Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

09 juli 2021 door Jeffrey Schipper

Hoe krijg ik meer inzicht in mijn zonden en de ernst daarvan?

"Hoe krijg ik meer inzicht in mijn zonden en de ernst daarvan? Er wordt vaak gesproken over het belijden van je zonden, maar om eerlijk te zijn zie ik ze gewoon niet bij mezelf. Ik heb wel een algemeen gevoel dat ik tekortschiet naar God toe, maar ik kan aan het einde van de dag vaak geen specifieke zonden aanwijzen", aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl.

"Je ziet geen zonden bij jezelf die beleden moeten worden", constateert ds. G. van de Groep. "Ik moet eerlijk zeggen: dat inzicht krijg je niet door puur verstandelijk redeneren of een naar gevoel hebben dat je weer iets verkeerds hebt gedaan. De kennis van wat zonde is en hoe ernstig zonden zijn, moeten we leren. En om iets te leren waar we zelf geen verstand van hebben, hebben we een lesboek nodig en een leraar die ons daaruit onderwijs geeft. En die leraar en dat lesboek zijn er. Lees maar eens de vragen en antwoorden in Zondag 2 van de Heidelbergse Catechismus.

Daar wordt in vraag 3 dezelfde vraag gesteld als die ook jij stelt. De vraag: Waaruit kent u uw ellende? Het antwoord is: 'Uit de wet van God.' Wat is die wet van God? Die wet is de wil van God, samengevat in de Tien Geboden. Paulus schrijft in Romeinen 7:12 dat Gods’ wet heilig en rechtvaardig en goed is. Hoe kan hij dat zeggen van een wet die ons als een ellendige, als een zondaar aanwijst? Omdat we in de wet God Zelf tot ons horen spreken. 

Daarom is Christus, in Wie het evangelie vlees en bloed is geworden, degene Die ons onderwijst in wat de wet van ons eist. Aan de voeten van Leraar Christus wordt ons de liefde voor de Wet van God bijgebracht, maar tegelijk laat Hij ons zien hoever wij van het volbrengen van Zijn liefdeswet zijn afgeweken. Vanuit onszelf zijn we niet meer in staat om te voldoen aan wat God in Zijn wet van ons eist.

Wie via het onderwijs van de zondeloze Christus in de spiegel van de heilige wet van God zichzelf leert zien, moet met schaamte het hoofd buigen. Wat een onvolmaaktheid, wat een zonden en gebreken, wat een tekort. En is er dan genade, vergeving? Zeker, immers Hij Die mij door Zijn onderwijs laat zien dat ik een zondaar ben, heeft Zichzelf tot zonde laten maken en heeft de straf op mijn zonde op Zich genomen en aan het kuis in mijn plaats betaald wat ik aan God schuldig ben, namelijk de eeuwige dood. Maar zo is er leven, nieuw en eeuwig leven voor wie in geloof tot deze Heiland en Zaligmaker vlucht", aldus de christelijke gereformeerde predikant uit Heerde.

Lees zijn volledige antwoord op de site van Refoweb

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

S
Die zelfde Paules heeft door de wet zijn zonden leren kennen. En noemt daarom die wet heilig en goed. Lees Romeinen 7 maar.
D
Wij moeten onze zonden niet zoeken.. Wij moeten de Heere Jezus zoeken… En dan komt het helemaal goed. Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevakken van de Heere. Spreuken 8:35
K
De samenvatting van de 10 geboden is: heb God lief boven alles en je naaste als je zelf. Met de 10 geboden kom je nog wel weg, als je ze letterlijk leest. De meeste mensen vermoorden tenslotte niemand, je ouders eren is ook niet al te moeilijk en als je niet getrouwd bent, valt er ook niet te echtbreken.

Maar perfect God lief hebben boven alles en perfect je naaste liefhebben als je zelf, daarvan gaat elke gelovige beseffen dat we uiteindelijk zondige mensen zijn die er zelf niet in slagen wat God van ons vraagt.
Toon meer antwoorden (1)
Toon meer reacties (5)