Ds. H. Peet
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

01 november 2021 door Jeffrey Schipper

Een curatorium in de CGK en GerGem: is dat nu echt nodig?

"In de Dordtse Kerkorde wordt er ook niet over een curatorium gesproken. Waarom hebben de kerken van de afscheiding, zoals bij de oprichting van de theologische school van de Gereformeerde Gemeenten (GerGem) maar ook de Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK), besloten om een curatorium in te stellen?", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"In de CGK en ook in de GerGem is de verantwoordelijkheid voor het eerste examen neergelegd bij het curatorium van de theologische opleiding", maakt ds. H. Peet (foto) duidelijk. "Er zijn dan twee drempels: in eerste instantie is er het onderzoek waarbij besloten wordt of iemand kan worden toegelaten tot de opleiding van predikant. Aan het eind van de studie wordt vervolgens beslist over de beroepbaarstelling. Deze kerkverbanden kennen geen praeparatoir examen (een onderzoek naar leer, leven en ambtsgaven door de classis waar de desbetreffende broeder onder valt). Dat zou dubbelop zijn. Wel kennen ze het peremptoirexamen.

Waarom men in de CGK en GerGem het curatorium het eerste examen laat afnemen en gebroken heeft met de gewoonte dit door de classis te laten verrichten is mij niet bekend. De wijze waarop alles georganiseerd is, zegt overigens wel iets. Men is op een eerder moment als kerk bij het proces betrokken. Niet pas op het moment van beroepbaarstelling, maar wanneer iemand de predikantsopleiding wil gaan volgen is er al een beslismoment. En later bij de beroepbaarstelling nogmaals. Bovendien kan men de betreffende kandidaten tussentijds beter volgen. Er kunnen tijdens de opleiding regelmatig contactmomenten zijn waarbij de vinger aan de pols wordt gehouden. Het steekt nauw waar het gaat om de toelating tot het ambt. Het is begrijpelijk dat betreffende kerken daarvoor een zorgvuldig traject hebben afgesproken. Ongetwijfeld spelen dergelijke overwegingen een rol bij het ontworpen traject.

Het lijkt me niet bezwaarlijk dat daarmee een oude gewoonte in de kerken van Nederland niet gevolgd wordt. Ds. K. de Gier merkt in zijn verklaring van de kerkorde terecht op dat er weinig bezwaar is het preparatoir examen bij het curatorium te leggen als een theologische opleiding kerkelijk is. Dit ligt anders wanneer de theologische opleiding aan een universiteit plaatsvindt waar de band met de kerk een stuk losser is. Er zijn diverse routes denkbaar. In de praktijk zijn het er in de kerken van gereformeerd belijden altijd twee geweest. Waar het om gaat, is dat het kerkelijk karakter van de desbetreffende examens zorgvuldig bewaakt wordt. De kerk dient zelf er nauwlettend op toe te zien wie ze toelaat tot de preekstoel. De kerk dient dit zorgvuldig in eigen hand te houden. Dat dient goed geborgd te zijn", aldus de christelijke gereformeerde predikant uit Sliedrecht.

Lees zijn volledige antwoord op Refoweb.nl

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen