Dr. R. W. de Koeijer
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

12 november 2021 door Dr. R. W. de Koeijer, De Waarheidsvriend

Het gebed is veel belangrijker dan we denken

De Engelse prediker en schrijver J.C. Ryle (1816-1900) noemt het gebed in zijn Christen-zijn in het dagelijks leven het belangrijkste onderwerp in het geestelijke leven. Een woord om eens rustig op ons in te laten werken.

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Belangrijk
Het gebed is veel belangrijker dan we denken. Zeker ook in de huidige situatie van kerk en samenleving. We ervaren de zuigkracht van onze tijd en zien veel gemeenten kleiner worden. In reactie daarop willen we de schade beperken en hopen we dat het tij keert.
Welke plaats neemt het gebed daarbij in? Als je bidt, belijd je daarmee dat alleen de Heere uitkomst kan geven. Natuurlijk wil deze houding geen doffe geest stimuleren, die alles maar op zijn beloop laat. Toch is het goed om te beseffen dat alleen God vrucht kan geven op het Evangelie. Alleen Zijn Geest kan wijsheid geven om te laten zien waar eventuele blokkades liggen die de doorwerking van het Woord tegenhouden in het persoonlijke leven of in de gemeente. Juist in het gebed leren we onze diepe afhankelijkheid van de Heere. De keerzijde is dat concentratie op Hem nieuwe hoop en verwachting geeft. Hij is immers opgestaan en heeft alle macht in hemel en op aarde. Bovendien moeten we niet vergeten dat er in elke tijd een geestelijke strijd aan de gang is, waarin we niet zonder gebed kunnen.

Bovendien moeten we niet vergeten dat er in elke tijd een geestelijke strijd aan de gang is, waarin we niet zonder gebed kunnen.

Plaatsen van gebed
Er zijn verschillende plekken waar het gebed een plaats krijgt. Allereerst de ‘binnenkamer’ (Matt.6:6), waar het persoonlijke gebed in de stilte plaatsvindt. Dit mag niet beperkt blijven tot persoonlijke zaken, maar reikt verder en raakt ook de gemeente, haar ambtsdragers, de prediking, haar geestelijke welzijn en zorgen. Zeker ouderen hebben hierbij een belangrijke taak. Soms vragen ouderen zich weleens af wat de bedoeling van hun leven nog is als ze kampen met verdriet en eenzaamheid. Als een verrassing mogen ze ontdekken dat hun gebed ertoe doet en dat hun ‘kleine’ biddende leven in een veel groter perspectief staat.

Een andere plaats is het huis. Het geeft verdieping aan je huwelijk om samen te bidden en daarin ook de gemeente te betrekken. Ook in het gebed met je kinderen mag de gemeente een plaats krijgen, want juist op deze manier leren ze al jong liefde voor
Gods Woord, Zijn dienst en Zijn kerk.

Vervolgens de kerkdienst. In het ‘stille gebed’ aan het begin vragen we om een zegen over de dienst, over de verkondiging en de prediker. We bidden mee als de predikant in naam van de gemeente voorgaat. Wat in de kerkdienst geconcentreerd naar voren komt, mag een vervolg krijgen in doordeweekse bijeenkomsten van kringen en verenigingen, die we juist in de afgelopen tijd pijnlijk hebben gemist. Bij de opening en sluiting van de samenkomsten krijgt de onderlinge verbondenheid in het gebed een plaats en komt de betrokkenheid op de gemeente tot uiting. Concrete gebedspunten kunnen worden gedeeld.

Het samen zoeken van Gods aangezicht bevordert onderlinge verbondenheid, versterking en bemoediging.

Verbondenheid
Het samen zoeken van Gods aangezicht bevordert onderlinge verbondenheid, versterking en bemoediging. Samenkomen om te bidden gaat geestelijk nog verder en dieper, want het is ook een samen strijden in de gebeden (Rom.15:30), in een tijd die vol is van machten en krachten die tegen de Heere ingaan. Het gevaar is aanwezig dat het gebed al vlug een lange verlanglijst wordt van allerlei uiteenlopende verlangens. Daarom is het goed om te beseffen dat ook de dank en de lofprijzing een nadrukkelijke plaats dienen te krijgen, want daarin belijden we wie de Heere is en wat Hij heeft gedaan, doet en zal doen. Iedereen is welkom op de gebedssamenkomst. Wie het moeilijk vindt om in het openbaar te bidden, kan luisteren en in stilte meebidden. Zo kan er vertrouwen en openheid groeien om later ook zelf voor te gaan in gebed.

Verhoring
Bidden we met hoop en verwachting? De genoemde voorbeelden uit Handelingen laten treffend zien dat en hoe de Heere verhoort. Als de gemeente in Handelingen 4 heeft gebeden, wordt de plaats bewogen en raken de gelovigen vervuld met de Heilige Geest. De Heere heeft de gelovigen dus niet uit de gevaren gered, maar Hij heeft hen versterkt om vrijmoedig te getuigen. Op het gebed van de gemeente in Handelingen 12 kwam Petrus vrij uit de gevangenis en stond als een verrassing voor hun deur...
Het gebed in en voor de gemeente bepaalt ons vooral bij de Bron van alle goed. Eigenlijk gaat het om de vraag wat we van Hem verwachten. William Carey (1761-1834) de vader van de zending, sprak de gevleugelde woorden: Verwacht grote dingen van God, doe grote dingen voor God!

Dr. R. W. de Koeijer is predikant van de hervormde gemeente te Waddinxveen en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van deze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen