Shabnam krijgt langzaam haar leven weer terug
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET LEPRAZENDING

 

Shabnam over haar strijd tegen lepra: 'Ineens voelde ik een arm om mij heen'

,,Vreemde vlekken, gevoelloze handen, wat gebeurt er met mij?’’, vroeg Shabnam zich af. De ergste scenario’s schieten door haar hoofd, vooral: "Laat het alsjeblieft geen lepra zijn…’’

Leprazending
Elke twee minuten krijgt iemand te horen: ‘jij hebt lepra’. Mensen die nu dringend hulp nodig hebben. Voor 24 euro maak jij iemand lepravrij.

Shabnam uit India groeit op zonder moeder. Ze is een tiener als ze de eerste verschijnselen van lepra krijgt. Ze hoopt op een andere diagnose, maar besluit toch om bij ons lepraziekenhuis in Faizabad aan te kloppen. De uitslag is snoeihard: ,,Lepra.’’

Geen aanraking, geen contact
,,Toen bleek dat ik lepra had, wees iedereen me af. Ik miste familie, mijn moeder, aanraking en nabijheid van mensen die om mij gaven.’’ Shabnam verliest haar hoop en de wereld om haar heen wordt donker en zwart. ,,Ik was bang geweest voor de lichamelijke klachten, maar de eenzaamheid door lepra hakte er nog dieper in.’’

Een arm om mij heen
,,Wát een verademing om in die toestand te ontdekken dat de zorgwerkers in het lepraziekenhuis niet alleen mijn lepra behandelen, maar ook naar mij omkijken, mij liefde geven – ineens voelde ik een arm om mij heen.’’

Zoeken naar lichtpuntjes
,,De leprabehandeling is zwaar, mijn lichaam reageert heftig op de medicijnen. Maar ik weet dat het de lepra stopt. Zonder behandeling is mijn toekomst uitzichtloos, wordt mijn lichaam beschadigd en zal ik nooit meer mijn plek in de maatschappij in kunnen nemen. Soms moet ik echt zoeken naar lichtpuntjes, maar ik zie ze… Het is een weldaad om mensen om me heen te hebben, die naar me omzien’’, zegt Shabnam. 

U bent die arm om haar heen
Dank u wel dat u omziet naar leprapatiënten als Shabnam. Dankzij steun van u en mensen zoals u heeft Shabnam die arm om haar heen, krijgt ze een behandeling en een hoopvolle toekomst. 

Lepra is gestopt in haar lijf
Shabnam krijgt langzaam haar leven terug. Ze leert haar wonden verzorgen en krijgt onderwijs. ,,Voorzichtig durf ik naar de toekomst te kijken en zie ik mezelf weer meedoen aan het leven. Als ik denk aan al die mensen, ver van hier, die iets van zichzelf geven, om mij en al die andere leprapatiënten te helpen, dan word ik vanbinnen heel stil en dankbaar...’’

Voor alle mensen, één voor één
Wilt u van betekenis zijn voor mensen als Shabnam? Misschien wilt u voor hen bidden, of misschien wilt u een patiënt lepravrij maken met een gift van 24 euro. Dat kan op de website van Leprazending. Zonder hulp blijft lepra voortwoekeren, maar samen met u maken we van lepra geschiedenis. Voor Shabnam, ja voor alle mensen, één voor één.