John Maasland - OM
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

SAMEN MET OM

 

Kom 11 september naar de Missiedag en vier de wereldwijde verspreiding van het Evangelie

"Het is geweldig mooi om een dag te hebben om met christenen in Nederland stil te staan bij de verspreiding van het Evangelie. En vooral om te danken en vieren dat dit werk nog steeds doorgaat! Op de Missiedag proef je van wat er gebeurt in de wereld, hoe we mensen bereiken met het goede nieuws van Jezus en hoe er vervolgens geloofsgemeenschappen ontstaan door de levensveranderende kracht van het Evangelie,” vertelt John Maasland, Directeur van Operatie Mobilisatie in Nederland.

Het team van Operatie Mobillisatie in Nederland nodigt je van harte uit voor de Missiedag.

Het hoofdkantoor van Operatie Mobilisatie Nederland verhuisde recent van Emmeloord naar Nijkerk. De dankbaarheid voor het nieuwe gebouw wil OM graag delen met christenen in Nederland. Op 10 september is er een feestelijke opening van het gebouw voor genodigden. Zaterdag 11 september is de echte open dag, of beter gezegd: missiedag. Er is volop ruimte voor ontmoeting, mensen kunnen kennis maken met het werk van OM en je hoort getuigenissen van mensen die veranderd zijn door het Evangelie. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud. John: “Je zet een stap in de wereld van het Nieuwe Testament en hoe de wonderen uit Handelingen vandaag de dag nog steeds plaatsvinden. Ik zie het meest uit naar de ontmoeting met mensen. In het ontmoeten van mensen, daar gebeuren dingen. Dat zie je ook in de Bijbel. Wanneer mensen elkaar, maar in het bijzonder God en Jezus ontmoeten, daar gebeurt iets. God kan ons ook gebruiken voor ontmoeting. Dat raakt mij. Daar zie ik naar uit." In de avond is er een aanbiddingsbijeenkomst met InSalvation, waarin we God opnieuw willen danken.

"Wanneer mensen elkaar, maar in het bijzonder God en Jezus ontmoeten, daar gebeurt iets."

God voorziet
"Het is bijzonder hoe God in het missiehuis heeft voorzien. Het werd duidelijk dat we niet in Emmeloord moesten blijven. Dus we mochten gaan zoeken naar een nieuwe, meer centrale plek. Een gebouw kopen is niet eenvoudig. Toch was dat de beste optie, omdat het veel goedkoper is dan huren. In eerste instantie was het plan om ongeveer de helft van het geld te lenen van de bank en de helft van partners. Toen we vervolgens in gesprek gingen met partners voor financiering kregen we veel van het geld dat we nodig hadden niet als leningen, maar als giften. We hadden binnen een paar weken het drievoudige aan toezeggingen van wat we nodig hadden! Het is prachtig om te zien hoe mensen daarin betrokken zijn. Niet alleen financieel zagen we de steun, men bad en leefde mee. Uiteindelijk is het proces wonderbaarlijk snel verlopen. In juli 2020 gingen we voor het eerst kijken bij het gebouw en in oktober werden we eigenaar. Dat is best heel snel voor de aanschaf van een gebouw door een organisatie."

Eén missie
Directeur John Maasland ziet de levensveranderende kracht van het Evangelie in mensenlevens wereldwijd. "Steevast horen we terug van de mensen die het Evangelie voor het eerst horen: 'Waarom heeft niemand mij dit eerder verteld?' Het klopt zo met wat ze voelen hun ziel. Dit is waar ze al die tijd naar op zoek waren. Ik denk hierbij aan het getuigenis van iemand uit Turkije, die zei: 'Toen ik de woorden van het Evangelie hoorde, was het alsof de middagzon over mij op ging.' Zijn hele leven kwam in een ander licht te staan en kreeg een nieuwe waarde."

"Steevast horen we terug van de mensen die het Evangelie voor het eerst horen: 'Waarom heeft niemand mij dit eerder verteld?'"

Waar mensen tot geloof komen in Jezus Christus, ziet OM vaak een golf van bekering ontstaan. "Vaak komen hele dorpen en gemeenschappen tot het geloof", aldus John. Hij hoopt dan ook dat steeds meer mensen zich zullen aansluiten bij de Grote Opdracht en in navolging van Jezus discipelmakers zullen worden. "Op dit moment is slechts 1 procent van de christenen op aarde 'gemobiliseerd' voor het verkondigen van het Evangelie. Dat is niet veel. We hopen dat we als OM meer mensen, ook in Nederland, kunnen informeren, toerusten en enthousiasmeren om mee te doen aan de missie om het geweldige Evangelie te verkondigen. Ook jij bent als christen geroepen om Jezus te volgen en anderen tot Hem te leiden." 

Verkondig het Evangelie
Aan het eind van de evangeliën geeft Jezus ons als zijn volgelingen een 'grote opdracht': "Verkondig het Evangelie aan alle volken." Operatie Mobilisatie geeft op veel verschillende manieren invulling aan deze opdracht. "Je bent geroepen en geschikt, maar stel je je ook beschikbaar? Dat is de vraag waarmee we christenen ook op de Missiedag mee willen prikkelen".

"Het is onze missie om mee te werken aan de grote missie van God om het Goede nieuws van Jezus bekend te maken en mensen weer in relatie te brengen met hun Schepper."

Vanaf de nieuwe locatie blijft OM zich inzetten voor wereldwijde evangelisatie, maar ook het mobiliseren van christenen in Nederland. "Het is onze missie om mee te werken aan de grote missie van God om het Goede nieuws van Jezus bekend te maken en mensen weer in relatie te brengen met hun Schepper. Er wordt veelal gedacht dat niet-christenen niet geloven, omdat ze daarvoor gekozen hebben. Dat is vaak niet waar. Ze hebben gewoon nog nooit van het Evangelie gehoord. Mensen zijn geschapen naar het evenbeeld van God, als je Hem niet kent, blijft er een leegte in je hart. Ze zoeken naar iets, maar weten niet naar wat en er zijn vaak geen christenen of kerken in de buurt. Juist op die plekken willen we gemeenschappen van Jezus-volgers zien, die licht en zout der aarde zijn."

Het team van Operatie Mobillisatie in Nederland nodigt je van harte uit voor de Missiedag. Klik hier om je aan te melden! 

Meld je aan voor de feestelijke opening van het OM Missiehuis!