Dankdag
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

28 oktober 2021 door Redactie

CGMV agrariërs en Contact Christen Agrarisch delen Dankdag-oproep aan kerken

In het voorjaar van 2020 kregen we in Nederland te maken met coronabeperkende maatregelen. Gelukkig zijn veel van deze maatregelen inmiddels afgeschaft. We kunnen weer naar school, naar het werk en naar de kerk. We kunnen elkaar weer fysiek ontmoeten en spreken.

Wat de langetermijngevolgen van deze pandemie zullen zijn, weten we niet. Wel zagen we in coronatijd dat meer mensen hun voedsel bij boeren en tuinders in de buurt gingen kopen. Zullen ze dat blijven doen? Het lijkt erop dat mensen hun eigen gezondheid belangrijker zijn gaan vinden en daarom gezonder willen eten en meer willen bewegen. Houden ze dat vol?

Sinds het voorjaar van 2021 wordt Nederland geregeerd door een demissionair kabinet. Zo’n kabinet neemt geen grote beslissingen, die worden vooruitgeschoven naar het volgende kabinet. Ondertussen stapelen de grote vraagstukken zich op. Het stikstofvraagstuk belemmert boeren en bouwers om een stap vooruit te maken. Door de krapte op de woningmarkt komen jonge mensen nauwelijks aan een huis. Klimaatverandering brengt de mensheid in steeds extremere weersomstandigheden. De ongelijkheid tussen rijk en arm groeit, ook in Nederland. Door versplintering van belangenbehartiging en zelfgerichtheid, wordt het vinden van gezamenlijke oplossingen steeds lastiger.

Dankdag voor gewas en arbeid is een traditie die dateert uit de tijd dat Nederland nog een overwegend christelijk land was met een grote agrarische sector. Het aantal christenen in Nederland nam de afgelopen decennia aanzienlijk af. Datzelfde geldt voor het aantal boeren, tuinders en vissers. Toch wordt in veel kerken begin november gedankt voor gewas en arbeid. Wat ons betreft is dat een goede traditie. Daarmee laten we zien dat we afhankelijk zijn van God, onze Vader in de hemel. Door Jezus Christus en de Heilige Geest worden we verbonden aan Hem én aan elkaar.

Met het oog op dankdag 2021 willen Christen Contact Agrarisch (CCA) en CGMV agrariërs u vragen om te danken én te bidden.
Te danken voor boeren, tuinders, vissers en hun medewerkers in Nederland, die ook in onzekere tijden met liefde voor hun vak ons voedsel produceren. De opbrengsten waren het afgelopen jaar (over het algemeen) goed.
Te bidden voor dit land, ons volk en de wereld. Voor overheden, internationaal, landelijk en regionaal, opdat ze, geleid door Gods Geest, een rechtvaardig beleid mogen voeren. Voor ons mensen, dat we op elkaar gericht zijn, in plaats van op onszelf. Voor christenen in het bijzonder, dat ze geïnspireerd mogen zijn door de Geest van God om daarmee ‘verbinders’ in de samenleving te zijn.

Bovenstaand artikel is toegestuurd door Christen Contact Christen Agrarisch (CCA) en CGMV agrariërs.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen