Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET NET FOUNDATION

 

Elke ochtend om half drie uit bed om te bidden

Wanneer de meesten van ons nog heerlijk liggen te slapen, gaat om 2.30 uur het alarm op de mobiele telefoon van pastor Shadrack Mosigisi Bitonga. Tijd om de dag te beginnen met gebed. Hiervoor neemt hij twee uur de tijd.

Shadrack woont in het dorpje Angorom, in West-Kenia, dichtbij de grens met buurland Oeganda. Hij is getrouwd en heeft een jong gezin met vier kinderen. Naast zijn werk als pastor heeft hij een kippenfarm, die veel tijd vergt. Shadrack ziet het belang van het gebed voor zijn familie, voor zijn gemeente en voor zijn land. Zijn strakke dagschema helpt hem om iedere dag weer tijd vrij te maken voor God. Nadat hij twee uur gebeden heeft, gaat hij om 5.20 uur aan de studie. Hij verdiept zich in Oude en Nieuwe Testament, in preekkunde en pastoraat. Na zijn werkdag op de kippenfarm sluit hij om tien uur in een gezamenlijk gezinsmoment de dag af met gebed, om daarna nog even te slapen voor het alarm van 2.30 uur.


Pastor Shadrack

Shadrack heeft cursussen gevolgd van NET Foundation. Hierdoor heeft hij veel bagage meegekregen om een Bijbelse boodschap te kunnen brengen in zijn gemeente. Deze cursussen worden gegeven vanuit een studiecentrum dat daar speciaal voor opgezet is. Op zaterdag 27 november houdt NET Foundation een online-avond om te vertellen over het werk wat in Kenia gebeurt.

"Wij zeggen met Job “Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan""

Er zijn veel mannen, die net als Shadrack het verlangen hebben om het Evangelie te delen met de mensen om hen heen, maar voor wie de afstand naar een Bijbelgetrouwe theologische opleiding te groot is. Ook ontbreekt het hen vaak aan financiële middelen. De studiecentra zijn er om op locatie cursussen aan te bieden, juist aan deze mensen.

Sinds 2019 zijn de studiecentra actief. Op dit moment echter zijn ze door corona genoodzaakt alle activiteiten tijdelijk stop te zetten. Kenia, en ook buurland Oeganda, zijn hard geraakt door de pandemie. Corona verspreidt zich snel. Er zijn gezinnen, waar men maar de beschikking heeft over één mondkapje voor het hele gezin. Het resultaat laat zich raden. Er zijn problemen met de levering van AstraZenica. Privé-klinieken buiten deze tijd uit door exorbitante prijzen te hanteren voor opnames. Eric Ngala uit Kenia: ‘De Covid-19 pandemie is het ergste dat in ons leven is gebeurd, maar wij zeggen met Job “Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan.” We zien hoe mensen toch ook God gaan zoeken, vragen stellen en pastorale hulp zoeken. Ze zien in dat in deze situatie alleen God antwoorden heeft.’

God is nu misschien wel veel meer bezig dan wanneer alles voor de wind lijkt te gaan

We kunnen zo onze vragen hebben, waarom God dit allemaal laat gebeuren. Mooie initiatieven, zoals de studiecentra, lijken in de kiem te worden gesmoord. Toch is dit niet het hele verhaal. God is bezig. En God is nu misschien wel veel meer bezig dan wanneer alles voor de wind lijkt te gaan. Ik moest in dit kader denken aan de discipelen tijdens de storm op zee. Terwijl het scheepje alle kanten opgeslingerd wordt en Jezus ligt te slapen, kruipen ze naar Hem toe. Lopen zat er niet meer in. Het schip werd zo heen en weer geslingerd, dat zelfs ervaren zeelieden niet meer rechtop bleven staan. Ze waren doodsbang. En dat terwijl Jezus aan boord was. Mooi om te lezen trouwens hoe Jezus, terwijl Hij nog ligt, Zijn discipelen antwoordt: ‘Waarom bent u angstig, kleingelovigen?’ Daarna staat Hij op en met een enkel woord stilt Hij de storm. Wat is er op dat moment door de discipelen heen gegaan? Ze stonden sprakeloos. Maar ze voelden zich ook ineens honderd procent veilig. Misschien hebben ze zich wel afgevraagd, waarom ze Jezus niet eerder om hulp gevraagd hadden.

Dat is wat God ook doet in de stormen in ons leven, en ook in Kenia en Oeganda en waar dan ook ter wereld. God wil dat we Hem nodig hebben. Dat we een relatie hebben met Hem. Dat we verlangen naar Zijn aanwezigheid. Dat we ons leven leven vanuit Hem. Dat we de dag met Hem beginnen – al dan niet om 2.30 uur – en dat we de dag met Hem besluiten. Maar ook dat we het contact met Hem niet reserveren voor deze momenten alleen. God wil dat we niet te vast zitten aan het aardse. Maar dat we verlangen naar de toekomst. Dat we verlangen naar Zijn komst op de wolken, omdat dat het moment zal zijn dat de eeuwige vreugde begint. ‘Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus onze Heere’, zegt Guido de Bres.

We vertellen het in de hoop dat anderen ook dit verlangen krijgen en meebidders worden met Shadrack en met ons

En totdat die dag aanbreekt zetten wij ons in voor de wereldwijde kerk, om zo nog meer mensen te mogen vertellen hoe goed het is om met God te leven en hoe ons een heerlijke toekomst wacht, in de hoop dat ook zij dit verlangen krijgen en meebidders worden met Shadrack en met ons.

Wilt u meer weten van ons werk? Zaterdag 27 november hopen wij een online-avond te organiseren, waarin we gaan kijken naar het werk in Kenia. Op deze avond kijkt u een paar van onze medewerkers in het hart.

Voor meer info, bezoek onze website. De nieuwsitems die zijn gebruikt voor dit artikel zijn vindbaar in het artikel 'I have a dream' en 'Trainers NET Foundation Kenia en Oeganda vragen gebed'. Voor uw financiële bijdrage, kijk hier.