Kruis Jezus
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

09 november 2021 door Jeffrey Schipper

'Jezus heeft mij uit de goot getrokken, maar ik blijf zondigen'

"Ik heb erg veel last van al mijn zonden die op mij drukken. Maar ik mag weten dat de Heere Jezus mij uit de goot getrokken heeft. Ik kan niet meer zonder Hem. Ik zoek bij Hem de vergeving. Ik verwacht het van Zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Ook zoek ik Hem meer en meer te kennen. Hij is mij zo dierbaar. Ook zoek ik in Hem de kracht om tegen de zonde te strijden. Want bij Hem is niet alleen vergeving te verkrijgen, maar ook de vernieuwing, de dagelijkse bekering", maakt een vragensteller duidelijk in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"En toch!", vervolgt de vragensteller. "Het erge en zelfs bizarre is, en wat ik niet snap, is dat ik bepaalde erge zonden blijf doen. Ik heb een traumatische jeugd gehad en er is veel gebeurd. Dat heeft geleid tot verslaving aan drank en drugs. Ik heb psychologische problemen. Depressie en angsten, onrust en paniek. Ik weet dat God geen lasten geeft die wij niet kunnen dragen. Maar zo voelt het soms wel. Op dezelfde dag smeek ik God mij kracht te geven, en soms ben ik ‘s middags aan het drinken met alle zonden die daaruit voortvloeien en de pijn die ik de Heere en mijn naasten aan doe. Willen jullie voor mij bidden en heeft iemand ook een ervaring als dit?"

"Ik vind het mooi om te lezen hoe je enerzijds beschrijft hoe je mag weten dat de Heere Jezus je uit de goot getrokken heeft", antwoordt ds. C. Budding. "Letterlijk getrokken heeft uit de macht van het rijk van de satan. En tegelijkertijd kamp je met je gekwetste leven vanuit je jeugd, maar het gaat door tot op de dag van vandaag, waarbij je steeds weer in zonden valt. En wat is de drankduivel een sterke duivel! Ja, welke verslaving is dat niet? En het is absolute zonde voor de Heere! Sterker, je bedroeft er de Heilige Geest mee als je weer in zonde valt. Ik proef daarbij dat je hier verdriet over hebt en roept om hulp! 

Ik heb (gelukkig) niet de ervaring die jij hebt met een drankverslaving. En dat is alleen te danken aan de genade van de Heere. Want ik herken mij net zo goed in de ervaring die je hebt! Het is de ervaring die ook de apostel Paulus bezigde: “Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik” (Romeinen 7:14-15). Dat is helaas de ervaring van al Gods kinderen.

Maar dat betekent niet, dat we ons daar maar aan over moeten geven! O nee, we worden opgeroepen om onze lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk (Rom. 12: 1). Om de geestelijke wapenrusting aan te doen! Lees er Efeze 6: 10-20 er maar eens op na. (...) Ga werkelijk in therapie met je drankverslaving. En tegelijkertijd je middel omgord met de waarheid, gebruik het schild van het geloof, juist als je zwak bent en liever naar de fles grijpt! En gebruik dat zwaard van de Geest: Het woord van God!"

De hervormde predikant uit Goudswaard onderstreept "dat geen zonde voor Hem te groot is". "Weet dat Hij je werkelijk al in dit leven bevrijden wil van die vreselijke drankduivel! Alleen Hij is bij machte om je te trekken vanuit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht."

Lees zijn volledige antwoord op Refoweb.nl

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

"... want niet wat ik wil (het goede), dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik." Hier beschrijft Paulus een persoon die gebonden is door een demon. Hij wil van nature, want God heeft hem goed geschapen, het goede doen, maar zijn bezetter dwingt hem steeds weer het slechte te doen. Ook Jak. 1:14,15 heeft het over de 'bevruchting' of inspiratie van je eigen verlangen dat van nature op het goede gericht is, door duistere geesten, en als dat gebeurd is, brengt dit de zonde voort en tenslotte de dood, het gescheiden zijn van God.