TU Kampen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

07 september 2021 door Jeffrey Schipper

Minister stemt in met verhuizing TU Kampen naar Utrecht

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingestemd met het voornemen van het bestuur van de Theologische Universiteit Kampen om de opleidingen te verplaatsen naar Utrecht. Dit besluit is een volgende stap in het proces om de Theologische Universiteit in Utrecht te vestigen.

Hiermee bevestigt het ministerie dat het aanbieden van de opleidingen Theologie vanuit Utrecht past binnen een doelmatige verspreiding van het opleidingsaanbod in Nederland. Het besluit volgt op een positief advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Het bestuur heeft nu zes maanden de gelegenheid om definitief te besluiten de universiteit in Utrecht te vestigen.

De motivering voor deze verplaatsing is in de aanvraag onder de aandacht van de minister gebracht. De Theologische Universiteit is uit op een steviger verbinding en samenwerking met andere instellingen voor hoger onderwijs. Dat vergroot de studiemogelijkheden van studenten en de aantrekkelijkheid van de eigen opleiding. De centrale ligging verbetert de bereikbaarheid voor (deeltijd)studenten en voor de kennisuitwisselingsprogramma’s die de universiteit aanbiedt vanuit haar landelijke functie voor de kerken. Een andere motivatie is dat vestiging in Utrecht samenwerking met andere levensbeschouwelijke universiteiten versterkt. Vanuit de verantwoordelijkheid van het bestuur zorg te dragen voor een gezonde en draagkrachtige organisatie, is deze samenwerking even noodzakelijk als gewenst. In recente onderwijs- en onderzoeksvisitaties is hier op aangedrongen, evenals door de gezamenlijke vergadering van de Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK.

Het bestuur is blij dat er geen formele belemmeringen zijn de opleidingen te verplaatsen. Het bestuur hoopt dit najaar het proces van besluitvorming af te ronden. Eerder heeft het bestuur al te kennen gegeven per 1 september 2022 met de eerstejaars studenten in Utrecht te willen starten. In het najaar komt hierover meer informatie beschikbaar.

Voorgeschiedenis
Al langere tijd verkent de TUK verhuismogelijkheden. In mei 2012 presenteerde de raad van toezicht van de TUK een rapport waarin de wens wordt geuit onderdak te zoeken in een grotere universiteitsstad waar al een universitaire theologieopleiding is. Er waren in 2016 plannen om de TU samen met de Theologische Universiteit te Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) op te laten gaan in een nog op te richten Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU). Dit plan ging niet door toen de synode van de CGK in 2017 het plan wegstemde.

Het zogenoemde verenigingsmodel werd als belangrijkste zorgpunt genoemd. "In het bestuursmodel van een vereniging is er evenwel geen ruimte meer voor synodale –direct-kerkelijke– invloed op de universiteit," aldus het moderamen van de CGK-synode destijds. "In het licht van de geschiedenis van de CGK, waarin altijd bijzonder werd gehecht aan een directe verbondenheid van school en kerk, vreesde de synode bij de verenigingsstructuur te grote afstand."

Nadat de CGK-synode de stekker uit het project van de GTU trok, wendde de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) de steven naar Kampen. De GKV en de NGK willen in 2023 fuseren. Zij kozen in 2018 voor een gezamenlijke opleiding, nadat daar bij de breuk van ruim vijftig jaar geleden een eind aan kwam. Tot dat moment had de NGK een kleine eigen predikantsopleiding in de vorm van een 20%-aanvulling op het vakkenpakket van de Theologische Universiteit van de CGK in Apeldoorn.

Foto: Theologische Universiteit Kampen | Facebook

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

De TU Kampen "gaat op in de vaart der volken". Opgaan in de letterlijke zin van de geestelijke opleiding die 't voorstaat.

Helaas, verwatering wordt haar deel; uniformalistische meningen zijn 't resultaat.
a
Hoop Hans, dat de faciliteiten in Kampen gebruikt kunnen worden voor een Bijbels / Evangelische opleidingen !