Ruard Ganzevoort
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

07 juli 2021 door Jeffrey Schipper

GroenLinks-senator stoort zich aan woordgebruik RD in genderdiscussie: 'Houd op met vijandbeelden'

'Ruard Ganzevoort (foto) verwijt de SGP zich te laten leiden door 'haar genderideologie' omdat ze vasthoudt aan de Bijbelse gedachte dat man en vrouw met hun eigenheid zijn geschapen. Daarmee brandmerkt Ganzevoort de partij en haar achterban inderdaad als outcasts, die er niet meer bij horen', stelde de hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad onlangs naar aanleiding van het debat over burgerschapsvorming in het onderwijs. De GroenLinks-senator reageert deze week in het RD.

De hoogleraar praktische theologie en decaan aan de Vrije Universiteit Amsterdam stelt dat de RD-hoofdredactie 'slecht geluisterd' heeft naar het debat in de Eerste Kamer en dat zijn woorden zijn verdraaid. Ganzevoort: 'Ik heb op geen enkel moment gezegd dat iets niet paste in een moderne democratie. Sterker nog, ik heb betoogd dat er in onze pluralistische samenleving geen gedeeld waardenpatroon is.'

Ganzevoort vindt het storend dat het RD in berichtgeving regelmatig spreekt van 'genderideologie'. Hij vindt het 'wrang' dat de krant 'anderen buitensluit met de term genderideologie en als door een wesp gestoken reageert als een ander haar positie als ideologisch aanduidt'. In een reactie op het commentaar van de GroenLinks-senator legt RD-hoofdredacteur Steef de Bruijn de vinger op 'de drang naar vrije genderexpressie' en 'het gelijkheidsdenken die verschillen tussen geslachten wil minimaliseren'. De Bruijn: 'Christelijke scholen die het onderscheid tussen man en vrouw in hun identiteitsverklaring onderstrepen, zijn in de ogen van Ganzevoort de genderideologen.'

Theoloog Maarten Wisse constateert via Twitter dat het RD 'gepikeerd' reageert op Ganzevoort. Wisse: 'Refo's bevestigen een seculier paradigma door er zich tegen te verzetten. Dat gender en een fundamenteel biologisch verschil tussen man en vrouw scheppingsordinanties zijn, is een product van de moderniteit. De roeping voor een orthodoxe theologie is niet, gender te verabsoluteren omdat de seculiere wereld het relativeert, maar het anders te relativeren en wel vanuit een gelovig perspectief.'

Ganzevoort roept op om op te houden met het opzetten van vijandbeelden en vraagt aandacht voor 'de pedagogische verantwoordelijkheid die scholen hebben, ook voor hun lhbti-leerlingen.' Volgens De Bruijn staat het niet ter discussie dat ook christelijke scholen veiligheid bieden.

Foto: Vocast, YouTube

Praat mee

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

C
Ik blijf God's Woord trouw, en daarin staat duidelijk beschreven: "man en vrouw schiep Hij hen". Door de zondeval is het volmaakte werk van God besmeurd, en sindsdien zien we de hele Bijbel door de gevolgen van de zonde. Laten we de oorzaak van alle ellende in de eerste plaats bij onszelf zoeken. We hebben het aan God's barmhartigheid te danken dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft, tot verzoening van onze zonden. Dat neemt echter onze verantwoordelijkheid om te leven tot God's eer niet weg.
A
Juist links schept vijandbeelden o.a. door steeds intolerant te zijn tov een ieder die de linkse ideologie niet omarmt.
K
Maarten Wisse heeft de nuance die tegenwoordig zo hard wordt gemist. Door vol op het orgel te gaan met "man en vrouw schiep hij hen", negeren de reformatorischen zelf dat we in een gebroken schepping leven en daarmee iedereen die niet aan dat beeld voldoet.
Toon meer antwoorden (2)
Toon meer reacties (1)