Ds. G. K. Terreehorst
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

10 november 2021 door Jeffrey Schipper

'Gedoopt met de Heilige Geest' en 'vervuld met de Heilige Geest': wat is het verschil?

"Wat is het verschil tussen 'gedoopt worden met de Heilig Geest' en 'het vervuld worden met de Heilige Geest'?", wil een vragensteller weten in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

Ds. G. K. Terreehorst gaat op deze vraag in: "Jezus Zelf spreekt ook over de doop met de Heilige Geest, vlak voor Zijn hemelvaart: 'En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen' (Hand. 1:4-5). Op de Pinksterdag is deze belofte voor het eerst in vervulling gegaan. Toen stortte de Heere Jezus vanuit de hemel de Geest uit op de discipelen.

Uit 1 Korinthe 12:13 blijkt dat elke gelovige wordt gedoopt met de Heilige Geest. We lezen daar: 'Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.' Het betekent dat wanneer iemand tot geloof komt Gods Geest in het hart wordt uitgestort. Door de kracht van de Geest vindt er een diepgaande verandering in je hart en leven plaats. De Geest verbindt je met Christus en met de andere gelovigen.

Daarnaast wordt er ook in de Bijbel gesproken over het vervuld worden met de Heilige Geest. Bijvoorbeeld in Efeze 5: 'Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest' (Ef. 5:17-20). Paulus roept de gelovigen daar op om helemaal vol van de Heilige Geest te worden. (...) Hiermee wordt bedoeld dat de gelovige er voortdurend naar moet streven dat de Heilige Geest je hart en leven beheerst. 

God Zelf stort de Geest in je hart uit waardoor er een liefde komt tot de Heere Jezus en je bij Hem gaat horen. Dat is de doop met de Heilige Geest. Vervolgens dient de gelovige ernaar te streven om zich in het dagelijks leven ook door die Geest te laten leiden. Dit is de aansporing om vervuld te worden met de Heilige Geest en om te wandelen door de Geest", aldus de hersteld hervormde predikant uit IJsselstein.

Lees zijn volledige antwoord op Refoweb.nl

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

D
Kort, maar helder weergegeven! Helaas een punt waarop vooral in de evangelische wereld veel onnodige verwarring is gesticht.
Gods geest wil zich in ons ontwikkelen in liefde en gaven (zie o.a. 1 Kor. 14:1). Daarom is het belangrijk om na onze doop in de geest van God, steeds meer hiermee vervuld te worden, zodat we tenslotte gelijkvormig worden aan Jezus Christus (Rom. 8:29) of, wat hetzelfde is, openbaar worden als zonen van God (Rom. 8:19). Opm.: het is niet doop mét, maar doop ín. Ik doop mijn vinger toch ook niet mét een glas water, maar ín?