Ds. G. Kater
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

26 oktober 2021 door Jeffrey Schipper

Ds. Kater: "Reformatie had nooit als doel om een nieuwe kerk te stichten"

"Er lijkt een tweespalt tussen de katholieke kerk en de reformatorische kerken te zijn. Nu zet dat mij wel eens aan het denken. Hoe zit het met de kerk van voor de reformatie? Ook die laatste kent veel afsplitsingen met allerlei ernstige dwalingen. Zouden we als lichaam van Christus niet meer verbroedering moeten zoeken met onze katholieke broeders en zusters en ons samen meer richten op het verspreiden van het evangelie in plaats van elkaar aan te vallen?", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"Uit je vraag leid ik af dat de eenheid van de kerk op aarde voor jou heel belangrijk is. Dat doet me goed omdat ik dat persoonlijk herken; maar vooral omdat het een Bijbelse opdracht is!", antwoordt ds. G. Kater. "In de eeuwen vóór de Reformatie is sprake van aangrijpend geestelijk verval in de katholieke kerk van het Westen. Denk aan de officiële dogma’s met betrekking tot de verering en voorbede van Maria en andere heiligen, de mis, de positie van de bisschop van Rome (de paus) en de plaats van de goede werken met betrekking tot de rechtvaardiging van zondaren. De leer van de kerk verwijderde zich hiermee formeel steeds verder van de Bijbelse leer van de apostelen en het katholieke christelijke geloof.

De Reformatie heeft dus nooit als doel gehad om een nieuwe kerk te stichten, maar wilde juist terugkeren naar de apostolische leer van de oude katholieke kerk. En het ging daarbij niet om bijzaken, maar om de kern van de apostolische leer. Wie Handelingen 2:42 leest, ontdekt hoe belangrijk deze leer van de apostelen is voor de kerk. De Bijbelse boodschap van de rechtvaardiging van de goddeloze, alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus, is (zo zei Maarten Luther al) de boodschap waarmee de kerk staat of valt. De Reformatie is daarom geen kerkelijke afscheiding geweest, maar een terugkeer naar de oude katholieke kerk.

In de huidige situatie is er sprake van heel veel verdrietige verdeeldheid tussen de diverse kerken van de Reformatie, met dezelfde Bijbel en dezelfde belijdenisgeschriften. Het is daarom zonder meer onze roeping om te streven naar geestelijke- en kerkelijke eenheid met allen die de katholieke leer van Christus belijden. Omdat het Zijn kerk is; en omdat het gaat om de eer van Zijn Naam. Omdat Zijn gebed in Johannes 17 voor ons tegelijk een Bijbels gebod is", maakt de hersteld hervormde predikant uit Arnemuiden duidelijk.

Lees zijn volledige antwoord op de website van Refoweb.nl

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Streven naar geestelijke - en kerkelijke eenheid is hetzelfde als streven naar verlossing. Je gelooft dat die eenheid door Jezus tot stand gebracht is of je gelooft het niet. Ontkenning van die eenheid en daar polariserend naar handelen staat in feite gelijk aan het verloochenen van het volbrachte werk van Jezus. Daarom is het van het allergrootste belang om a.h.w. in die volbrachte eenheid te stappen en die te belijden en te praktiseren.
G
Maarten Luther ging het vooral om de aflaten die de RKK in die tijd hanteerde. Als katholiek geef ik ML gelijk. Heb eens een scriptie (positief over hem) op school gemaakt. Niet wetende dat hij nogal (jammer genoeg) antisemitische uitspraken had. Ik juich

oecumene toe. Jammer dat er, vooral uit protestantse hoek,zoveel

denominaties zijn. Hoewel niet zo zichtbaar de bijbel in de RKK zie en de protestantse kerk daar wel voor benijd blijf ik RK. De devotie raakt mij regelmatig. De Bijbel lees ik aanvullend thuis of kijk naar Family7 enz.
N
De Rkk in die tijd was ook allemaal antisemitisch ,ook al heeft ML op 95 punten het licht gezien ,gold dat hier blijkbaar nog niet
Toon meer reacties (1)