Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

06 oktober 2021 door Redactie

Symposium over gender in de Week van de Opvoeding

Hoe verhoudt hetbeeld van Gods schepping van de mens ‘als man en vrouw’ zich ten opzichte van het huidige begrip ‘genderidentiteit’? Wat zegt het over onze roeping als mens, hoe ga je hiermee om richting school en in je eigen gezin? Deze en meer vragen staan centraal tijdens het opGROEIsymposium op zaterdag 9 oktober in Ede.

Ouders en andere opvoeders kunnen zich door drie hoofdlezingen en twee workshoprondes laten informeren en inspireren door sprekers uit religieuze en seculiere hoek over het thema van dit jaar: Goddelijke diversiteit – Gender als ingeweven of ingegeven.

Genderidentiteit - of je je manof vrouw of iets daar tussenin voelt hoeft niet te corresponderen met je biologische geslacht - is geen nieuw onderwerp. Er gaat bijna geen dag voorbij of het duikt op een of andere manier in de media op en ook maakt het al jaren onderdeel uit van seksuele voorlichting op school. Wel neemt de druk om er op één bepaalde manier over te denken met rasse schreden toe.

Zo blijkt er in Nederland geen of amper animo te zijn om kritisch te discussiëren over een wetswijziging die het mogelijk maakt dat iemand zonder deskundigenverklaring het geslacht op het geboortewijs kan laten aanpassen en dat ook de leeftijdgrens van 16 jaar daarvoor vervalt. Uit verschillende hoeken neemt de roep toe om ideeën die de genderideologie niet ondersteunen te criminaliseren, oftewel strafbaar te maken.

Wie het huwelijk beschouwt als een verbond tussen een man en een vrouw, die hun kinderen willen opvoeden volgens hun (geloofs)overtuiging, dreigt steeds verder in de verdrukking te raken. Het opGROEIsymposium biedt via drie hoofdlezingen een inkijk in de achtergronden van deze visie van het huwelijk en de plaats die seksualiteit daarbinnen heeft, en ook hoe daar in de maatschappij tegenaan wordt gekeken. De twee workshoprondes bieden handvatten om thuis, op school en elders in gesprek te gaan over deze onderwerpen. Deelnemers hebben ook ruim de gelegenheid met de sprekers en elkaar in gesprek te gaan.

Klik hier voor meer informatie

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen