aanbeden in Pinkstergemeenten. De kern van het geloof wordt zichtbaar en dat is geen stenen gebouw maar een levende relatie met de Here Jezus Christus."

Iedereen is welkom
Al die ervaring komt samen in haar praktijk, vertelt Alice. “Iedereen is welkom. We bidden altijd voordat we in gesprek gaan: God wordt actief betrokken. We zoeken in de Bijbel naar de waarheid en ervaren er dat God ook meehelpt. Dat Hij naast je staat. Bijzonder als mensen hun zorgen en moeiten bij God brengen en daarna ervaren dat het ‘weg’ was, er vrede mee hadden. Dat geeft zoveel meerwaarde.”

Haar carrière als schoonheidsspecialiste zet de therapeute niet helemaal in de kast: mensen die op retraite zijn kunnen er bijvoorbeeld ook voor een nek- en schoudermassage of schoonheidsbehandeling kiezen. “Het klinkt raar, maar als mensen depressief zijn, geven ze nauwelijks iets om hun uiterlijk. Ze vinden het niet onbelangrijk, maar het kost veel moeite. Daarbij geef je ze ook een stukje aandacht. Na afloop zeggen ze vaak: “Ik ben er helemaal weer.”

"Als hulpverlener duw je de hulpvrager niet in een bepaalde richting"

En als ze de pastorale counseling geeft, hoe gaat dat? “Dan luister ik vooral. Ik denk dat mensen niet zitten te wachten op oplossen. Maar ze willen vaak gehoord worden. Samen de diepte ingaan, daarna pas werken aan oplossingen. Vaak moet je eerst door verdriet heen, en het is veel waard als je dat met iemand kan doen die je begrijpt.’ Er wordt in deze methode een relatie gelegd tussen het geloofsleven en het leven op zich. Als hulpverlener duw je de hulpvrager niet in een bepaalde richting maar geef je adviezen en probeer je de hulpvrager ook zelf na te laten denken over mogelijke oplossingen. Het werk van de mens en het functioneren van de Geest mogen beiden een plaats hebben."

Heb je coaching nodig, worstel je met een probleem of wil je er tussenuit voor een retraite? Kijk dan op AliceBeuving.nl en lees meer informatie over haar praktijk Time-Out!