Segers
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

19 juli 2021 door Redactie

Segers pleit voor genade in Nederlandse Grondwet

Het gelijkheidsbeginsel in de Grondwet is wat CU-leider Gert-Jan Segers betreft niet voldoende. Hij wil dat er ook een ’genadebeginsel’ in op wordt genomen waardoor politieke bestuurders uitzonderingen kunnen maken. Dat is één van de veertien voorstellen in het pamflet ’Een revolutie van dienstbaarheid’ dat vorige week openbaar is gemaakt.

Olie op de golven
Bij de aankondiging van het pamflet, komt Segers nogmaals terug op de situatie eerder dit jaar waarbij hij uitsprak niet meer in een kabinet te willen waarbij Rutte premier zou zijn. ”Aan het eind van het ’functie-elders’-debat waren er vier fracties die de motie van wantrouwen tegen demissionair premier Rutte niet steunden: de vier fracties die samen het kabinet Rutte-3 vormden. Voor ons was dat echter geen teken dat er niets aan de hand was. In het weekend na dat debat hebben we als fractie aangegeven dat het voor ons nu geen ’business as usual’ kan zijn en dat het niet geloofwaardig zou zijn als deze vier partijen ’gewoon’ het kabinet Rutte-4 zouden gaan vormen. Dat statement was bepaald geen olie op de golven. Eerder heb ik mijn eigenlijk uitlatingen al eens tegen het licht gehouden en gezegd dat onze inzet en bezwaren niet primair persoonlijk bedoeld zijn tegen premier Rutte. Onze politieke cultuur staat of valt niet met één persoon.”

Eventuele kabinetsdeelname
Maar Segers stelt dat zijn partij wel nog steeds een voorstander is van een ”geloofwaardige omslag naar een andere politieke cultuur”. Hij zegt dat die omslag nu ook echt moet worden gemaakt en komt daarom met een stevig politiek statement. Dit statement betreft een pamflet waarmee de ChristenUnie duidelijk wil maken welke positie ze in zullen nemen en waar ze de komende jaren hoe dan ook werk van gaan maken: ”Het zijn niet de huwelijkse voorwaarden, het is niet de drempel die nog even genomen moet worden voor eventuele kabinetsdeelname. We staan ook niet voor die drempel, als tiende partij in omvang, die als ’niet-wenselijk’ is bestempeld en waarvan zelfs niet duidelijk is of die ook nodig is voor een nieuwe coalitie.”

Herder met 100 schapen
Bij het opstellen van het pamflet vond men onder meer inspiratie bij een Bijbels verhaal, zo legt Segers uit. ”Het is het Bijbelse verhaal over de herder met de honderd schapen. Als de herder van de kudde erachter komt dat er één schaap afgedwaald is, laat hij de andere 99 achter, om die ene, die in de problemen kwam, te vinden en te helpen. Hij loopt om, om dat ene schaap te redden en pas daarna weer bij de 99 terug te komen. Ik wil een voorbeeld nemen aan die Herder en denk dat ook de overheid van dat verhaal kan leren. De overheid is geroepen, niet alleen om het goed te regelen voor de massa, maar juist ook voor ’die ene’. Een overheid die dienstbaar is. Die menselijk is. Die recht doet. Dat is wat de politiek te doen staat, dat is wat ons te doen staat.”

Genade
Om dat praktisch te maken, staan er in het pamflet veertien voorstellen. Zo wil men onder meer dat de overheid een telefoonnummer krijgt, dat gemeentebesturen meer zelfstandig worden en dat er meer ambtenaren uit de praktijk komen. Eén van de meest opvallende voorstellen is echter dat men naast gelijkheid ook genade op wil nemen in de Grondwet. ”Het gelijkheidsbeginsel is er om burgers te beschermen tegen willekeur”, legt het pamflet uit. ”Niet om de overheid te beschermen tegen willekeur. We leggen in de grondwet het genadebeginsel vast: er is een ingekaderde ruimte voor politieke bestuurders om uitzonderingen te maken, zonder dat die in rechte kunnen worden ingeroepen door anderen op grond van het gelijkheidsbeginsel.”

Lees hier het hele pamflet

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

H
Volgens mij is de omgekeerde toets, de menselijke maat, het werken volgens de bedoeling precies wat bij veel gemeenten al wordt uitgevoerd. Dat is kijken naar de persoonlijke situatie en op die éne situatie handelen. Dan kan een ander er dus geen rechten aan verbinden, want ieder mens en diens situatie is uniek.Ik zou de overheid best willen helpen om op die manier aan de slag te gaan. Dat doen we al enkele jaren bij gemeenten.Verder zijn het wel mooie voorstellen die Gert-Jan Segers doet.