homoseksualiteit
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

19 juli 2021 door Jeffrey Schipper

Homoseksuele vragensteller: 'In Romeinen 1 lees ik dat ik 'des doods waardig' ben'

"Ik ben een homoseksuele jongen van rond de 18 jaar. Op grond van Gods Woord kan ik geen relatie aangaan en zal ik celibatair het leven door moeten gaan. Ik ben al best lang ontzettend verliefd op een andere jongen. Ik weet niet wat ik aan moet met deze jongen. In Romeinen 1 gaat het over de zonde van homoseksualiteit, 'die zijn des doods waardig' en daar hoort ook de zondige gedachten en begeerten bij. De gedachte dat ik 'des doods waardig ben' en voor eeuwig in de hel word geworpen maakt me onrustig", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

Ds. H. H. Klomp geeft antwoord in de vragenrubriek van Refoweb.nl. "In Psalm 72:12 (een tekst die de vragensteller aanhaalt, red.) staat de profielschets van de Zaligmaker: 'Hij zal de nooddruftige redden, die daar roept, als ook de ellendige en die geen helper heeft!' Een nooddruftige is in de Bijbel iemand die alles mist – naar lichaam en ziel. Wat een zegen dat de Heere als Koning Zich nu over zo iemand wil ontfermen. Dus blijf tot Hem roepen; blijf naar Hem toegaan met alle aspecten van je worstelingen – zowel de geestelijke als de lichamelijke. En dan krìjg je hulp, om Christus’ wil!

Het 'des doods waardig' uit Romeinen 1:32 treft de mensen die Gods recht heel goed weten, maar het met opzet overtreden. Maar bij die categorie reken ik jou niet. De duivel waarschijnlijk wel. Geloof hem nooit, want hij is de leugenaar vanaf het begin (Joh. 8:44). De Heere Jezus is de Waarheid in levende Persoon. Bij Hem leer je je zonden kennen. En er verdriet over hebben. Maar Hij prikt je er niet op vast. Maar vergeeft menigvuldig vaak! En van Zijn vergeving word je een nieuw mens.

Je homoseksuele geaardheid zal misschien blijven. Hoewel... Maar de Heere blijft ook en wil in je nood voorzien. Je liefste wensen in je persoonlijk leven mag je met Hem delen. Goede vriendschap is in jouw geval van veel belang om niet in een isolement te raken. Geniet van de liefde van een goede vriend – niet erotisch, wel esthetisch. Zoals David en Jonathan een bijzondere vriendschap hadden. Zie 2 Sam. 1:26. En groei zo verder naar de geestelijke volwassenheid, die wij allemaal nodig hebben in de ontmoeting met Christus.

Ik heb uit je vragen wel de indruk dat jouw worstelingen ook (nog) te maken hebben met je verdere ontwikkeling naar de volwassenheid. Probeer in die weg gelovig achter de Heere aan te (blijven) komen als de Overste Leidsman en Voleinder van het geloof", aldus de christelijke gereformeerde emerituspredikant.

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

H
Het feit is dat elke zondaar en daarmee ieder mens de dood waardig is. Dat is juist de kern van het Evangelie en waarvoor Jezus in onze plaats is gestorven aan het kruis. Hij kwam om onze zonden op zich te nemen. Daarbij vertelde Jezus bij menige ontmoeting na de bevrijding of genezing "Ga heen en zondig niet meer". Dat geldt voor praktiserende homoseksualiteit, voor diefstal, overspel, fraude en noem maar op.Laten we niet polariseren en ons steeds richten op een enkele vorm van zonde. Ieder mens moet zich bekeren van zijn of haar zonde.
Citaat: "Je homoseksuele geaardheid zal misschien blijven. Hoewel...".Ja, het kan inderdaad veranderen, niet door 'even een schietgebedje', maar door een leven van toewijding en overgave aan de Heer en een proces van levensheiliging. Dat geldt overigens voor iedere christen.
W
Inderdaad inderdaad Alleen door Gods Geest: Rom. 8:3 Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.
Toon meer antwoorden (5)
Toon meer reacties (3)