ziekenzalving
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

28 oktober 2021 door Jeffrey Schipper

'Tieners uit de kerk kregen de mogelijkheid om zich te zalven met olie'

"Dit jaar ging ik mee als leider op een jeugdkamp van een evangelische gemeente. Op 1 van de avonden waar er dienst gehouden werd kregen de tieners de mogelijkheid zich te laten zalven met mirre olie. Er werd dan een kruisje gezet met olie op het voorhoofd van de tieners. Dit verbaasde me heel erg, want ik had er nooit van gehoord dat dit op deze manier gedaan werd en ik heb dan ook extra uitleg gevraagd. Hoe moet ik dit zalven zien? Wordt dit vaker gedaan?", wil een vragensteller weten in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"Naast het door jou al genoemde ziekenzalving (dat ik dit antwoord verder buiten beschouwing laat) zien we dat in het Oude Testament dat mensen en voorwerpen gezalfd werden met olie", stelt ds. D. van der Wal. "Het zalven met olie was in het Oude Testament een teken dat iets of iemand was afgezonderd voor God en dat dit een teken was dat ze een specifieke roeping/opdracht ontvingen. De olie was een teken van de Heilige Geest die het object of de persoon geschikt maakt tot dienst aan de Heere. 

In het Nieuwe Testament komen we een aantal vormen van zalving tegen. In de eerste plaats de zalving van een fysiek persoon. In het Nieuwe Testament lezen we alleen over de Heere Jezus die, naast Zijn doop, ook nog met olie gezalfd wordt (zie Luk. 7:37, Matth. 26:6 en Joh. 12:2-3). In de tweede plaats lezen we over het zalven van zieken in Jakobus 5. In de derde en laatste plaats lezen we over zalving als een “geestelijke” zalving waar geen olie aan te pas kwam. Over die “geestelijke” zalving (zonder olie) kun je o.a. lezen in 2 Korinthe 1:21 en 1 Johannes 2:20. Daar wordt gesproken over een zalving die duidelijk verwijst naar de inwoning van de Heilige Geest in de gelovigen.

Het ‘massaal’ zalven van groepen mensen met fysieke olie ter bescherming zien we nergens terug in de Bijbel. Het aspect van bescherming komt niet ter sprake als we in Gods Woord kijken naar zalving. Daarnaast hebben we ook gezien dat zalving (fysiek of geestelijk) alleen in de situatie van ziekte iets is dat je zelf opzoekt, in alle andere gevallen zien we dat God de opdracht geeft of Zelf mensen zalft. En we zien dat in heel het Nieuwe Testament, met uitzondering van zieken in Jakobus 5, alleen de Heere Jezus fysiek met olie gedoopt wordt en niemand anders. Dat zijn al een aantal redenen om zeer voorzichtig met deze situatie om te gaan", maakt de christelijke gereformeerde predikant duidelijk.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Het lijkt me dat er meer aspecten zijn die bijdragen tot de genezing van iemand die de oudsten/ouderlingen laat roepen. Het met fysieke olie zalven heeft met geloof te maken en gehoorzaamheid aan de Heere om het te laten doen. Er is een belofte van genezing (maar dat is aan Hem)Er wordt gebeden en beleden. Dit alles kan het verschil maken of iemand geneest. Hoe dan ook, het heeft me laten zien dat de lijder er door wordt opgericht en blijdschap zijn deel wordt. Ook het belijden van zonden geeft vaak verlichting. Al met al aanbevelenswaardig.
Wie een christen in Bijbelse betekenis is, is een gezalfde met de geest van God, zoals Jezus ook de Christus, de gezalfde, was. Het zalven (als beeld van de werking van Gods geest) komt op een paar plaatsen voor in de Bijbel, maar is geen algemeen gebruik. Zalven of vervullen met of doop in Gods geest zijn identieke begrippen, waarbij als bewijs dat dit plaatsgevonden heeft bij een gelovige, het kunnen bidden in nieuwe talen geldt.
Toon meer antwoorden (5)