Jaap Bönker
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

14 juli 2021 door Jaap Bönker

Op kerkwebsites lees ik te weinig over Gods plan met Israël

Ik lees allerlei artikelen over de kerken en gemeenten in Nederland. Over groei en starten, over muziek, wel of niet vrouwen in het ambt, noem maar op, maar ik lees weinig of niets over de positie van de kerk/gemeenten ten opzichte van Gods plan door en met Israël.

Nog niet zolang geleden sprak ik in een gemeente over het gedeelte uit Numeri dat gaat over Bileam (zonder volk - homeless) die de opdracht krijgt om Israël te vervloeken. Hij krijgt van de Allerhoogste te horen: ‘U zult dat volk niet vervloeken, want het IS gezegend’ (Numeri 22:12). Ik zei toe, daar staat een dikke PUNT achter. Maar in de praktijk zie ik dat in de Nederlandse kerken weinig of niet terug. Als ik op websites kijk van opkomende en in het nieuws komende gemeenten, maar ook op websites van bestaande, oervaste kerken, krijg ik Gods verbond met Israël, en zo naar de volkeren toe, niet of nauwelijks te zien. Dat verbaast mij.

Daarnaast is er een opgaande gedachte (alweer) dat de Kerk in plaats van de Israël is gekomen, en dat verbaast mij zeker gezien het bovenstaande gedeelte. Deze uitspraak is nooit en te nimmer ingetrokken door de Eeuwige. Bileam was een mens zonder volk en soms lijkt het of wij, in christelijk Nederland, dat ook zijn. We hobbelen wat rond, we doen aan kruisbestuiving, met of zonder entertainment, met of zonder ons dogmatiek, maar Gods verbondenheid in en door Abraham, Isaäk en Jakob, zijn we veelal kwijtgeraakt. Ook zijn we vaak kwijt dat we in dat een nederige positie moeten innemen. Antisemitisme komt ook in de kerken/gemeenten steeds meer voor. Rabbijn Everts voelt zich genoodzaakt om Alia te gaan maken, om maar een voorbeeld te noemen, dat komt voort uit onder andere de steun van de kerken.

We zijn verbonden aan Gods verbond met Abraham, Isaäk en Jakob, dat kan je lezen in de Torah, de profetieën en de Psalmen en de Evangeliën en onder andere het boek Openbaring. Jezus is vooral gekomen voor de ‘verloren schapen van het huis van Israël’, maar daardoor aan de volkeren die ‘gerestaureerd’ gaan worden (Openbaring 21:24v.).
De terugkeer van de Here Jezus is in Jeruzalem, nergens anders!

Waarom staan we daar niet meer bij stil in onze overdenkingen en studies? Dat is mij een raadsel. Deuteronomium 7: 6 spreekt JHWH ‘Want gij zijt een volk, dat de JHWH, uw Elohim, heilig (apart gezet) is; u heeft JHWH, uw Elohim, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om Zijn eigen volk te zijn.’ En waarom? Om in en door dat volk alle geslachten en volkeren te zegenen (Zacharia 8:23) zal waarheid worden, dat tien mannen uit de volkeren van allerlei taal de zoom van de Judese man zullen vastgrijpen in het besef dat de Eeuwige met dat volk is.
Zo zullen de volkeren andere reine lippen krijgen om samen met Israël de naam (JHWH) zullen aanroepen! (Sefanja 3:9).

Als die verbondenheid meer gestalte gaat krijgen in het denken en doen van kerken en gemeenten, dan staan we meer in het heilsplan van JHWH.

Jaap Bönker is directeur van Comité Gemeentehulp Israël (CGI).

Lees hier meer over het werk van CGI!

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

God werkt nu door de Heilige Geest in de gemeente van Jezus Christus. En daar hoort iedere Jood en niet-Jood bij die in Jezus gelooft. Zij zijn de gezegenden des Vaders (Matt. 25:34). God heeft een eeuwig verbond met mensen die geloven in Christus (Luk. 22:20), de beloofde Verlosser. En God wil dat Zijn kinderen (Joh. 1:12) opgroeien tot zonen Gods die geleid worden door de Heilige Geest (Rom. 8:14,19).
Inderdaad, God heeft helemaal geen plan met Israël, in het NT vinden we hier helemaal niets over! De gemeente van Christus is Gods uitverkoren volk, dit staat er letterlijk en nog vele andere bewijzen van het feit dat God in deze tijd werkt door en woont in een gééstelijk volk! Wanneer gaan de ogen van hen die zo gefocust zijn op een aards, ongeestelijk en zeker onchristelijk volk nu eindelijk eens open? Richt je op wat boven is, niet op wat op aarde is, zegt God tegen ons. We zijn toch burgers van het hémelse Jeruzalem en niet van het aardse?
Toon meer antwoorden (4)
Toon meer reacties (1)