Prof. dr. M. J. Paul
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

27 augustus 2021 door Jeffrey Schipper

Wel of niet trouwen na een echtscheiding? Prof. dr. M. J. Paul antwoordt

"Wij dachten ook altijd dat wanneer je schuldloos gescheiden bent, je opnieuw mag trouwen. Je huwelijk is dan ontbonden alsof de ander gestorven is. Dat is ook in de lijn met eerder gegeven antwoorden op Refoweb. Lukas 16:18 lijkt echter iets anders te zeggen: ook de onschuldige partij mag niet hertrouwen. Kunt u eens uitleggen wat er nu exact (grondtekst) staat en wat hier bedoeld wordt?", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"De Farizeeën voerden op het punt van de echtscheiding een voor de man toegeeflijk beleid", antwoordt docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede. "Zij beriepen zich daarvoor op de mogelijkheid die Mozes hiervoor gaf (zie Deut. 24:1). Jezus verzet zich tegen de ruime interpretatie. Elke man die zijn vrouw verstoot, pleegt volgens Hem echtbreuk. Bij een tweede huwelijk maakt de man zich dan schuldig aan overspel tegenover zijn eerste vrouw (vgl. Mar. 10:11). Deze uitspraak is gebaseerd op het zevende gebod in de Tien Geboden (Ex. 20:14 en Deut. 5:18). Daarmee scherpt Jezus de regels aan tegenover de gemakkelijke praktijk in zijn dagen.

Het is ook van belang 1 Korinthe 7 op te slaan. Daar is sprake van een situatie die door Jezus niet behandeld wordt, namelijk een huwelijk van een gelovige en een ongelovige. Paulus adviseert om het huwelijk te handhaven, maar schrijft ook: 'Als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden' (1 Korinthe 7:15). Zo zijn er nog meer situaties te bedenken waarin echtscheiding een uitweg biedt, bij voorbeeld wanneer een vrouw door haar man mishandeld wordt.

De uitleg van deze teksten is niet zo moeilijk. Lastiger is het om de bedoeling op te sporen. Het verband maakt duidelijk dat Hij geen nieuwe wet geeft (Mattheus 5:17), maar een aanscherping geeft van de ethiek. Jezus verzet zich tegen de gemakkelijke echtscheidingspraktijk, maar biedt geen nieuwe wet met allerlei uitzonderingsbepalingen. Hij spreekt vooral als wijsheidsleraar en wijst de weg hoe God gediend wil worden. Dat heeft niet te maken met ‘letterlijk nemen’, maar met de vraag naar de bedoeling van Zijn uitspraken", aldus de hervormde predikant.

Lees zijn volledige antwoord op Refoweb.nl

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

N
Trouw is niet de sterkste eigenschap van de mens ,maar wel van de Schepper
K
Toen Jezus zei "want zo is het vanaf het begin geweest", antwoordde hij dat in repliek op de Farizeeën en niet als iets waar gelovigen ten koste van alles aan moeten voldoen.

Anderzijds mag men ook wel heel goed voor ogen houden wat een nieuwe relatie doet met de kinderen, dat 60% van de tweede huwelijken ook weer spaak loopt en 90% van de samengestelde gezinnen geen stand houdt.
H
In onze gemeente zien wij dit ook zo en er zijn dus geen echtscheidingen onder ons leden. Ik spreek van onze Internationaal gezinde Bruderhof beweging. Kom rustig maar eens kijken en beleef de huwelijken waar niemand ongelukkig is! Dit vergt natuurlijk wel een diepe en lange voorbereiding waar jongens en meisjes met elkaar schrijven over onderwerpen die hun bewegen. De jongeren hebben in die tijd geen physike contacten met elkaar. Dit heen enweer schrijven in samenwerking met broeders en zusters die hun heel goed kennen is de sleutel.