Derk Boswijk
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

08 juli 2021 door Redactie

Kamerleden CDA en SGP aanwezig bij boerenprotest Malieveld

Boze boeren stapten woensdag weer op de tractor om te gaan demonstreren. Zowel op het Malieveld in Den Haag als in vier provinciehoofdsteden laten ze van zich horen. Nog steeds vinden ze dat zij te veel de rekening van de stikstofcrisis krijgen toegeschoven. Ook vrezen ze dat de ruimte voor boerenbedrijven de komende jaren fors zal worden ingeperkt.

De demonstraties zijn georganiseerd door Agractie en Farmers Defence Force (FDF). Ze zijn het vervolg op de boerenprotesten van 2019. Toen stapten boeren ook al massaal op de tractor, uit ongenoegen over het stikstofbeleid. De woede richt zich onder meer op een adviesrapport van hoogleraar Jan Willem Erisman en landschapsarchitect Berno Strootman. Zij stellen voor om op korte termijn gerichte maatregelen te nemen om de uitstoot van de landbouw te verminderen op de plaatsen waar die het meeste effect heeft op de natuur. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Veluwe en de hoge zandgronden in gebieden als Oost-Brabant.

Tweede Kamerleden van CDA en D66 zijn met veel lawaai en gejoel onthaald door actievoerende boeren op het Malieveld in Den Haag. Toen Tjeerd de Groot van D66 aan het woord was, maakten actievoerders minutenlang zo veel lawaai dat hij niet te verstaan was. Betogers staken vuurwerk af, toeterden met hun tractoren en schreeuwden door hem heen. De Groot zag zich genoodzaakt zijn toespraak vroegtijdig af te kappen. Luid applaus was er juist voor Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB).

Derk Boswijk (CDA, foto) toonde begrip voor de woede, maar hij benadrukte dat verkleining van de veestapel voor zijn partij geen doel op zichzelf is. Dat noemde hij zelfs "dom", maar het is volgens het Kamerlid "ook dom om te willen dat we de tweede grootste landbouwexporteur ter wereld zijn. Ik hoor ook niet dat boeren dat willen. Zij willen een goede boterham kunnen verdienen en dat de kinderen de boerderij over kunnen nemen. We willen de boer een rol geven in de maatschappelijke opgave en als overheid doelen stellen, maar de middelen door de boer laten bepalen", aldus Boswijk.

Roelof Bisschop van de SGP pleitte voor "een akkoord waarin de boeren perspectief wordt geboden". Volgens hem dreigt de voedselproductie in Nederland in gevaar te komen. "Dat betekent dat je meer voedsel van buitenaf moet invoeren. Wil je dat?" Volgens Bisschop deugt de basis van het stikstofbeleid niet. "Dat vraagt een grote reparatie en we gaan daarvoor graag aan de bak", zei hij.

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Heel goed om de boeren te steunen. Er is een hetze gaande tegen deze mooie bedrijfstak. Ze produceren op een manier die je kunt duiden als " schoonste vervuiler" in zijn soort. Boeren wereldwijd kunnen er een voorbeeld aan nemen, gerelateerd naar opbrengst per eenheid.

Boeren geef niet toe, houd vol en houd het hoofd koel!
N
Om het nou dom te noemen dat Nederland de tweede grootste landbouw exporteur te wereld is ,is erg kortzichtig .Immers zonder die export zou het inkomen van iedere Nederlander 20 % lager zijn. Als je dat wil als politicus en de kiezers begrijpen dat ,dan hou je weinig kiezers meer over. Deze export wordt voor het grootsste deel eerst geïmporteerd En vervolgens met veel winst marge geëxporteerd. Dat heet slim handel drijven. Maar voor de voedsel voorziening van de Nederlanders ,wordt maar 40% door Nederlandse landbouwgrond gedekt