klimaatverandering
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

05 oktober 2021 door Redactie

Ruim 180 theologen doen klimaatoproep aan PKN: "Rouw en bekering van ons gevraagd"

Op initiatief van Christian Climate Action is gisteren een open brief naar de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gestuurd waarin de kerk wordt opgeroepen zich kritischer en dringender uit te spreken over de klimaatcrisis. De brief is ondertekend door meer dan 180 predikanten en kerkelijk werkers.

Naast Cristian Climate Action Nederland, hebben ook andere organisaties hun steun voor de brief uitgesproken. Micha Nederland, Vegan Church, A Rocha en Op Goed Gerucht hebben allemaal de naam van hun organisatie onder de brief gezet. Daarnaast is deze ondertekend door tal van predikanten en andere mensen die op professionele wijze bij de PKN betrokken zijn.

In de brief wordt gesteld dat er op dit moment drie zaken prioriteit behoren te hebben binnen de kerk: ’Als eerste roepen wij u op om u hard te maken voor het versnellen van de verduurzaming van de Protestantse Kerk en haar dienstenorganisatie. Wat zou het goed zijn als de Protestantse Kerk daarin een voorbeeldfunctie zou vervullen voor andere organisaties, als zij haar huidige duurzaamheidsinspanningen vergroot en zo snel mogelijk klimaatneutraal wordt. Dit zou een krachtig signaal zijn aan de samenleving dat het de Protestantse Kerk menens is.’

Daarnaast is het volgens de ondertekenaars van de brief ook van groot belang dat de PKN zich duidelijk en hard verwoordt als het om dit onderwerp gaat: ’Wij roepen u op om in uw spreken over duurzaamheid duidelijk te zijn over de omvang en de impact van de klimaat- en ecologische crisis. We bevinden ons in een noodsituatie en staan op een scharnierpunt in de geschiedenis. Te vaak schrikken we er als burgers en ook als christenen voor terug om de rauwe werkelijkheid onder ogen te komen, terwijl juist ons geloof ons de moed zou kunnen geven om het duister te zien zonder dat de bodem onder ons bestaan wegvalt.’

In de brief is men kritisch op het jaarthema dat door de PKN gekozen is. ’Van U is de toekomst’, kan mensen volgens de schrijvers in de verleiding brengen om de worsteling met het onrecht uit de weg te gaan ’dat wij als bevoorrechte leden van een rijke westerse samenleving, andere wereldbewoners en de aarde waarop we leven aandoen’.

’Wanneer we te snel een nieuwe hemel en aarde voor ons zien, zijn we niet meer dan profeten uit de tijd van Jeremia die valse hoop verkondigden’, aldus de brief. ’Want wanneer we te snel onze toevlucht nemen tot de hoop, voeden we onbedoeld de gedachte die pleitbezorgers van ons huidige economische systeem ons maar al te graag doen geloven, namelijk dat we mogen doorleven en consumeren zoals we nu doen. Wat van ons gevraagd wordt is rouw en bekering. Ons vertrouwen op Gods toekomst mag ons de kracht geven om te geloven dat andere wegen mogelijk zijn, maar mag nooit ook maar de geringste aanleiding geven om onze verantwoordelijkheid uit de weg te gaan.’

Ten derde roepen de briefschrijvers de kerk op om zich duidelijk uit te spreken voor een daadkrachtiger klimaatbeleid vanuit de Nederlandse overheid: ’Die zet zich onvoldoende in om haar aandeel te leveren in het beperken van de opwarming van de aarde.’ De brief stelt dat de PKN de afgelopen jaren regelmatig een fel publiekelijk standpunt innam rondom het vluchtelingenbeleid en daarbij er niet voor terugschrok de overheid te bekritiseren. Men verwacht in het klimaatdebat nu dezelfde toon.


Klimaatverandering
- Meteoroloog Reinier van den Berg is klaar met 'klimaatontkenners': "De twijfel heeft nu lang genoeg geduurd"
- Klimaatverandering, het nieuwe evangelie?
- Waarom christelijke klimaatactivisten een brug in Amsterdam blokkeren: "Het klimaat hoort volledig bij het werk van Jezus"
- De klimaatmars: waarom iedere christen mee zou moeten doen
- Klimaatverandering? Klopt het wel wat ze ons vertellen?
Meer over Klimaatverandering »

Lees hier de hele brief

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

S
Climate action is de mensen op Jezus wijzen en het goede nieuws wat Hij verkondigde. Kom tot inkeer want het koninkrijk van God is nabij. Klimaat neutraal bestaat niet en is een politieke term waar de kerk niks bij te zoeken heeft. Zelf werk ik in de energie sector en ben daar getuige van de verwoesting en verdwazing die het klimaat denken tot gevolg heeft. Het positieve daarvan is dat ik mijn collega's over Jezus mag vertellen. Dat is tevens het enige positieve ervan.
J
Ruim 180 theologen doen klimaatoproep aan PKN: "Rouw en bekering van ons gevraagd"

Ongelukkig gekozen woorden. Laten we allereerst berouw tonen over onze zonden aan onze hemelse vader en ons bekeren.

Het heeft er alle schijn van dat deze oproep de kern van het geloof gaat ondermijnen en zich verplaatst richting klimaat (religie). Wees alert!
W
Het wereldtoneel wordt helemaal gereset om de antichrist te installeren. Daarvoor is een crisis de perfecte katalysator. Of het nu een klimaat- of een gezondheid-C-19 crisis is:

But we are not looking for the antichrist

We are looking for Jesus Christ.Het Christian Climate Action Nederland laat zich voor het karretje spannen van deze nieuwe misdadige wereldordeToon meer reacties (4)