tractor
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

16 juli 2021 door Redactie

Christen Contact Agrarisch en CGMV agrariërs pleiten voor meer rechtvaardigheid en verbondenheid

De toekomst van de landbouw in Nederland staat ter discussie. Sector en samenleving staan voor enorme opgaven. Het stikstofvraagstuk en de klimaatverandering zijn slechts twee voorbeelden. De overheid neemt maatregelen die volgens de één veel te ver gaan en voor de ander lang niet ver genoeg. Wetenschappers en onderzoekers schrijven rapporten over oplossingen voor de korte en de lange termijn. Boeren demonstreren op het Malieveld en vragen om een goede toekomst voor hun familiebedrijven. Burgers spannen rechtszaken aan om de natuur beter te beschermen. Oplossingen voor de grote opgaven zijn dringend gewenst. Tegelijkertijd lijken ze ver weg.

Christen Contact Agrarisch (CCA) en CGMV agrariërs pleiten in deze verwarrende tijd voor meer rechtvaardigheid en verbondenheid. Wij roepen overheden, nationaal en regionaal, op om een rechtvaardig beleid te voeren.

● Rechtvaardig naar boeren en tuinders toe, die met hart en ziel op hun familiebedrijven voedsel produceren. Die voor hun bijdrage aan natuur en biodiversiteit, aan schone lucht, schoon water en een gezonde bodem een rechtvaardige beloning willen. Omdat velen van hen, vanwege de vraag van de samenleving naar goedkoop en veilig voedsel, een bedrijfsstrategie van kostenreductie en schaalvergroting hebben gevoerd (wat te vaak wordt vergeten). Bedrijfsbeëindiging of verplaatsing, anders produceren of andere diensten vragen om een rechtvaardige beloning of vergoeding.
● Rechtvaardig naar burgers toe, om ze te stimuleren een eerlijke prijs voor voedsel en kleding te betalen. En tegelijkertijd barmhartig jegens hen die dit niet kunnen betalen.
● Rechtvaardig jegens de schepping; de bodem, de lucht, het water, de natuur, die zelf geen stem hebben of kunnen protesteren. Door ze als rentmeester te beheren en goed achter te laten voor de volgende generaties.

CCA en CGMV agrariërs zijn verenigingen van christenen die zich verbonden voelen met de agrarische sector. Wij zien in de sector en in de samenleving steeds meer on-verbondenheid. Belangengroepen van boeren en burgers staan steeds vaker tegenover elkaar. Ze luisteren steeds minder naar elkaars argumenten. Ze kennen elkaar soms nauwelijks (meer). Wij zien ook on-verbondenheid in de Tweede Kamer, waardoor kabinetsvorming lastig en traag wordt. Terwijl dit land met de opgaven die er zijn een daadkrachtige overheid nodig heeft. CCA en CGMV agrariërs roepen overheden, boeren en burgers op tot verbondenheid. Verbondenheid als gevolg van de liefde van God voor mensen (Adam) en voor de aarde (adama). Liefde die de ander opzoekt in plaats van veroordeelt. Op de weg naar Gods nieuwe wereld bidden we die liefde en verbondenheid iedereen toe. We roepen op om verantwoordelijkheid te nemen en rechtvaardigheid te doen.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

N
De burgers zijn niet het probleem ,maar zijn zelf ook geknecht door de retail .Zij moeten door gebrek aan winkelkeuze veel te veel betalen, t.o.z.v. wat de retail heeft betaalt bij de inkoop bij de boer.De retail aanbid de god van de mamon en doet dus niet aan rechtvaardigheid. De overheid zou zijn taak serieus moeten nemen en de zwakke moeten beschermen tegen de sterke. Met d66 en vvd aan het roer valt dat niet te verwachten