John Piper
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

15 oktober 2021 door John Piper

Hoe we ons volgens John Piper het beste kunnen voorbereiden op Jezus' wederkomst

"Zorg dat je je lamp bij je hebt. Zorg dat je olie hebt. Reageer op de aankondiging van Christus wanneer die komt." Pastor John Piper heeft een eigen podcast 'Ask pastor John' waarin hij vragen van luisteraars beantwoordt. Deze keer gaat het over de vraag hoe we ons het beste kunnen voorbereiden op de terugkomst van Christus.

"Hoe bereid ik mij gedegen voor op de terugkeer van Christus? Wat kan ik verwachten? Wat staat er te gebeuren? Wat moet ik vandaag doen terwijl ik gespannen uitzie naar zijn terugkeer?", vroeg luisteraar Sarah zich af.

Geweldige vragen en zeer relevant. Een manier waarop we de terugkomst van Christus kunnen samenvatten is door middel van drie acties die ons helpen om ons klaar te maken:

1. De actie die voortkomt uit het glorieuze vooruitzicht van de Heer zien
2. De actie die voortvloeit uit het noodzakelijk lijden voordat Hij terugkeert
3. De actie om getrouw en gedreven in onze roeping te worden aangetroffen bij zijn terugkeer

Laat mij deze drie acties beschrijven zodat je erachter komt hoe je je kunt voorbereiden. Want dat doe je door hier op een Bijbelse manier mee om te gaan.

1. Streef aan Christus gelijkvormig worden nu na
Allereerst de actie die voortkomt uit het glorieuze voortuitzicht dat we de Heer zullen mogen zien. Johannes 3:2-3: 

'Geliefden, we zijn nu Gods kinderen en wat zal komen is nog niet aan ons openbaar gemaakt; maar we weten dat wanneer Hij terugkeert we als Hem zullen zijn, want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En iedereen die zijn hoop op Hem gevestigd heeft reinigt zichzelf daardoor want Hij is rein.'

Sta eens stil bij de psychologische dynamiek van die verzen. Wanneer Hij zegt, 'iedereen die op Hem hoopt', bedoelt Hij een ieder die hoopt zoals Hem te zijn. Die zal zichzelf reinigen en heiligen. Dus het punt is, dat als je zoals Hem wilt zijn als Hij komt, je nu al probeert om als Hem te zijn.

Het verlangen om nu een radicaal pure, heilige, liefdevolle, zichzelf opofferende en aan Christus gelijkvormige persoon te worden, is de intense hoop dat dit zal gebeuren wanneer Hij terugkomt en wij Hem zien. Dat is de eerste actie.

2. Bereid je voor op het lijden
Ten tweede, de actie die voortkomt uit het noodzakelijk lijden dat vooraf gaat aan Jezus' terugkeer. Ik denk hierbij aan het lijden van alle christen omdat Paulus zegt 'door veel verdrukkingen heen moeten we het koninkrijk van God binnengaan' (Handelingen 14:22). En ik bedenk mij daarbij dat tegen het einde der tijden het lijden zwaarder zal worden, als Paulus in 2 Thessalonicenzen 2:8 zegt: 'De wetteloze zal geopenbaard worden, degene die Jezus zal doden met zijn ademtocht en tot niets zal vervallen bij zijn wederkomst.'

Jezus spreekt over dat seizoen van wetteloosheid in Mattheüs 24:11-13: 'Veel valse profeten zullen opstaan en velen misleiden. Vanwege de toenemende wetteloosheid zal de liefde van velen verstommen. Maar diegenen die volhouden tot het einde zullen gered worden.'

Dus hieruit kun je opmaken dat ons (1) klaarmaken voor de terugkomst van de Heer door geestelijk en mentaal alert te blijven op de misleiding door satan en valse profeten (2) we moeten ons volledig toewijden aan het Woord van God in plaats van wetteloos voor onszelf te leven; (3) en we moeten een sterk geloof cultiveren met betrekking tot de soevereine goedheid van God, zodat we het vol kunnen houden tot het eind, ondanks al het lijden dat op ons pad komt.

En over hoe dit betrekking heeft op ons vandaag de dag, misschien meer nog dan in welke andere periode dan ook, hebben mensen zich ontwikkeld in de richting van intellectuele en populaire ideeën om elke goddelijke wet of standaard te negeren. We hebben manieren gevonden waarbij we onze eigen waarheid bevestigd kunnen zien worden, waarbij we ons eigen begrip van goed en kwaad hanteren en onze eigen identiteit bepalen.

Als je als man geboren wordt en je wil een vrouw zijn, dan is er geen wet in God, noch in de natuur, noch in de cultuur, die je tegenhoudt. Je doet wat je denkt dat je wil doen. Je maakt je eigen wetten. Dat is wat Jezus bedoelt met wetteloosheid. En die wetteloosheid neemt alleen maar meer toe. Jezus zegt ook dat deze wetteloosheid zal toenemen en zal zorgen voor koude harten bij christenen.

Dus, een manier om je voor te bereiden op zijn terugkomst is ons toe te wijden met alles wat we hebben aan de vreugde van Gods wetten. Voor het behouden van die eerste liefde voor God, en het niet laten bekoelen van onze harten.

3. Werk getrouw voor Christus
De derde actie om ons klaar te maken voor de wederkomst van Christus is het verlangen om door Christus teruggevonden te worden in onze roepingen. Opnieuw en opnieuw worden we in het Nieuwe Testament gewaarschuwd om waakzaam, wakker en klaar te zijn als Jezus terugkomt. Wat betekent dat? Ik denk dat de parabel van de tien maagden een goede afspiegeling is van wat dit betekent.

Het Koninkrijk van God zal zijn als tien maagden die hun lampen meenamen om de bruidegom tegemoet te gaan. Vijf van hen waren dwaas en vijf van hen waren wijs. Toen de dwaze maagden hun lampen pakten, hadden ze geen olie, maar de wijze maagden hadden extra meegenomen. Toen de bruidegom vertraagd bleek te zijn werden allen slaperig en vielen in slaap. Maar middenin de nacht was daar een schreeuw, "Hier komt de bruidegom! Kom hem verwelkomen." De tien maagden stonden op en maakten hun lampen klaar. De dwazen zeiden tegen de wijze maagden, "geef ons wat van jullie olie". Maar de wijze maagden antwoordden: "Dan is er niet genoeg voor ons beiden, ga vlug naar de winkel en haal nog wat". Toen ze daar inderdaad voor op weg waren kwam de bruidegom langs, en diegenen die voorbereid waren gingen met hem mee naar het huwelijksfeest. De deur werd dichtgedaan. Toen de dwaze maagden terugkwamen bonsden ze op de deur: "Heer, Heer, doe open." Maar Hij antwoordde: "Waarlijk, ik zeg u, ik weet niet wie jullie zijn". Wees daarom waakzaam, want niemand weet de dag noch het uur van zijn terugkomst. (Mattheüs 25:1-13)

Dus de conclusie van deze parabel geeft een antwoord op de vraag: Hoe maak je je klaar? "Wees waakzaam, want niemand weet de dag nocht het uur van zijn terugkomst". Wat betekent dit? Zowel de dwaze als de wijze maagden vielen in slaap. Dat is geen probleem. Waakzaam zijn betekent niet dat je willekeurig op staat in het midden van de nacht, uit het raam kijkt en veel aandacht besteed aan allerlei complottheorieën.

Waakzaam zijn betekent dat je de taak die je hebt goed uitvoert om Christus wil. Ze hadden een opdracht: Zorg dat je je lamp bij je hebt. Zorg dat je olie hebt. Reageer op de aankondiging van Christus wanneer die komt. Verlicht de weg van de bruidegom als Hij komt. De wijze maagden deden wat hen was opgedragen en ze gingen naar binnen. Ze waren geestelijk gezien, moreel gezien, en je zou kunnen zeggen, professioneel gezien wakker. Ze deden hun werk zoals God dat voor hen bedacht had.

Dus dat is wat je in het Nieuwe Testament steeds tegenkomt. De Meester die ons de opdracht geeft om allerlei taken te vervullen met betrekking tot gaven, bronnen, talenten, geld, mogelijkheden, relaties en geestelijke disciplines. Allemaal gebieden waarin je getrouw en toegewijd je werk kunt doen.

Gezegende dienstknechten
Eén van de meest belangrijke teksten voor mij als pastor is Lukas 12:42-44, waar God zegt:

Wie dan (John Piper), is die goede en getrouwe manager die zijn meester over zijn huishouden heeft aangesteld? Om hen hun portie eten te geven op de juiste tijd? Gezegend is de dienstknecht die door zijn Meester tijdens dit werk aangetroffen wordt wanneer Hij terugkeert. Waarlijk, Ik zeg u, hij zal worden aangesteld over al zijn bezit.

Weet je wat dit voor mij betekent? Het betekent: "Piper, werk je het schompes om de waarheid te verkondigen bij Ask Pastor John. En als de Heer terugkomt en ziet dat je je klaarmaakt om aan het werk te gaan, zal je blij zijn dat je aan het werk was." Ja, dat wil ik.

Dus laat je leven geleid worden door de actie die voortkomt uit het gaan zien van de Heer, de actie die voortkomt uit het noodzakelijk moeten lijden en de actie die voortvloeit uit het verlangen om teruggevonden te worden door de Heer, terwijl je getrouw, gedreven en vol van liefde voor Christus dient in de specifieke roepingen die je zijn toebedeeld. Dan zul je Hem horen zeggen: "Treed binnen in de vreugde des Heren" (Matt. 25:21-23).

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

M
Erg goed uitgelegd. En opvallend" Allen vielen in slaap". Daar is geen negatief oordeel. Het gaat om de voorraad olie. Klaar zijn om je de lamp in orde te maken. Een echte bemoediging!
M
Zo waar dit. Maranatha, Jezus kom spoedig!