Peter en Marije Fris
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

01 oktober 2021 door Redactie

Nieuwe gereformeerde zendingsorganisatie opgericht: William Carey Missions

Per 1 okober aanstaande gaat de recent opgerichte stichting William Carey Missions het werk van Peter en Marije Fris (foto) in Quevedo, een provinciestad in Ecuador, ondersteunen. Peter dient vanaf dat moment de oudste eerste christelijke gemeente van deze stad.

Deze gemeente, “Divino Salvador” geheten, is 74 jaar geleden gesticht door Noord-Amerikaanse zendelingen. Door het overlijden van de voorganger is de gemeente al zo’n 18 jaar vacant en lange tijd biddend op zoek geweest naar een nieuwe voorganger die staat in de gereformeerde traditie. Doordat het zo lang aan leiderschap heeft ontbroken en er geen lokale mensen beschikbaar zijn om die taak op zich te nemen, is er grote nood in de gemeente. Veel gemeenteactiviteiten moeten opnieuw worden opgezet. Het kerkgebouw van de gemeente staat in het centrum van de stad, wat veel mogelijkheden biedt voor evangelisatie. Daarnaast heeft de gemeente een evangelisatiepost in een armere wijk van de stad.

Peter en Marije Fris waren tot voor kort werkzaam in dezelfde stad voor de Zending van de Gereformeerde Gemeenten (ZGG). Peter Fris ontving september vorig jaar een beroep van de noodlijdende gemeente Divino Salvador.
De stichting William Carey Missions heeft als doel om vanuit een gereformeerde geloofsovertuiging zendingswerk te ondersteunen in Woordverkonding en in ondersteunend ontwikkelingswerk. De stichting William Carey Missions is een interkerkelijke stichting met bestuursleden uit diverse reformatorische kerkgenootschappen.

De naam William Carey Missions is gekozen in herinnering aan de bekende Britse zendeling die werkzaam was in het noordoosten van het huidige India. William Carey Missions staat in dezelfde ideologie en theologie als William Carey, die gezien wordt als de grondlegger van de geloofszending op gereformeerde grondslag. Zijn inzet voor onder andere bijbelvertaalwerk, motiveren van zending in bestaande kerken, het opzetten van geloofsgemeenschappen, het oprichten van instituten voor het opleiden en uitzenden van lokale zendelingen en zijn inzet in de sociale problematiek binnen de zendingscontext inspireren de betrokkenen bij de stichting.

Naast het ondersteunen van het kerkelijk werk van de familie Fris in Quevedo, richt de stichting zich ook op het ondersteunen van ontwikkelingswerk in dezelfde stad. De sociale en psychische nood in Quevedo is heel groot, vooral in de vele achterstandswijken van de stad. Denk daarbij aan depressie, werkeloosheid, verslavingsproblematiek, psychische en fysieke mishandeling, misbruik, tienerzwangerschappen, prostitutie en bendevorming. Vanuit de overheid is er nauwelijks hulpverlening. Particuliere hulpverlening is heel duur en bovendien draagt de weinige hulpverlening die er is geen christelijk karakter. Om meer te kunnen betekenen in deze nood, is een lokale stichting opgericht: Fundación William Carey. Voor deze lokale stichting gaan voornamelijk Ecuadoraanse hulpverleners werken onder leiding van Peter en Marije Fris.

Klik hier voor meer informatie

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen