Prof. dr. M. J. Kater
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

30 september 2021 door Jeffrey Schipper

Prof. dr. Kater pleit voor zorgvuldig gesprek over genderdysforie

"Bij genderdysforie komt – op een bijzonder pijnlijke wijze – de gebrokenheid tot uitdrukking die ons bestaan kenmerkt ten gevolge van de door de zonde verstoorde orde van dienst aan onze Schepper. Daarmee gaat geen wissel om, dit is de erkenning van een – door de zonde – feitelijke situatie", schrijft prof. dr. M. J. Kater in het Reformatorisch Dagblad.

De christelijke gereformeerde hoogleraar reageert op een eerder in het RD gepubliceerd opiniestuk vanuit het Bijbels Beraad M/V. Daarin worden flarden uit een artikel van Kater geciteerd. "Het citeren zonder context vertroebelt de discussie", stelt hij. Om die reden klom Kater in de pen en pleit hij nu voor een zorgvuldig gesprek over genderdysforie.

De hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn noemt het "een onmiskenbaar Bijbels gegeven" dat God mannen en vrouwen schiep "en geen scala aan tussensoorten". "Toch blijkt het echter buiten het paradijs ”medisch gezien” (dat moet niet uit deze zin weggelaten worden!) niet houdbaar te zijn dat er maar twee soorten zijn, man en vrouw. De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke hormonen blijkt nogal eens verstoord te zijn, met alle gevolgen van dien."

Kater vraagt zich af of de voorstanders van transitie het lichaam "een eenzijdige rol toebedelen", waarin het onderscheid tussen man en vrouw wordt "gerelativeerd". Volgens de hoogleraar is het de uitdaging om seksuele verlangens een plek te geven "ónder het verlangen dat ons verbindt met God". "Hoezeer onze identiteit ook gevormd wordt door persoonlijkheid, sociaal milieu en genen, toch zal de verbondenheid met Christus dan bepalend en richtinggevend zijn voor onze identiteit."

Onlangs waarschuwde prof. dr. Jan Hoek tegen het gebruiken van te grote worden in artikelen en gesprekken over genderdysforie. Volgens hem zouden twee zaken naast elkaar moeten blijven staan: Enerzijds een liefdevolle en respectvolle houding en anderzijds het vasthouden aan de eigen identiteit zonder water bij de wijn te doen. "Het principiële mag het pastorale niet ondermijnen en het pastorale mag het principiële niet ontkrachten", stelde Hoek. Transgenders verdienen in de ogen van de theoloog dan ook "liefdevolle aandacht en hartelijke betrokkenheid".


Briefwisseling transgenderisme
- Transgender schrijft brief aan HHK-predikant: ‘Vanwaar uw stelligheid over transgenders?’
- HHK-predikant reageert op brief transgender: ‘Is de kerk nog een veilige plaats voor duidelijke principes?’
- HHK-predikant schrijft vervolgbrief aan transgender: ‘Gods schepping is gebroken maar niet leugenachtig’
- Transgender schrijft slotbrief aan HHK-predikant: ‘U ontzegt transgenders de gemeente van Christus’
- Transgender reageert op brief HHK-predikant: ‘Moeilijk om geen erkenning te krijgen voor wie ik ben’
Meer over Briefwisseling transgenderisme »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Uiteraard is gebrokenheid complex, maar het gaat erom de essentie (ook in de geestelijke wereld) te ontdekken, want in een goede diagnose zit de sleutel voor de juiste oplossing. De oplossing is het kennen van onze ware identiteit in ChristusDat de verhouding tussen m. en v. hormonen wel ‘eens verstoord’ kan zijn, is beslist geen reden om af te stappen van het bijbelse gegeven van de schepping van man en vrouw. We moeten ons niet laten verleiden of misleiden tot een scala van tussensoorten, wat het transgenderisme ons wil opdringen.

Gesprekken moeten altijd zorgvuldig, respectvol en liefdevol zijn, maar dat is vanzelfsprekend. Maar als men Gods waarheid niet mag noemen of vasthouden uit vrees voor 'het gebruiken van te grote woorden', dan heb ik mijn bedenkingen.
Toon meer antwoorden (5)
Toon meer reacties (1)