Jongen wanhopig
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

02 september 2021 door Jeffrey Schipper

Jongen (19) heeft schuldgevoel: 'Ik ben bang dat ik niet goed genoeg geloof'

"Als je gegrepen bent door God, Hij je heeft omgekeerd naar Hem toe en je dat voelt, is dat dan ook voldoende? Na een tijdje mocht ik rust ontvangen en weten dat God mij altijd ziet en hoort ook al lijkt het soms zo ver weg. En dat is het, soms voelt het zo ver weg en ben ik bang dat ik niet genoeg geloof. Want sommige kinderen van God spreken zo mooi en standvastig over Hem en Zijn daden, maar ik heb dat niet", aldus een 19-jarige vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"Wij hebben nooit genoeg geloof of liefde of wat ook maar", maakt ds. W. Pieters duidelijk. "Alles is bij ons onder de maat. Maar het evangelie leert ons dat wij ook niet genoeg hoeven te hebben/weten/doen. We mogen elke dag vragen om wat ons ontbreekt en er verzekerd van zijn dat er bij de Heere een voldoende voorraad is om uit te putten, zonder dat het ooit uitgeput raakt. Wees daarom bedelaar of worstelaar aan Zijn troon en vermoei je niet met de vraag of het genoeg is en laat je ook niet van de wijs brengen door de aanvechting dat het niet genoeg is.

Als je je realiseert wat Christus heeft gedaan en voor wie – zo’n slecht mens... dan zul je nooit tevreden kunnen zijn over je gevoel. Maar het is Gods bedoeling dat je Hem vraagt om het juiste inzicht - vanuit Zijn Woord en door Zijn Geest. Dan zul je bij tijden en ogenblikken beseffen en gevoelen, dat het een eeuwig wonder is om te zijn opgeraapt door Gods genade. Ja, het kan bar stormen in je ziel; en heen en weer geslingerd worden is niet vreemd in het geloofsleven. Maar blijf je trouw vervoegen bij de Troon van Gods genade, om daar in tijd van nood en noodgeroep barmhartigheid te ontvangen en genade te vinden!

De uitdrukking ‘troon der genade’ was voor de eerste lezers van de brief aan de Hebreeën heel bekend. Ze wisten dat hiermee (door de joden) het verzoendeksel op de ark werd aangeduid. Nu weten we vanuit Leviticus 16 dat de ark met daarop het verzoendeksel verboden terrein was, niet alleen voor de Israëlieten, maar ook voor de Levieten en voor de priesters en zelfs ook voor de hogepriester. Het zou hem zijn leven kosten. Op alle dagen behalve op één dag, de Grote Verzoendag, was het hem verboden in te gaan in het heilige der heiligen.

En nu schrijft de apostel ‘zomaar’ dat die allerheiligste plek, de ark met het verzoendeksel, de troon der genade, vrij toegankelijk is voor iedere christen, voor ‘gewone’ christenen… En dit niet slechts op één dag van het jaar, maar alle dagen. Is dat niet een groot wonder? Ja, dat is een groot en heerlijk wonder. Wie hier gelovig over denkt, en door genade dit voorrecht enigszins beseft, huppelt van zielenvreugd. (...) Hoe ellendig u ook bent, toch mag u op grond van het volkomen werk van de Hogepriester vrijmoedig tot de allerheiligste plaats komen, de troon der genade", aldus de hersteld hervormde predikant uit Elspeet.

Lees zijn volledige antwoord op Refoweb.nl

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen