Willem de Vink
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

08 september 2021 door Willem de Vink

In Jezus is geen veroordeling: een nieuw boek over de Romeinen-brief

Ooit hield ik als gastspreker in een kerk een preek uit de brief aan de Romeinen. Na afloop kwam er een man op me af. Enthousiast greep hij mijn hand vast en zei: 'Jouw boodschap lijkt wel te mooi om waar te zijn. Ik snap nu waarom dit goed nieuws heet. Bedankt, wat heb je een hoop voor me verhelderd. Je zou een boek over de Romeinenbrief moeten schrijven!'

Een boek over Romeinen – die gedachte bleef bij me hangen. Maar zou ik daartoe in staat zijn? Ik verzamelde boeken van gerenommeerde schrijvers die Romeinen behandelen, maar had niet de moed om er zelf aan te beginnen. Dat was ook niet nodig, want ik leerde het werk van iemand kennen die het veel beter kan. Een bescheiden Britse theoloog met een fenomenaal inzicht in de Bijbel, die met zijn boeken, spreekbeurten en radiovoordrachten veel heeft betekend voor duizenden mensen in Afrika, China, India, en die nu ook hier ontdekt wordt. Michael Eaton!

Toen ik het werk van Dr. Michael A. Eaton leerde kennen en met de hulp van bekwame mensen aan de slag ging om zijn standaardwerk 'Vrijgesproken' in het Nederlands beschikbaar te stellen, raakte ik er al snel van overtuigd dat hij ook veel lezers in ons land zou kunnen helpen om Romeinen beter te begrijpen. In deze brief zet de apostel Paulus de kern uiteen over alles wat hij heeft willen zeggen over het goede nieuws, gezien vanuit het Oude Testament, tot uitdrukking gebracht in het lijden en sterven van Jezus Christus en met de blik gericht op een heerlijke toekomst. In het kort komt het hierop neer: In Jezus is geen veroordeling, want dankzij Gods genade heeft Hij ons recht gedaan. Iedereen die dat dieper wil doorgronden zal blij zijn met dit boek over Romeinen.

Michael Eaton weet als geen ander vanuit Romeinen de zekerheid van het geloof te benadrukken. Zijn uitleg van genade en gerechtigheid is zeer radicaal en bemoedigend. Ook geeft hij een heldere uitleg over 'uitverkiezing' en de plaats van het volk Israël in Gods heilsplan. Eaton weet telkens de link te leggen met ons dagelijks leven. Het is duidelijk dat hij niet alleen opgeleid is als Bijbelwetenschapper, maar ook in de praktijk als predikant gewerkt heeft onder diverse groepen mensen op verschil-lende continenten. Hij gebruikt een eenvoudige stijl, wat echter niet wil zeggen dat de inhoud versimpeld is. De Bijbel vraagt om een gedegen, diepgaande bestudering. Daar helpt dit boek bij.

Met deze uitgave spelen we in op de behoefte aan een betrouwbare en goed begrijpelijke Bijbeluitleg. De inhoud richt zich op de geïnteresseerde Bijbellezer, op groepen Bijbellezers, en ook op theologen, predikanten en andere geestelijk leiders. Bij de interpretatie heeft Eaton gebruikgemaakt van de Griekse grondtekst. Zoveel mogelijk sluiten we aan bij de Herziene Statenvertaling. Waar nodig, is op grond van het Grieks hiervan afgeweken.

Mijn broer Carel de Vink heeft een bewonderenswaardig werk geleverd met de vertaling van deze Romeinenstudie vanuit het Engels. Hij heeft er ook nog verwerkingsvragen bij geleverd, die gedownload kunnen worden vanaf de webshop van de uitgeverij.

We werken momenteel aan Eatons tekst-voor-tekst verklaring van de Brief aan de Hebreeën in het Nederlands. We geloven dat de ontsluiting van dit bijzondere Bijbelboek van grote betekenis zal zijn voor de kerk van de toekomst.

Ons verlangen is dat met de boeken van Michael Eaton veel mensen geholpen zullen worden om dieper te doorleven wat de boodschap van de Bijbel is en hoe die met de hulp van de Heilige Geest in praktijk gebracht kan worden.

Bovenstaand artikel is aangeleverd door Willem de Vink namens The Grace Factory. Klik hier om het boek over de Romeinen-brief te bestellen.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen