Kort
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

22 juli 2021 door Redactie

Homo-activist zet met advocaat Gerard Spong juridische strijd tegen ds. Kort voort

Activist en vicevoorzitter van COC Rotterdam Leon Houtzager gaat door met zijn zaak tegen dominee A. Kort. Hij heeft daarvoor niemand minder dan advocaat Gerard Spong in de arm genomen. Eerder wilde het Openbaar Ministerie (OM) de zaak niet in behandeling nemen vanwege de vrijheid van godsdienst.

Houtzager laat het daar dus niet bij zitten, zo maakt hij bekend op zijn eigen social mediakanalen: ”Ontzettend trots om te melden dat Gerard Spong mij gaat bijstaan in mijn zaak tegen het OM en dominee Kort”, schrijft hij. Woensdag 28 juli zal er een raadkamerzitting plaatsvinden waarin het bezwaar van Houtzager tegen het eerdere besluit van het OM behandeld zal worden. Daarbij zal hij dus worden bijgestaan door de Nederlandse topadvocaat Gerard Spong.

"Het geld dat oveblijft zal ten goede komen aan de LHBTI-acceptatie in de biblebelt."

Overigens wordt de advocaat niet door Houtzager of het COC zelf betaald. Daarvoor roepen ze de hulp van anderen in door middel van een crowdfundingactie. Het streefbedrag daarbij is 5000 euro, maar men hoopt meer geld op te halen. ”Samen met Leon hebben wij besloten dat het geld dat overblijft ten goede zal komen aan de LHBTI-acceptatie in de biblebelt”, maakt COC Nederland op haar website bekend. Wat dat precies inhoudt en waar dat geld dan voor nodig is, wordt niet bekend gemaakt.

Aanleiding voor de aangifte is een brief (lees de hele brief onderaan dit artikel) die ds. Kort vorig jaar verstuurde. De predikant van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel (Mieraskerk) schreef de brief in vertrouwen aan het gemeentebestuur in zijn eigen woonplaats, maar deze werd vervolgens gelekt en kwam uiteindelijk in handen van De Telegraaf. De landelijke krant lichtte vervolgens een aantal passages uit de brief uit, waarna er ophef ontstond. In de brief schreef Kort onder meer over ‘roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen’. Leon Houtzager voelde zich als homoseksueel persoonlijk aangevallen en liet in de media weten dat dat hij aangifte zou doen.

Het OM maakte echter bekend dat er geen sprake is van een strafbaar feit. 'De uitspraken van de predikant zijn gedaan in verband met zijn geloofsovertuiging. In het kader van de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting moet het mogelijk blijven om bepaalde uitspraken te doen, ook als deze kwetsend zijn voor een bepaalde groep mensen.’

In de uitzending van 'Boos' werd ds. Kort onterecht weggezet als racist door een enkele zin uit en preek te knippen.

De zaak werd landelijk nieuws doordat Houtzager het programma ’Boos’ inschakelde. Daarin werd ds. Kort door presentator Tim Hofman onder meer onterecht weggezet als een racist door een enkele zin uit een preek te knippen. Ondanks het feit dat zowel Hofman als Houtzager daar talloze malen op gewezen werden, is dat nog niet gerectificeerd. Sterker nog: er werd helemaal niet op gereageerd. 

In maart van dit jaar verzamelden vervolgens honderden homoactivisten zich bij het stadhuis van Krimpen aan den IJssel om te protesteren tegen dominee Kort. De predikant en zijn kerk hebben inmiddels al maandenlang te maken met ernstige bedreigingen en intimidatie. Meerdere malen werd hij met de dood bedreigd. Toen ze ook nog eens in het landelijke nieuws kwamen omdat er een journalist bij de kerk werd aangevallen, moest de Mieraskerk enige tijd beveiligd worden omdat er een vuurwerkbom tot ontploffing werd gebracht bij de ingang van de kerk. Daarbij vielen geen gewonden. 

Meerdere malen werd de predikant met de dood bedreigd. 

De predikant zelf liet in een eerdere reactie tegenover het Reformatorisch Dagblad weten nooit rechtstreeks benaderd te zijn door Houtzager, ondanks dat hij het tegengestelde beweert: "Moet ik mij verdedigen tegen de leugens die hij rondstrooit? Moet ik gaan uitleggen wat ik nooit gezegd heb, of de uitspraken die hij verdraait, niet snapt of vals interpreteert onder de loep leggen? Ben ik dat aan hem verplicht als dienaar van God? Heb ik geen werk genoeg om me met deze man en zijn samenzwerende beweging bezig te houden?"

Eerder sprak CIP.nl met drie christenen over de vraag of het protest tegen ds. Kort begrijpelijk is. Lees dit artikel hier.

De volledige brief die Ds. Kort aan het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel schreef: 

Geacht gemeentebestuur,

Eenieder van ons beleeft wel iets van de noodsituatie rondom de uitbraak van het Coronavirus. We kregen te maken met de noodmaatregelen van de overheid ten aanzien van deze pandemie. U en wij hebben die zo nauwkeurig mogelijk in acht genomen. Het houden aan de goede regels is onontkoombaar voor onze veiligheid. Uw genomen zorg en verantwoordelijkheid waarderen wij ten zeerste. De situatie is ernstig. De feiten bewijzen dat een goede doordenking van ons beleid nodig is. Het stervensproces van de coronapatiënten moet met recht verschrikkelijk genoemd worden. De feiten in het wereldgebeuren zijn onweerlegbaar. God toont Zijn macht, die niet is te weerstaan.

Maar geacht gemeentebestuur, met dit alles moeten we leren buigen voor God en de Zoon van Zijn liefde, namelijk Jezus Christus. Met dergelijk bezoeken van God roept Hij ons tot bekering. God wil gekend, geliefd en gediend worden. Daar wijst Hij met Zijn Woord en Evangelie op. De kerken en ook de wereld laat Hij nu Zijn straffende hand voelen. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. Wij deden het land geen behoudenis aan. De wereld waar wij in leven ligt verzonken in haar boosheid, zonde en ongerechtigheid. Zie nu: de hand van God weet ons wel te vinden. Als de Heere doorgaat met Zijn gericht, staan de huizen straks leeg omdat er geen inwoner meer is. De dood waart dan rond, zonder enig pardon. Mogelijk zijn Gods oordelen niet meer af te bidden, zover is Nederland al van God vervreemd. In dat geval moeten we ze aanbidden.

Wij als kerk vroegen ons af: Hoe verkeren we in Gods huis? Is het ons nog wel ernst? Hoe staat het met de Godsvreze? Is de lauwheid van Laodicea (Openbaring 3:16) de onze? Wat wil God met deze Godspraak zeggen? Dit, dat wij ons van alle vormen van afwijkingen en afgoderij ontdoen. Er is veel verbastering van het echte in het kerkelijk milieu. De leer is bedorven door eigen inzichten. Daarom moet er kerkelijk een echte reformatie opgang gebracht worden. Net als in de dagen van Seth en Enos dienen we de Naam des Heeren weer aan te roepen. Dat is allereerst een persoonlijke zaak, wie we ook zijn, ambtsdrager of geen ambtsdrager. Dat we met David onze schuld mochten belijden: “Zie ik, ik heb gezondigd, en ik, ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan?”

Van de kant van de overheid mogen we ook wat verwachten. Haar regeren dient weer geheel afgestemd te worden op Gods wil en wet. De overheid dient God te erkennen en de afgodstempels af te breken en de duivelsdienst niet toe te laten. Zij behoort een voedsterheer van Gods kerk op aarde te zijn. Haar abortusbeleid dient drastisch veranderd te worden. Het leven in prille aanvang verdient alle bescherming. De praktijk van euthanasie moet ophouden, de zondag niet langer ontheiligd, de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen. De overheid dient het volk zelf voor te gaan in de ware godsdienst. Zo niet, dan zullen wij en zij een zwaarder oordeel over ons uitroepen.

Geacht gemeentebestuur, we zien het, de mens gaat door, maar God ook. Dat we leerden wenen over onszelf en over onze kinderen. En met de Heere Christus medelijden hebben met ons volk, want ze zijn als schapen zonder herder.
Ondanks alles, bij ons leeft Psalm 91: -Gij zult niet vrezen..; -uw tent zal veilig wezen..; -geen plaag zal uw tent naderen..; -u zal geen kwaad wedervaren. Ondanks alles, gaat de Heere ook door met het toebrengen van de Zijnen. Mochten we Hem aanlopen als een waterstroom om in die enige veilige schuilplaats des Allerhoogsten gebracht te worden.

Nogmaals wil ik u bedanken voor de zorg en leiding, die we als leden van uw gemeente gelukkig als goed ervaren. Wij bidden u wijsheid en kracht toe van God, Die het al regeert. De Heere gedenke ook degenen die ziek zijn vanwege het Coronavirus of aan andere ziekten lijden. Hij mocht ze bijstaan en herstellen. Hij ondersteune ook alle hulp-, en zorgverleners.

Hoogachtend
Ds. A. Kort, Krimpen aan den IJssel
Dienaar van Jezus Christus en bedienaar van het Goddelijke Woord


Aangifte ds. Kort
- Dominee Kort werd door sommigen gezien als postmoderne christelijke martelaar
- Ds. Kort reageert op rechterlijke overwinning: “Ik heb nooit een last gevoeld"
- Ds. Kort wint zaak van homo-activist Houtzager en wordt niet vervolgd
- Deed ds. Kort homofobe uitspraken? Binnen zes weken meer duidelijkheid
- Hoorzitting ds. A. Kort: 8 belangrijke vragen en antwoorden
Meer over Aangifte ds. Kort »

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

G
Ik hoor het graag als er voor Ds. Kort ook een crowndfundactie opgezet wordt.