duister
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

20 oktober 2021 door Robin Schumacher

Spoken bestaan niet maar kun je als christen wel demonisch belast zijn?

Volgens columnist Robin Schumacher van de Christian Post bestaan 'spoken' niet maar kunnen we als christenen wel demonisch belast zijn. In de kerk wordt vaak verschillend gedacht over het idee dat christenen door demonen bezeten kunnen zijn. Schumacher: "Er staan genoeg waarschuwingen in de Bijbel die mij doen geloven dat we niet immuun zijn voor de aanvallen van de duivel." Lees hieronder zijn boeiende column!

Als je nog nooit één van de 320.000 televisieprogramma's hebt gekeken waarin op spoken gejaagd wordt dan kan ik je een hoop elende besparen door je kort te vertellen wat daarin te zien is. Ten eerste zijn alle beelden in het donker opgenomen dus zie je een groenachtig nachtbeeld. 

Op een bepaald moment vindt er altijd een typische converstatie plaats tussen de spokenjagers:

Spokenjager Bob: "Mike, ik voelde zojuist een koude windvlaag!"

Mike, de andere spokenjager: "Neejoh, Bob. Waar?"

Bob: "Hier bij de deur"

Een koude luchtstroom? Bij de deur? Hou op met me, dat gebeurt bijna nooit dus moet het wel bovennatuurlijk zijn. En wacht eens even, Bob, wat is die gloed die afkomstig is van je zaklamp?

Bigfoot
Deze programma's lijken een beetje op de Bigfootcultus, waarin je van alles getoond wordt behalve Bigfoot zelf. Ook al bezitten we vandaag de dag drones, camera's met bewegingscensoren en ondenkbare technolgie die een rupsje op een berg kan waarnemen, Bigfoot zal altijd wereldkampioen verstoppertje spelen blijven. 

Als je in spoken gelooft dan moet ik je helaas teleurstellen. Ze bestaan niet. En met spoken bedoel ik de klassieke definitie van een persoon die overleden is en zich manifesteert hier op aarde, zomaar tussen de levenden. Met een geest die klem zit tussen dit leven en het volgende. 

Nee, spoken bestaan niet. Maar er is nog iets veel ergers dat wel bestaat.

Patroon
In 2015 lanceerde televisiezender Lifetime een serie die I was Possessed heette. In de serie worden zaken behandeld waarbij mensen bezeten werden door demonen. Toen ik het keek verwachtte ik iets in de lijn van de spokenjagers. Maar wat ik zag verbaasde mij.

Ik ga je niet vertellen dat ik denk dat alles wat in deze serie gedocumenteerd wordt waar is. Maar ik kan je wel zeggen, op basis van het beetje ervaring dat ik heb, dat een aantal zaken gelijkenissen vertonen met het patroon waar ik mee bekend ben geraakt. 

Een persoon die geen geschiedenis heeft met mentale problemen komt bijvoorbeeld plotseling op een plek te wonen waar regelmatig occulte activiteiten plaatsvonden. Of deze persoon begint zelf heel naïef met glaasjedraaien en het spelen van occulte spelletjes. Meestal gebeurt er dan in het begin nog niet zoveel.

Angst
Maar dan verandert er iets. Een schijnbaar allesomvattende, irrationele angst maakt zich plotseling van hen meester. Een verdrukkende zwaarte begint deze mensen in haar greep te krijgen. Daarnaast beginnen er fysieke verstoringen plaats te vinden. Gedachten die niet passen bij het karakter van deze persoon poppen plotseling op en roepen op tot het uitvoeren ervan. Het kan ook zijn dat er een bepaalde allergie ontstaat voor christelijke voorwerpen. 

Deze persoon wordt geplaagd door angsten, schuld, nervositeit en hulpeloosheid, niet wetende wat er gebeurt en waar hulp gevonden kan worden. Sommigen raken kreupel van angst en kunnen niet meer normaal functioneren totdat ze een ervaren christen ontmoeten die hen kan helpen op de weg naar bevrijding.

Weerstand
In het Nieuwe Testament vinden we het woord daimonizomai dat gebruikt wordt om een persoon die belast wordt met demonen te omschrijven. We zien Jezus en zijn discipelen deze strijd een aantal keer winnen. Er staat niets in de Bijbel waardoor ik kan beweren dat die demonische weerstand en verdrukking vandaag de dag niet meer kan plaatsvinden. In feite zijn er juist enorm veel nieuwsberichten die je ervan kunnen overtuigen dat de demonische invloed aan het toennemen is. 

Merill Unger, een gerespecteerd theoloog en professor aan de Dallas Theological Seminary schreef het boek Bijbelse Demonologie. Hij bepleit hierin dat christenen niet demonisch bezeten of belast kunnen zijn. 

Kort na het schrijven van dit boek begon Dr. Unger brieven te ontvangen van zendelingen, voorgangers en andere christenen die in detail uit de doeken deden hoe wedergeboren christenen in hun kring door demonen bezeten bleken te zijn. Dr. Unger besloot te reageren op een manier die vrij zeldzaam is geworden vandaag de dag: hij besloot een diepgravend onderzoek te doen naar het tegengestelde standpunt van zijn eigen overtuiging. 

Bevrijding
Nadat hij de hem toegestuurde zaken en andere gevallen onderzocht had, schreef dr. Unger nog een ander boek: 'Wat demonen kunnen aanrichten bij heiligen'. Hierin geeft hij zijn veranderde mening weer dat christenen onder bepaalde voorwaarden toch belast kunnen zijn met demonen. 

Dit is een veelbesproken onderwerp waarbij sommigen met ontzetting reageren op de gedachte dat je als gelovige last kunt hebben van demonen. Ook schrijver Chuck Swindoll deed zelf onderzoek: "Een aantal jaar heb ik hieraan getwijfeld, maar nu ben ik ervan overtuigd dat het kan voorkomen. Ik heb persoonlijk gedurende meerdere jaren gewerkt met bezwaarde en angstige christenen. In een paar gevallen heb ik hen bijgestaan in het moeilijke proces van bevrijding van demonen." 

Gevaarlijke hond
Naar mijn mening zijn er genoeg waarschuwingen in de Bijbel te vinden die zich richten op christenen met betrekking tot de duivel, ze doen mij geloven dat we niet immuun zijn voor de aanvallen van de vijand. 

De analogie die ik gebruik om gelovigen te waarschuwen voor demonische aanvallen is die van een gevaarlijke hond. Deze hond leeft binnen de grenzen van een onzichtbaar hek. Als je daar buiten blijft kan hij je niet te pakken nemen. Maar als je je binnen de grenzen van dat hek begeeft is het spel op de wagen, wat er dan gebeurt heb je aan jezelf te danken.

Echte geestelijke strijd is precies het tegenovergestelde van die televisieprogramma's over spokenjagers waar velen door aangetrokken worden (hopelijk trekt het jou niet aan). Spoken zijn niet echt; de vijand en zijn leger wel. Doe jezelf een plezier en overtreedt die grenzen - door repeterende zonden of occulte interesse - van het onzichtbare hek niet, geef hem geen mogelijkheid (Efeze 4:27). Maak jezelf niet tot een gemakkelijke prooi.

Bovenstaand artikel verscheen onlangs op de site van de Christian Post.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Terecht en ook bijbels dat Robin Schumacher erop wijst dat ook christenen door machten uit het rijk der duisternis gebonden kunnen zijn, en bevrijding nodig hebben. Maar het overgrote deel van de christenheid gelooft kennelijk niet meer in het bestaan van de duivel en demonen, want dat wordt als middeleeuws denken afgedaan.

Maar bedacht moet worden dat het om een geestelijke strijd gaat (Ef. 6: 11 t/m 18).
Een onderdeel van het fundament van het christelijk geloof is de handoplegging (zie Hebr. 6:2) bij de pasbekeerde gelovige. Deze heeft tot doel hem of haar te bevrijden van demonen (voor zover nodig) en voor de doop in Gods geest. Als het goed is, is een christen dus een vrij mens, hoewel het later wel weer mis kan gaan als men zijn geestelijke huis niet op orde houdt (Mat. 12:44,45), d.w.z. dat men niet verder vervuld wordt met Gods geest.
Toon meer antwoorden (6)