Kerk
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

22 oktober 2021 door Joseph Mattera

8 redenen waarom je Jezus niet los van de kerk kunt volgen

Volgens Joseph Mattera is het voor christenen niet mogelijk om goed te functioneren buiten de kerk om. Hij legt in onderstaande column van de Christian Post uit waarom. "Kun je een vinger afhakken en verwachten dat hij gaat leven, zijn doel vervult en optimaal functioneert?"

De bekende rapper Lecrae tweette onlangs: 'Ik hou van Jezus maar ik ben niet kerkelijk. Ik schaamde mij daar vroeger voor maar ik realiseer mij nu dat het oké is om God lief te hebben en niet te passen bij cultuur van de kerk.' 

Ik ben het met Lecrae eens als hij het heeft over een religieuse, wettische, kerkcultuur. Als hij het echter heeft over het niet deelnemen in een lokale gemeente, dan ben ik het sterk met hem oneens. Dit sentiment toont een groeiende trend onder christenen die het belang van het verbonden zijn aan een lokale kerk niet meer zien. Is dit gezond? Kan een christen echt Jezus volgen zonder lokale kerk?

Laat me je de volgende vraag stellen: Kun je een vinger afhakken en verwachten dat hij gaat leven, zijn doel vervult en optimaal functioneert?

Ik denk dat de grootste uitdaging die we in evangelische kring hebben een tekort aan bijbelse kerkonderbouwing is. Hierdoor hebben we het individualisme onder christenen zien groeien, er zijn ontelbaar veel social media leraren, en zogenaamde profeten. We zien dat de blinde de lamme helpt terwijl deze gelovigen richtingloos proberen hun bestemming te halen.

Hier volgen 8 redenen waarom christenen een kerk nodig hebben om te kunnen functioneren:

1. In het evangelie, wanneer mensen Jezus volgden, maakt Hij hen gelijk onderdeel van zijn gemeenschap

Jezus had 12 discipelen en daarnaast nog 70 (Lukas 9:1, Lukas 10:1). Met deze gemeenschap zei Hij zijn kerk te willen bouwen (Mattheüs 16:18). Dit laat de kerk in zijn allereerste vorm zien. Dit verwerpt het idee dat Jezus discipelen wil maken zonder de lokale kerk in gedachten.

2. De kerk is ontegenzeggelijk verbonden aan Jezus

De apostel Paulus noemde de kerk de volheid van Jezus als het Lichaam van Christus (Efeziërs 1:22-23). Dus de christenen die Jezus los van de kerk willen volgen, volgen een hoofd zonder lichaam! 

3. De kerk is de zichtbare manifestatie van de onzichtbare Christus

De apostel Johannes zei: "Zoals Hij in de hemel is zo zijn wij in deze wereld (1 Johannes 4:17). Hij stelde het liefhebben van de onzichtbare God ook gelijk aan het liefhebben van de zichtbare kerk. Dus er is een mystiek lichaam van Christus en een zichtbaar lichaam (Heb. 12:23). Het is mystiek omdat er een kerk in de hemel is en in dit leven. (We weten namelijk niet altijd wie de echte christenen zijn). Maar toch, er is een fysieke gestructureerde kerk met leden die deelnemen in het samen leven van dit leven als een familie. Dat kun je in alle verhalen van het Nieuwe Testament terugvinden (1 Tim 3:15). 

4. De belofte van God veronderstelt een gestructureerd lichaam

Wanneer we beide testamenten lezen worden de beloften en profetische woorden binnen de context van het land Israël gegeven of binnen de structuur van de kerk. Individuen zagen de Bijbel niet als iets wat alleen hen aanging. Omdat de mensen in die dagen van de eerste gemeente ook niet rondliepen met bijbels kenden ze het Woord van God niet tenzij ze de synagoge bezochten, of iemand het Woord hoorden verkondigen (Lukas 4:16-20). De belofte dat God een goed werk in jou begonnen was werd aan een kerk gegeven, niet aan een individu (Fil. 1:6). Met als gevolg dat mensen Jezus niet konden volgen los van die gemeenschap van gelovigen.

5. Je kunt geen discipel zijn los van de kerk.

In Mattheüs 28:19-20 zegt Jezus dat de manier waarop een discipel getraind kan worden is door zich te laten dopen. Omdat de doop een uitnodigingsritueel is om Jezus officiëel te volgen, betekent het dat Jezus mensen het bevel gaf om bij zijn kerk te komen om Hem te kunnen volgen.

6. Je kunt niet Gods volledige raad horen los van de kerk

In het boek Openbaring zijn er zeven momenten waarop Jezus ons vermaand om te horen wat de Geest tot de kerken te zeggen heeft (Openbaring 2:7, 3:6, 11, 13, 17, 29 en 22). Daarom konden mensen die niet aangesloten waren bij een kerk ook niet Gods Woord horen met betrekking tot het lot van hun kerk en stad.

Daarnaast was het interessant dat wanneer Jezus wilde spreken, Hij dat deed door boodschapper van een bepaalde kerk, die waarschijnlijk de bisschop uit die regio was. Dit suggereert ook dat spirituele en apostolische overeenkomstigheid met de lokale kerk nodig is voor het horen van Gods Woord en het uitdragen van zijn boodschap van waarschuwing, correctie en wederopbouw.

7. Jezus komt terug voor zijn bruid

Volgens Efeziërs 5:27 komt Jezus terug voor zijn bruid, niet per se voor individuele christenen. Zoals we weten zal de bruid van Christus publiekelijk aan Jezus worden gegeven tijdens het laatste hoofdstuk van de menselijke geschiedenis, aan het bruiloftsmaal van het Lam (Openbaring 19:6-9). Jezus houdt zoveel van zijn bruid dat Paulus de christenen waarschuwt geen verdeeldheid te zaaien en dat Hij hen zal veroordelen als ze niet op de juiste wijze zijn kerk onderscheiden (1 Kor. 11:27-34).

8. We hebben de gaven en mogelijkheden van een toegewijde gemeente nodig om te kunnen functioneren

Volgens Efeziërs 4:11-12 heeft het Lichaam van Christus vijf gaven nodig om volwassen te worden in het werk van hun bediening. Daarnaast zegt Paulus in 1 Korinthe 12:12-27 dat de kerk als menselijk lichaam afhankelijk is van de verschillende delen van het lichaam (de hand kan niet zeggen tegen het oor: 'Ik heb jou niet nodig'). Oftewel God is niet afhankelijk van een enkel persoon om zijn kerk te bemannen maar Hij geeft zijn gaven naar zijn wil. Ze zijn bedoeld om de leden te laten functioneren binnen zijn lichaam en om tot hun bestemming in Hem te komen (1 Korinthe 12:4-11).

Daarom, diegenen die zich buiten de lokale kerk bevinden kunnen niet functioneren in Christus op dezelfde manier waarop een hand niet kan functioneren zonder zenuwstelsel, arm, hart, brein en de rest van het lichaam.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

H
De perfecte kerk bestaat niet. En als die bestond, kon ik daar geen lid van worden omdat ik niet perfect ben.

Tegelijkertijd moet ik stellen dat het in heel veel kerken ontbreekt aan echt gemeenschap; iedereen doet z'n eigen 'ding' en van jou wordt verwacht dat je binnen het gereel past zonder al te veel vragen te stellen of afwijkend gedrag te vertonen.

Ik geloof dat er daardoor onnoemelijk veel geestelijke eenzaamheid bestaat zonder dat 'de kerk' zich daar echt om bekommert. Ieder lid heeft hierin ook een verantwoordelijkheid naar anderen.
Het is maar wat je onder "kerk" verstaat.
Inderdaad, de onzichtbare of de zichtbare kerk. De onzichtbare kerk is de ware kerk van de Heer, die geopenbaard wordt wanneer Hij haar komt halen; en ik geloof dat dit spoedig zal zijn!
Toon meer reacties (4)