Martine Oldhoff
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

01 november 2021 door PThU

Promotie Martine Oldhoff: zoeken naar de ziel met Paulus

Martine Oldhoff promoveert op 9 november op haar onderzoek naar de ziel: Zoeken naar de ziel met Paulus. Een theologisch onderzoek naar culturele, traditionele en filosofische begrippen van de ziel. De promotie vindt plaats in de aula van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Martine Oldhoff onderzoekt de mogelijkheid van een zielsbegrip in de hedendaagse, academische, westerse theologie. In de tweede helft van de twintigste eeuw is het spreken over de ziel door theologische en filosofische kritiek zeer onder druk komen te staan. Daarom achtten veel academisch theologen het woord 'ziel' tot voor kort problematisch in de theologische antropologie. Gezien de rijke aanwezigheid van het woord 'ziel' in de westerse cultuur en in de kerkelijke praktijk (liturgie), is dit op zijn minst opmerkelijk. Vanwege de hernieuwde aandacht voor de ziel in de hedendaagse westerse cultuur en filosofie, is het zinvol te onderzoeken of er goede argumenten zijn om in de hedendaagse systematische theologie van de ziel te spreken en wat 'ziel' dan inhoudt. Oldhoff vraagt daarom: Kunnen we in de academische theologie nog van de ziel spreken, en zo ja, hoe dan? Dat doet zij aan de hand van een Bijbelwetenschappelijke invalshoek, omdat de Bijbelwetenschappen een belangrijke bron zijn voor systematisch theologen in hun kritiek op traditionele zielsbegrippen. Er wordt één Bijbels perspectief gekozen, namelijk de antropologie van Paulus die gekarakteriseerd kan worden als 'pneumatologische antropologie'.

Oldhoff bespreekt eerst hedendaagse culturele noties van de ziel, klassiek theologische zielsbegrippen en hedendaagse filosofische benaderingen van de ziel. Vervolgens gaat ze te rade bij Paulus’ visie op de mens. Hij benadrukt het werk van de Geest. In een constructief-theologisch hoofdstuk beargumenteert ze dat de ziel een plaats heeft in een systematisch theologische reflectie geïnspireerd door Paulus’ pneumatologische antropologie om rekenschap te geven van het menselijke persoon-zijn in het aardse leven en daarna.

Ten slotte keert Oldhoff terug bij de culturele noties en brengt deze in gesprek met haar theologische zielsbegrip. Ze zet uiteen waarom het van belang is steeds te kijken naar het theologische kader waarin de ziel is omvat om de betekenis van het woord te verstaan. Spreken over de ziel biedt de mogelijkheid verschillende theologische en culturele perspectieven met elkaar in gesprek te brengen: juist de notie van de ziel kan als een brug functioneren om menselijke subjectiviteit en het verlangen naar transcendentie te thematiseren. Daarom is het veelbelovend dit woord theologisch wel te gelde te maken en te spreken over de theologische kaders waarin het kan functioneren. Geloof in de ziel leidt niet op natuurlijke wijze tot geloof in God, maar het verruimt wel de werkelijkheidsopvatting van hen die erin geloven.

Over Martine Oldhoff
Martine Oldhoff (1990) behaalde haar bachelor aan het University College Utrecht. Daarna rondde ze verschillende masters af: de master Gemeentepredikant aan de PThU (2015) en de master Bijbelwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht (2015). Van 2016-2021 had ze een aanstelling als AiO aan de PThU. Tijdens haar promotieonderzoek verbleef zij enige tijd aan het Fuller Theological Seminary. Sinds augustus 2021 is zij predikant van de Protestantse gemeente te Mijnsheerenland. Ze is getrouwd met Herm-Jan Wolters en moeder van drie kinderen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen