Ds. H. Liefting
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

19 oktober 2021 door Ds. H. Liefting, De Waarheidsvriend

Fysieke kerkdiensten zijn niet te vervangen door 'huiskamerdiensten'

De coronacrisis heeft haar sporen diep getrokken, ook in kerkelijk Nederland. Vanwege alle beperkingen werden in snel tempo online diensten opgetuigd, waardoor velen het fysiek bijeenkomen in Gods huis kwijtraakten. Hoe gaan we verder nu de beperkingen minder zijn geworden?

De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Volharden we in de ‘huiskamerdienst’ of komen we weer fysiek als gemeente bijeen rondom het Woord? Of wordt het afhaken? Allerlei onderzoeken hebben uitgewezen dat een deel van de kerkgangers na corona niet meer zal terugkomen. Een recent onderzoek toont zelfs aan dat één op de drie leden van de Protestantse Kerk minder vaak of niet meer naar de kerk zal gaan. Vooral de groep die uit gewoonte ging, komt naar verwachting niet snel terug. Velen geven aan de diensten liever via tv of online te volgen. Dat zal voor hervormd-gereformeerde gemeenten zeker minder gelden. Het genoemde onderzoek toont zelfs aan dat reformatorische christenen nauwelijks lijken af te haken.

Echte voetballiefhebbers zitten ook liever in het stadion dan achter het scherm. De hele sfeer, de beleving, de liederen, dat mis je allemaal.

Kerkdiensten onvervangbaar
Moeten we na al deze geluiden toch niet duidelijk stellen dat de kerk ‘lichaam van Christus’ is? En dat de leden zijn aangewezen op gemeenschap? Dat alles valt nooit samen met online diensten. Dat wil uiteraard niet zeggen dat deze niet tot rijke zegen kunnen zijn voor hen die niet kunnen komen. Dan blijkt het wonder dat de gemeenschap der heiligen zich uitstrekt tot de huiskamers. De Heere is niet aan tijd of plaats gebonden. Maar online diensten blijven hulpmiddelen. Echte voetballiefhebbers zitten ook liever in het stadion dan achter het scherm. De hele sfeer, de beleving, de liederen, dat mis je allemaal.

Dr. A. J. Kunz heeft, in navolging van columnist Stephan Sanders, in het RD een pleidooi gevoerd voor het ontwikkelen van structuur, routine en gewoontevorming bij kerkgang. Jezus gaf daarin een duidelijk voorbeeld. Dat patroon werd door corona helaas abrupt doorbroken. Zou het echter niet veel belangrijker zijn dat patroon, die gewoontevorming, weer toe te eigenen dan te opteren voor allerlei alternatieven?

Fysieke kerkdiensten zijn immers onvervangbaar. Vooral omdat God Zelf daar op een bijzondere manier tegenwoordig, ‘in ons midden’, is. In Exodus 25 gebiedt de Heere Zijn volk een heiligdom voor Hem te maken, zodat Hij ‘in hun midden kan wonen’. Dat heiligdom is bij uitstek ook de werkplaats van de Heilige Geest. Daar, in Gods huis, wordt de geestelijke rust geschonken. Daar worden we uitgetild boven de waan van de dag en mogen we geestelijk ‘resetten’. Met de bedoeling dat het goede van Zijn woning ons verzadigt, reis op reis… En dat het via onze woorden en levenswandel de samenleving doortrekt.

Fysieke kerkdiensten zijn immers onvervangbaar. Vooral omdat God Zelf daar op een bijzondere manier tegenwoordig, ‘in ons midden’, is.

Woordverkondiging
Ook het samen zitten onder de verkondiging van het Woord is ten diepste onvervangbaar. De bekende Britse theoloog dr. D.M. Lloyd Jones schreef in zijn prachtige boek Predikers en prediking dat de prediking de belangrijkste taak van de kerk en van de dienaar van de kerk is. Onder de prediking wordt de mens opgezocht en opgespoord waar hij is. Daar wordt de ontmoeting geschapen tussen armzalige hoorders en de Zaligmaker. Onder de verkondiging is Christus volop werkzaam in de gemeente en laat Hij Zijn bloed op haar neerdruppen. Daar openbaart de Heere Zich als de ‘Ik ben’. Daar geeft Hij niet alleen Zijn eigen Naam te kennen, maar noemt Hij ook mijn naam. En biedt Hij Zijn heil aan. Onverdiend!

Bijzonder ook dat de Heere de ‘dwaasheid van de prediking’ als middel gebruikt om het rijk der hemelen te openen en toe te sluiten. Wat een voorsmaak van wat komt, mag er al ontvangen worden als de hemel in de prediking voor ons ontsloten wordt. En de ongelovigen worden, als het goed is, aan hun verlorenheid ontdekt als in de prediking de hemel voor hen toegesloten wordt als ze zich niet bekeren.

Prof. dr. A. A. van Ruler wijst erop dat de prediking er onder andere is om ‘de mens aan zichzelf te ontdekken, hem uit te kleden en leeg te schudden, hem in zijn naaktheid en verlorenheid voor Gods aangezicht te stellen’. Uiteraard blijft hij daar niet steken. In de volgende paragraaf van zijn boek Waarom zou ik naar de kerk gaan? gaat hij in op het ontvangen van het heil, van de redding uit onze verlorenheid. Daarvoor is volgens hem de prediking heel essentieel. ‘In haar wordt het hele heil tegenwoordig gesteld.’ (p.70)

Preken met gezag
Wij leven in een tijd waarin het gesproken woord aan devaluatie onderhevig is. De grote verhalen hebben afgedaan. Dat heeft ook consequenties voor de Woordverkondiging. Ook die heeft behoorlijk aan gezag ingeboet. Als dienaar van het Woord kun je na de dienst plompverloren te horen krijgen: ‘Dat is uw mening, maar ík denk….’ Als we echter de Bijbel erop naslaan, zien we dat het profetische gezag berustte op het door God geroepen zijn. Het gezag van geroepen dienaren ligt niet in henzelf, maar in het Woord dat ze namens hun Zender mogen spreken. Gods woorden mogen met gezag worden doorgegeven, vanuit het ‘Zo spreekt de HEERE….’ Dat Woord is levend en krachtig.

Nog steeds werkt Gods Geest door de verkondiging van dat Woord. En daarom is het zo belangrijk om daaronder te verkeren. Bovendien hebben we het onderwijs vanuit de Schriften broodnodig. Geloven heeft toch ook met kennis te maken; met kennis van God en goddelijke zaken.

Ds. H. Liefting uit Gouda is emerituspredikant en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Klik hier om het volledige artikel te lezen. Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van deze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Klik hier om abonnee te worden van De Waarheidsvriend!

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

H
Er zijn ook huiskamerdiensten zonder stream of online diensten.

Deze huiskamersamenkomsten vinden in kleinere setting plaats. Samen rondom het woord, gebed, een gitaar of huiskamerorgel. Samen eten en avondmaal vieren, en zo de gemeenschap beleven. Er zijn stemmen die deze vorm van kerk en gemeenschap zijn als het toekomstig model zien. het heeft in ieder geval oude en bijbelse wortels. Maar hoe pas je dat toe in de huidige kerkelijke cultuur en structuur?
H
Inderdaad, als we het voorbeeld van Jezus willen volgen zien we dat Hij zelf zijn drie kostbaarste jaren heeft geïnvesteerd in slechts 12 volgelingen. door deze 12 discipelen werd wel de wereld veranderd, door het Levende Woord dat zij mochten doorgeven.Ook voorbeelden zoals de kerk van Aquila en Priscilla zijn mooie voorbeelden van een huiskerk. Misschien moeten we minder denken aan hoeveelheid en meer aan kwaliteit van samenkomen en aandacht en Liefde onderling.
De eerste kerk bestond uit "huiskamerdiensten" helaas wordt de kerk gedomineerd door blanke mannen die bang zijn de macht kwijt te raken en een groot gedeelte van hun inkomen......daar draait het meeste om!
Toon meer reacties (1)