Henk Jochemsen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

17 september 2021 door Redactie

Nieuwe leergang geeft unieke impuls aan zorgethiek vanuit christelijk perspectief

Een nieuwe post-HBO/academische leergang wil nieuw kader gaan vormen voor de zorgsector. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de ontwikkeling en toepassing van zorgethiek vanuit christelijke perspectief. Het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut, Christelijke Hogeschool Ede en Theologische Universiteit Kampen hebben daarvoor de handen ineengeslagen. De eerste leergang start D.V. in januari 2022.

In de zorg gaat het om kwetsbare en zorgafhankelijke mensen die goede zorg behoeven. Maar wat is goede, verantwoorde zorg. Hoever moet je gaan? Juist ook als het schuurt met je eigen christelijke levensovertuiging? De ethische vragen in de dagelijkse zorgpraktijk worden meer en complexer. De nieuwe leergang zorgethiek vanuit christelijk perspectief is erop gericht professionals te vormen in het juiste handelen en het vinden van de goede antwoorden. Deze vorming loopt langs drie lijnen. Allereerst wordt kennis bijgespijkerd over actuele zorgethische standpunten en ontwikkelingen en een christelijke visie daarop. Daarnaast wordt instrumentarium aangereikt om ethische vragen te herkennen, te analyseren en bespreekbaar te maken in de eigen organisatie. Er wordt daarom ook veelvuldig gebruik gemaakt van casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk. De laatste lijn die de leergang karakteriseert en nauw samenhangt met de vorige twee is die van persoonlijke vorming. Ethische standpunten staan altijd in verbinding met je eigen geloofsovertuiging en wereldvisie. Daarom wordt de deelnemers geleerd zorgethische vragen en dilemma’s te verbinden met de persoonlijke levensovertuiging en met de normativiteit die besloten ligt in de eigen professionele praktijk. Meer dan ooit is het in van belang om respectvol en vruchtbaar om te gaan met verschillen in professionele achtergrond en ethische overtuigingen.

Henk Jochemsen (foto), leider van de leergang, is verheugd over deze nieuwe leergang. “Een belangrijk element in de kwaliteit en ook in de identiteit van de zorg is de manier waarop wordt omgegaan met ethische vragen. En dan niet alleen de grote ethische vragen bijvoorbeeld rond levenseinde en euthanasie, orgaandonatie of kunstmatige voortplantingstechnieken. Het gaat ook om de vragen naar het juiste handelen en bejegening in de concrete situatie van de alledaagse zorg. Dit vraagt om ethische kennis, het vermogen om met ethische vragen om te gaan en daarnaast persoonlijke morele vorming om het goede ook daadwerkelijk te doen. Daarmee willen we werkers in de zorg met deze leergang helpen.”

Initiatiefnemers van de leergang zijn het Prof. dr. G.A. Lindeboominstituut, de Lindeboomleerstoel (Theologische Universiteit Kampen) en de Christelijke Hogeschool Ede. De organisatie is in handen van Weetwatjegelooft.nl en Permanente Educatie Predikanten. Het kernteam bestaat uit prof. dr. ir. Henk Jochemsen (vaste kerndocent en cursusleider), Arthur Alderliesten MA (parttime kerndocent) en Simon Polinder MA (parttime kerndocent).

Klik hier voor meer informatie

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen