christenvervolging
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

25 augustus 2021 door Jeffrey Schipper

Waarom worden veel christenen vervolgd en hebben we het in Nederland makkelijk?

"Hoe kan het zijn dat christenen in andere landen zo vervolgd worden en wij in Nederland het zo makkelijk hebben qua geloof? Is dat een voorrecht of betekent dit dat wij nog vervolging/onderdrukking gaan krijgen? Het is anders toch oneerlijk verdeeld?", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"Waarom in het ene land wel en in het andere land veel minder?", antwoordt ds. B. M. Meuleman. "Dat heeft te maken met Gods regering en de manier waarop hij het kwade toelaat en bestuurt. Daarbij begrijpen we vaak weinig van Gods regering van deze wereld in het algemeen en van Zijn Kerk in het bijzonder. Dat heeft dus niet zoveel te maken met de vraag of vervolging wel eerlijk verdeeld is. Dat is niet de manier waarop de Bijbel spreekt over vervolging of onderdrukking.

De vervolging van Gods Kerk heeft een (voor ons vaak ondoorgrondelijke) plaats in Gods heilshandelen en de geschiedenis van Zijn Kerk. Het is tot oordeel van de Gode vijandige wereld en tot zaligheid van Gods kinderen, die door lijden heen tot heerlijkheid worden gebracht. Daarom is Gods Kerk op aarde een strijdende en vaak een lijdende Kerk. Het is een Kerk die in de navolging van Jezus een kruisgang heeft te gaan. Maar uiteindelijk dient het tot grotere eer en heerlijkheid van de Koning van Zijn Kerk en tot een grotere zaligheid van al Zijn vervolgde kinderen.

Waar christenen openlijk vervolgd worden, is de haat en vijandschap van satan wel duidelijk. Maar waar geen openlijke vervolging plaatsvindt, laat hij zich vaak niet in zijn ware gedaante zien. Hij probeert ons te vangen met schone schijn, met rijkdom, macht, roem en eer. Hij belooft gouden bergen, talloze vrienden, een vette bankrekening. Hij biedt een tweede liefde aan, second love of een gelukzalig gevoel door verdovende middelen. Satan heeft veel pijlen op zijn boog en ze zijn bijna allemaal gedoopt in honing.

Hoewel het nu lijkt alsof wij in Nederland nog niet zoveel te maken hebben met vervolging, is het niet gezegd dat dit zo blijft. Bovendien komt naar mijn gevoel het christelijke, Bijbelgetrouwe getuigenis op allerlei gebieden in het geheel van de samenleving steeds meer onder druk te staan. Maar we hoeven niet moedeloos te zijn. In Openbaring 12 lezen we hoe Gods vervolgde kinderen satan overwinnen door het bloed van het Lam en door het woord hunner getuigenis, Openbaring 12:11. En wat daar als uiterste consequentie bij hoort, lezen we ook, namelijk dat zij hun leven niet liefgehad hebben tot de dood toe.

Als je weten mag dat Jezus’ bloed je reinigt van alle zonde, dan mag je ook weten dat satan geen macht meer over je heeft omdat de zonde niet meer over je zal heersen maar Gods genade. Het tweede waardoor Gods kinderen satan overwinnen, is door het woord hunner getuigenis. Hoe vaak gebeurt het niet dat vervolgde christenen voor de rechtbank gesleept worden en beschuldigd worden van allerlei misdaden. Daarom laten Gods vervolgde kinderen door het woord hunner getuigenis zien dat zij het Lam volgen, waarheen Het ook gaat. Zij getuigen van het Lam dat heeft overwonnen en zij volgen Hem. 

De overwinning is zeker. Gods vervolgde en strijdende Kerk wordt de triomferende Kerk. Laten we veel bidden voor ons vervolgde broeders en zusters maar ook dat wij zelf in tijden van verleiding, verzoeking en vervolging staande mogen blijven door het bloed van het Lam", maakt de hersteld hervormde predikant uit Vledderveen duidelijk.

Lees zijn volledige antwoord op Refoweb.nl

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen