vaccinatie
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

21 september 2021 door Matthias van der Weide

Fred de Vries vroeg zich af of hij ongevaccineerd God voor de voeten loopt

‘Zolang het vaccin niet alle testfases heeft doorlopen, geef ik mijn portie aan Prikkie’, stelde Fred de Vries onlangs op CIP.nl. In het artikel trok de columnist fel van leer tegen een publicatie van de Stichting OostEuropa Zending, getiteld: Gods werkers voor de grote oogst, samen tegen corona. De advertentie stond in het evangelische magazine ‘Uitdaging’. Vandaag reageert Matthias van der Weide namens de stichting op de column van De Vries.

Als eerste vroeg ik me af wat Fred bewoog om nogal zware taal in te zetten als reactie op mijn stelling dat : 1. ....het verzet tegen vaccinatie ook nog eens de GROTE OOGST werkzaamheden hindert en 2: Als Gods boeken sluiten... wie wil dan bevonden worden een eigenwijze tegenstrever van Gods grote oogstplan te zijn?

Wij als bestuur van een zendingsorganisatie zien het vaccineren als onderdeel van Mattheüs 25 vers 36: Het bezoeken van zieken en in samenhang daarmee de bedieningen tot genezing van de zieken.

Ik heb Fred rechtstreeks gevraagd naar het waarom van zijn heftige reactie en als ik het goed begrepen heb, was dat niet zijn bedoeling en spijt hem dat. Uit een aantal mails over en weer begreep ik dat hij het verband niet zag dat ik legde en daar aanstoot aan nam. Natuurlijk wil niemand als tegenstrever van Gods plan worden neergezet. Maar de waarschuwing ‘geeft de duivel geen voet’ is wel gegeven omdat dit gevaar altijd aanwezig is.
Juist door de reactie van Fred zijn we nog eens dieper gaan kijken of onze uitspraak wel hout sneed.
En zijn tot de conclusie gekomen dat dit onverminderd nog meer geldt dan toen het eind juni werd gepubliceerd. Alleen zal Fred daar dan niet meer zo heftig op reageren.

Vaccineren is een geloofsdaad
Sommigen nemen geen vaccin om hele begrijpelijke redenen die samenhangen met hun eigen fysieke toestand. Waar wij ons als bestuur tegen keren is dat velen te hoop lopen tegen de vaccinaties omdat zij angst hebben daarmee tegen God in te gaan. De eerste confrontaties binnen christelijk Nederland, herinner ik mij, speelden rond polio. Daarna heeft de overheid een hele reeks vaccinaties gepresenteerd waarover nauwelijks meer strijdtonelen plaats vonden. Nagenoeg iedereen vindt vaccinaties logisch.

Wij als bestuur van een zendingsorganisatie zien het vaccineren als onderdeel van Mattheüs 25 vers 36: Het bezoeken van zieken en in samenhang daarmee de bedieningen tot genezing van de zieken.
Daarmee behoort vaccinatie geheel en al tot de Evangelieverkondiging met de daad!

Als je ‘tegen vaccineren bent’ hoef je bij gevaccineerden niet op openheid of ontvankelijkheid voor het Evangelie te rekenen.

Het is dan ook logisch om verzet tegen de vaccinaties, als verzet te betitelen tegen Gods instructies, en als antireclame te beschouwen tegen het Evangelie. Immers de evangelisten sparen moeite noch kosten om mensen uit te nodigen hun leven aan Jezus te geven. Als je dan tegelijk ‘tegen vaccineren bent’ hoef je bij gevaccineerden niet op openheid of ontvankelijkheid voor het Evangelie te rekenen.

Het is een simpele optelsom om vast te stellen dat het ‘luidkeels uiten van allerlei beweringen tegen vaccinatie’ slecht overkomt bij overheid en volken. Volken die wij juist willen bereiken en overheden die wij respect dienen te geven. Dan ben je dus niet goed bezig, als je meent zelf voor wetenschapper te kunnen doorgaan, die meent een vaccin als gevaarlijk of dodelijk te kunnen betitelen. En erger nog: de overheid te betichten van bewuste beschadiging van mensen. En als derde punt: je toont jezelf dan als iemand die meer waarde hecht aan de persoonlijke mening dan de veiligheid van anderen.

Wij willen met nadruk betuigen dat het nemen van een vaccin ook een geloofsdaad is. Voor sommigen vanzelfsprekend tot nut voor zichzelf en anderen. De meesten doen het, juist om ouders en familie te beschermen of welke naaste dan ook. Sommigen kunnen er knap beroerd van worden en weten dat dit kan gebeuren. De bijsluiters wijzen daarop. Maar als blijk van liefde en zorg om de medemens, wil men dit risico voor lief nemen. Zelfs als het dodelijk zou aflopen.

Het is onjuist te stellen dat het de eenheid aantast om deze dingen bespreekbaar te maken. Immers de vrijheid die we hebben in Christus betekent, dat we ons niet laten muilbanden.

Onderlinge eenheid
Er wordt veel gespeculeerd dat het voor of tegen het vaccin zijn in de sfeer ligt van de persoonlijke mening. De apostelen echter roepen juist op tot algemene eenheid onder de christenen die mondiaal functioneert. Al in Handelingen hebben zij gezamenlijk een richtlijn gegeven over dingen die men niet moet opleggen aan de gelovigen... Wat op de ‘markt’ beschikbaar is - en dat geldt ook voor de medische ‘markt’ - kan men gerust aanvaarden. Joodse gebruiken zijn niet langer bindend of zelfs niet wenselijk voor de volgelingen van Jezus. Wat God rein verklaart, kan niemand onrein noemen. Dat in combinatie met de apostolische decreten van Paulus en Petrus aangaande de menselijke overheidsinstellingen, beweegt ook hele kerkgroepen ertoe voor vaccinatie te pleiten, zoals de Franse evangelischen.

Het is onjuist te stellen dat het de eenheid aantast om deze dingen bespreekbaar te maken. Immers de vrijheid die we hebben in Christus betekent, dat we ons niet laten muilbanden. Als je als evangelische pasbekeerde enthousiast begon te getuigen, dan kwam ingetogen gelovigen of zelfs zoals vandaag Reuver van de PKN tegen die tegensputterden dat ‘niet iedereen verkondiger kon zijn’. Jezus zelf heeft heel veel tegenspraak verdragen. Dus met de tegenspraak tegen ons evangelisch vaccinatiepleidooi gebeurt er niets nieuws. Het lijdt voor mij dan ook geen twijfel dat Jezus, indien Hij in onze dagen was opgetreden, zich ook zou hebben laten vaccineren.

Matthias van der Weide is voorzitter van Oost-Europa Zending/Christian Care East West. Bovenstaand artikel is een reactie op Loop ik zonder het coronavaccin God voor de voeten? van Fred de Vries.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

P
Het is nogal wat om te stellen dat het vaccin nemen een geloofsdaad zou zijn.

Om Mattheus 25:36 erbij te halen slaat ook nergens op. De mens heeft verstand gekregen - althans de meeste - en wanneer je nadenkt dan zie je dat het "vaccin" experimenteel is, nooit eerder op mensen is getest (dat gebeurt nu dus wel) en er legio ernstige bijwerkingen zijn, om nog maar te zwijgen over gevolgen op de lange termijn. We moeten zorgdragen voor ons lichaam en dat doen we niet door ons maar lukraak te laten prikken.
J
Juist omdat het nog experimenteel is, is het een geloofsdaad. Waarop anders moet je je vertrouwen stellen dan op God? Niet op de overheid, noch op ervaring.
Toon meer antwoorden (2)
Toon meer reacties (4)